Seychelles
Seychelles

Phí gửi tiền từ tại Mỹ tới Seychelles

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

SeychellesSeychellesOpen

Gửi tiền đến Seychelles

Phí chuyển tiền để nhận bằng SCR

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$2.99$1.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu