In và / hoặc tải xuống PDF

Chính sách Quyền Riêng Tư của Remitly

Remitly, Inc., một tập đoàn của Delaware, luôn chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Chính sách Quyền Riêng Tư này ("Chính sách") quy định cách thức Remitly thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp trên trang web của chúng tôi và có liên kết với bất kỳ dịch vụ nào được lưu trữ tại www.remitly.com ("Dịch vụ" và "Trang web"), bao gồm các dịch vụ chuyển tiền được truy cập bởi các thiết bị có thể kết nối internet. Chính sách này cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho quý vị về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và cách quý vị có thể truy cập và cập nhật các thông tin này. Chính sách này cũng được áp dụng nếu quý vị tham gia vào các dự án nghiên cứu của chúng tôi.

Chính sách được cập nhật lần cuối vào ngày 4 Tháng Một, 2021.

Chính sách này giải thích việc chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào về quý vị, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với những ai, và cách quý vị có thể chọn trong một số trường hợp nhất định để không chia sẻ thông tin với bên thứ ba. "Thông tin Cá nhân" đề cập đến thông tin như tên và email có thể được sử dụng để nhận dạng riêng quý vị.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào, và bất cứ khi nào chúng tôi làm như vậy chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị bằng cách đăng một phiên bản sửa đổi trên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi dự định thực hiện một thay đổi quan trọng trong cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo trước trên trang web của chúng tôi, và qua email.

Sau đó, quý vị sẽ có cơ hội quyết định xem liệu chúng tôi có được sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của quý vị theo cách thức mới đó hay không, thông qua quy trình "chọn không tham gia" hoặc bằng cách chấm dứt mối quan hệ của quý vị với chúng tôi. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực sớm nhất là 30 ngày sau ngày nhận được thông báo qua email.

Chúng tôi yêu cầu trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Trẻ vị thành niên (những người dưới 18 tuổi) không đủ điều kiện để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc mối quan ngại liên quan đến Chính sách này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau về quý vị, có thể bao gồm thông tin cá nhân không công khai:

 1. Thông tin cá nhân và thông tin tài chính mà quý vị cung cấp cho chúng tôi đến từ việc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ nhà, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số điện thoại, toàn bộ hoặc một phần số An sinh Xã hội của quý vị, thông tin đăng nhập trực tuyến tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, và số thẻ tín dụng/ghi nợ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu thông tin thu được từ (i) các bản sao của giấy tờ định danh chính thức, bao gồm Hộ chiếu hoặc Giấy phép Lái xe, và (ii) hình ảnh, video/bản ghi âm của quý vị, hoặc bằng chứng khác về quý vị kèm tài liệu định danh của quý vị.

 2. Thông tin cá nhân của bên thứ ba mà quý vị cung cấp để chúng tôi tiến hành việc chuyển tiền, chẳng hạn như tên đầy đủ, địa chỉ thực tế, địa chỉ email, và số điện thoại của người nhận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không liên hệ với người nhận của quý vị trừ khi quý vị chỉ dẫn hoặc đó là việc bắt buộc cần làm để hoàn thành giao dịch. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là hoàn thành yêu cầu của quý vị hoặc vì bất kỳ lý do gì cần đến thông tin đó.

 3. Thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của quý vị, bao gồm lịch sử giao dịch của quý vị, cách thức và những người mà quý vị sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc nhận tiền;

 4. Thông tin mà chúng tôi có được một cách hợp pháp từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ xác minh danh tính, dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử, và các cơ quan báo cáo tín dụng;

 5. Thông tin mà chúng tôi gián tiếp thu được từ quý vị, chẳng hạn như thông tin về phần cứng và phần mềm mà quý vị sử dụng khi truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP của quý vị, và các trang mà quý vị truy cập trên trang web này, cũng như các trang web khác mà quý vị truy cập trước khi truy cập Dịch vụ.

Các công nghệ như: Các cookie, beacon, tag và script được sử dụng bởi Remitly, Inc. và các đối tác hoặc chi nhánh tiếp thị, phân tích và rủi ro của chúng tôi. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Chúng tôi có thể nhận được báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này bởi các công ty này một cách riêng rẽ cũng như tổng hợp.

Chúng tôi sử dụng các cookie cho chức năng của trang web, ghi nhớ cài đặt của người dùng (ví dụ: quốc gia nguồn và đích), và để xác thực. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt cá nhân. Nếu quý vị từ chối cookie, một số tính năng hoặc khu vực thuộc trang web của chúng tôi sẽ bị hạn chế.

