Tỉ giá ấn định
Tunisia
2.82 TND

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Tunisia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TunisiaTunisiaOpen

Gửi tiền đến Tunisia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Dinars Tunisia

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$2.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng