Remitly

Tạo tài khoản để gửi tiền về nhà ngay bây giờ.

Tạo tài khoản

 
 

Bằng cách chọn "Tham gia ngay", bạn đồng ý với Thoả thuận với người dùng, Chính sách quyền riêng tư của Remitly và đồng ý nhận thông tin theo Thông báo chấp thuận và tiết lộ thông tin với chữ ký điện tử