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi tự động thu thập những thông tin nhất định và lưu trữ thông tin đó trong các tệp nhật ký.

Những thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang xem/thoát, hệ điều hành, tem ngày/giờ, và/hoặc dữ liệu dòng nhấp chuột.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về quý vị. Chúng tôi làm điều này để cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Chúng tôi sử dụng Đối tượng Lưu trữ Cục bộ (LSO) chẳng hạn như HTML5 để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung.

Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt Web của quý vị sử dụng các LSO như HTML 5 hoặc Flash để thu thập và lưu trữ thông tin.

Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng của chúng để xóa các LSO HTML5. Để quản lý các LSO Flash, vui lòng nhấp vào đây.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như các cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của quý vị trên trang này và các trang khác nhằm cung cấp cho quý vị quảng cáo dựa trên các hoạt động duyệt web và sở thích của quý vị. Nếu quý vị không muốn thông tin này được sử dụng cho mục đích phát quảng cáo dựa trên sở thích, quý vị có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng điều này sẽ không giúp quý vị không nhận được quảng cáo. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung.

Quý vị có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc một nhà cung cấp Open ID. Các dịch vụ này sẽ tìm cách xác thực danh tính của quý vị và cung cấp cho quý vị tùy chọn để chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email của quý vị để điền trước mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho quý vị tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của mình trên trang Web này lên trang hồ sơ của quý vị để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của quý vị.

Tại sao Chúng tôi Thu thập Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin Cá nhân và Phi Cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Để xử lý các giao dịch của quý vị.

 2. Để xác minh danh tính của quý vị.

 3. Để thu tiền thanh toán sử dụng Dịch vụ của quý vị.

 4. Để theo dõi, cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.

 5. Để khắc phục sự cố Dịch vụ.

 6. Để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, chẳng hạn như những luật và quy định liên quan đến "xác minh danh tính KYC", và các yêu cầu chống rửa tiền.

 7. Để phát hiện và ngăn chặn gian lận và các hành vi sử dụng Dịch vụ bất hợp pháp khác.

 8. Để tạo kết nối tài khoản giữa tài khoản Remitly của quý vị và tài khoản hoặc nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như tài khoản ngân hàng trực tuyến của quý vị);

 9. Để gửi cho quý vị các thông báo tiếp thị, cập nhật dịch vụ, và khuyến mại.

 10. Để thu thập thông tin khảo sát sẽ được sử dụng để giám sát hoặc cải thiện việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và sự hài lòng của khách hàng nói chung.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của quý vị chừng nào tài khoản của quý vị còn hoạt động hoặc nếu cần để cung cấp Dịch vụ cho quý vị. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của quý vị khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin với Những Người Khác

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba theo những cách được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin chúng tôi thu thập cho các bên thứ ba cho các mục đích quảng cáo của họ. Các công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân của quý vị khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị (bao gồm thông tin cá nhân, không công khai) với:

 1. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có hợp đồng với Remitly để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như xử lý giao dịch, ngăn chặn gian lận, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, và xác thực thông tin được cung cấp. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin của quý vị cho các mục đích kinh doanh riêng của họ.

 2. Trong trường hợp bán, mua lại hoặc sáp nhập một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, thông tin cá nhân của quý vị có thể là một phần của tài sản được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong trường hợp đó, cũng như bất kỳ lựa chọn nào mà quý vị có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của mình, bằng cách đặt thông báo trên trang web của chúng tôi.

 3. Cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, nhưng chỉ

  • khi có liên quan đến yêu cầu chính thức, trát đòi hầu tòa, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý tương tự; và
  • khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp, ngăn ngừa tổn hại thực tế hoặc tổn thất tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ, hoặc để điều tra các hành vi vi phạm Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi.
 4. Các bên thứ ba khác mà quý vị đồng ý hoặc chỉ thị, có thể bao gồm việc quý vị cho phép liên kết tài khoản cho dịch vụ, tài khoản và/hoặc nền tảng của bên thứ ba.

