Send money to our network of banks and cash pickup partners

Send money to our network of banks and cash pickup partners

Send money to our network of banks and cash pickup partners
Nhận bằng nhiều cách

We are partnered with your favorite banks and cash pick-up locations in Peru

Interbank
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Elektra / Banco Azteca
Peru Express
Jet Peru

Trademarks, trade names, and logos displayed are registered trademarks of their respective owners. No affiliation or endorsement of Remitly should be implied.

Trustpilot
TrustScore 4.5 / 5
{count} stars
Dựa trên 29,010 lượt đánh giá trênTrustpilot
TrustScore 4.5 | 29,010 lượt đánh
Create an account
Khi chọn "Get started", bạn đã đồng ý với Thoả thuận với người dùng & Chính sách bảo mật
Bạn đã có tài khoản rồi? Đăng nhập