Sri Lanka
Sri Lanka

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Sri Lanka

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Sri LankaSri LankaOpen

Gửi tiền đến Sri Lanka

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rupee Sri Lanka

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$3.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu