Send money to our network of banks and cash pickup partners

Send money to our network of banks and cash pickup partners

Send money to our network of banks and cash pickup partners
Nhận bằng nhiều cách
Gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Nhận tiền trên di động
Giao tại nhà
Nhận tiền mặt
Nhận tiền trên di động
Giao tại nhà
Gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Nhận tiền trên di động
Giao tại nhà
Gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Nhận tiền trên di động
Giao tại nhà

We are partnered with your favorite banks and cash pick-up locations in Panama

Trademarks, trade names, and logos displayed are registered trademarks of their respective owners. No affiliation or endorsement of Remitly should be implied.

Trustpilot
TrustScore 4.3 / 5
{count} stars
Dựa trên 33.072 lượt đánh giá trênTrustpilot
TrustScore 4.3 | 33.072 lượt đánh
Create an account
Bằng cách chọn “Get started”, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật, Thoả thuận với người dùng của Remitly và đồng ý nhận thông tin theo Thông báo chấp thuận và tiết lộ thông tin với chữ ký điện tử
Bạn đã có tài khoản rồi? Đăng nhập