  • Trong chính sách bảo mật này, việc "liên kết tài khoản" với bên thứ ba như vậy là kết nối mà quý vị cho phép hoặc kích hoạt giữa tài khoản Remitly của mình và tài khoản, công cụ thanh toán hoặc nền tảng không phải của Remitly mà quý vị kiểm soát hoặc sở hữu hợp pháp. Khi quý vị cho phép một kết nối như vậy, Remitly và bên thứ ba sẽ trực tiếp trao đổi thông tin cá nhân và thông tin khác của quý vị. Ví dụ về kết nối tài khoản bao gồm: kết nối tài khoản Remitly của quý vị với công ty dịch vụ tài chính hoặc tổng hợp dữ liệu của bên thứ ba, nếu quý vị cung cấp cho công ty đó thông tin đăng nhập tài khoản của mình;

  • Nếu quý vị kết nối tài khoản Remitly của mình với các tài khoản ngân hàng khác hoặc các tài khoản tương tự, trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi có thể có quyền truy cập vào số dư tài khoản và thông tin tài khoản và thông tin giao dịch của quý vị, chẳng hạn như mua hàng và chuyển tiền. Nếu quý vị chọn tạo một liên kết tài khoản, chúng tôi có thể nhận được thông tin từ bên thứ ba về quý vị và việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba của quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba thông qua kết nối tài khoản theo cách thức phù hợp với chính sách quyền riêng tư này.

  • Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba dựa trên kết nối tài khoản sẽ được sử dụng và tiết lộ theo các thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba. Trước khi cho phép kết nối tài khoản, quý vị nên xem lại thông báo quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào mà sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị như một phần của kết nối tài khoản.

Truy cập Thông tin của Quý vị

Quý vị có thể truy cập, sửa đổi, xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình được gửi trên Trang web của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý vị và thay đổi tùy chọn của mình, bằng cách gửi email cho bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ service@remitly.com, hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu truy cập của quý vị trong một khoảng thời gian hợp lý.

Người tham gia Nghiên cứu

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập: Nếu quý vị tham gia vào bất kỳ dự án nghiên cứu nào cho chúng tôi (qua điện thoại, gặp trực tiếp, khảo sát điện tử hoặc bằng cách khác), chúng tôi sẽ giữ tên, thông tin liên hệ của quý vị và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý vị chọn cung cấp cho chúng tôi khi tham gia vào các dự án nghiên cứu của chúng tôi.
Sử dụng thông tin cá nhân của quý vị: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là để thực hiện các dự án nghiên cứu của chúng tôi vốn cũng có thể giúp chúng tôi cải thiện và/hoặc phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này với:

 • nhân viên của chúng tôi (nhưng việc sử dụng của họ sẽ được giới hạn trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ và phù hợp với lý do xử lý);
 • các công ty khác trong nhóm của chúng tôi (cụ thể là Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. và Remitly Nicaragua S.A.);
 • các nhà cung cấp nền tảng, cơ sở dữ liệu và lưu trữ trang web của chúng tôi để cho phép họ duy trì, bảo vệ, hỗ trợ và lưu trữ các giải pháp được sử dụng để lưu trữ các nghiên cứu của chúng tôi;
 • các bên thứ ba khác nhau cung cấp phần mềm và công cụ được sử dụng để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi (bao gồm email, tin nhắn tức thì, quản lý tài liệu/hợp đồng và chia sẻ tệp);
 • các bên thứ ba trong trường hợp bán, mua lại hoặc sáp nhập một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi nếu thông tin cá nhân của quý vị là một phần của tài sản được chuyển giao (chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong trường hợp đó, cũng như bất kỳ lựa chọn nào quý vị có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị, bằng cách đặt thông báo trên Trang web của chúng tôi).

Lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị: Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích cần đến thông tin thu thập đó, bao gồm các mục đích đáp ứng được bất kỳ yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo nào. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cân nhắc những điều sau (bên cạnh những điều khác):

 • nghĩa vụ và/hoặc thời gian lưu giữ do luật hiện hành và/hoặc cơ quan quản lý của chúng tôi đề ra
 • số lượng, tính chất, và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân
 • nguy cơ tổn hại tiềm năng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của quý vị, và
 • các mục đích để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác hay không.

Thông báo cho Khách hàng cư trú tại California

Đạo luật về Quyền Riêng Tư của Người Tiêu Dùng California (CCPA) miễn trừ một số thông tin cá nhân không công khai được quy định bởi Đạo luật Gramm-Leach Bliley (GLBA), một luật về quyền riêng tư của liên bang áp dụng cho các tổ chức tài chính như Remitly. Điều này có nghĩa là thông tin cá nhân không công khai của quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi để có được Dịch vụ của chúng tôi, có được từ bất kỳ giao dịch nào mà quý vị thực hiện bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hoặc thông tin khác chúng tôi có được về quý vị liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình cho quý vị (Thông tin Cá nhân GLBA), sẽ không phải tuân theo nhiều yêu cầu khác nhau được quy định trong CCPA. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân không công khai về quý vị bên ngoài một Giao dịch hoặc bên ngoài việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.

Hãy yên tâm rằng chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của Thông tin Cá nhân GLBA của quý vị. Thông tin Cá nhân GLBA của quý vị được bảo vệ tuân theo GLBA, vốn đặt ra các nghĩa vụ nhất định đối với chúng tôi, và cung cấp cho quý vị một số quyền nhất định, tất cả đều được quy định trong Chính sách này.
Các quyền mà quý vị có trong trường hợp Thông tin Cá nhân GLBA không được mã hóa hoặc không được biên tập lại của quý vị có thể bị truy cập và xâm nhập, đánh cắp hoặc tiết lộ trái phép do chúng tôi không thực hiện và duy trì các quy trình và biện pháp bảo mật hợp lý và thích hợp.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành để bảo vệ thông tin quý vị gửi cho chúng tôi trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin nhạy cảm của quý vị như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, ngày sinh và Số An sinh Xã hội, được truyền tải qua Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu tên người dùng và mật khẩu từ mỗi người dùng muốn truy cập thông tin của họ trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet, hay phương pháp lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo thông tin được bảo mật tuyệt đối.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên Trang web của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ service@remitly.com.

Những Lựa chọn Quý vị Có thể Đưa ra về việc Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Quý vị

Luật liên bang và tiểu bang cho phép quý vị hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, các luật này cũng quy định rằng quý vị không thể hạn chế tất cả các loại hình chia sẻ. Vì chúng tôi đã chọn hạn chế một số loại hình chia sẻ dữ liệu nhất định, nên loại hình chia sẻ thông tin cá nhân duy nhất mà quý vị có thể hạn chế là như sau:

 1. Quý vị có thể chọn không nhận các email quảng cáo bằng cách chọn chức năng "Hủy đăng ký" có trong mỗi email chúng tôi gửi cho quý vị.

Liên kết đến các Trang web của Bên Thứ 3

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web khác mà các biện pháp quyền riêng tư của chúng có thể khác với các biện pháp Remitly, Inc. Nếu quý vị gửi thông tin cá nhân đến bất kỳ trang web nào trong số đó, thông tin của quý vị được quy định bởi chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích quý vị đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào quý vị truy cập vào.

Google Maps

Các thành phần Dịch vụ Remitly thường xuyên sử dụng các dịch vụ của Google Maps, bao gồm (các) API Google Maps. Việc sử dụng các tính năng này tuân theo Điều khoản Sử dụng Bổ sung của Google Maps và Chính sách Quyền Riêng Tư của Google.

Trò chuyện

Chúng tôi sử dụng tính năng trò chuyện để trả lời các câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ quý vị chức năng của trang web của chúng tôi. Nếu tính năng trò chuyện của chúng tôi ngoại tuyến, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của quý vị để chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của quý vị.

Tiện ích Mạng Xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Mạng Xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook và các Tiện ích, chẳng hạn như nút Chia sẻ Nội dung này hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị, trang nào quý vị đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể thiết lập cookie để cho phép Tính năng hoạt động đúng cách. Các Tính năng và Tiện ích Mạng Xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Các tương tác của quý vị với các Tính năng này được quy định bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Nhập Danh bạ

Quý vị có thể nhập danh bạ các liên hệ từ Gmail và Yahoo Mail của mình để mời họ trở thành thành viên của trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập tên người dùng và mật khẩu đối với tài khoản email mà quý vị muốn nhập danh bạ từ đó vì quý vị cung cấp trực tiếp cho Gmail và Yahoo và sau khi quý vị chấp thuận, họ sẽ gửi cho chúng tôi các liên hệ email của quý vị. Theo chỉ dẫn của quý vị, chúng tôi sẽ gửi email mời và nhiều nhất là một email nhắc nhở bên cạnh lời mời ban đầu.

Giới thiệu

Nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để cho bạn bè biết về trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi quý vị tên và địa chỉ email của người bạn đó. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của quý vị một email và nhiều nhất là một email nhắc nhở mời họ truy cập trang web. Remitly, Inc. lưu trữ thông tin này với mục đích duy nhất là gửi email này và theo dõi sự thành công trong việc giới thiệu của quý vị.

Bạn của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Khiếu nại

Nếu quý vị có khiếu nại, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Remitly, trực tuyến; qua điện thoại số (844) 604-0924; hoặc qua email theo địa chỉ service@remitly.com.

Liên hệ

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc và mối quan ngại nào theo địa chỉ: Remitly, Inc., 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101

Email: Bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Số điện thoại Miễn phí: (844) 604-0924