Tỉ giá ấn định
Nam Phi
Chuyển tiền thông thường 16,40 ZAR | Chuyển tiền tốc hành 16,27 ZAR

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Nam Phi

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Nam PhiNam PhiOpen

Gửi tiền đến Nam Phi

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rand Nam Phi

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$1.99$1.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng