In và / hoặc tải xuống PDF

Chính sách Quyền riêng tư của Remitly

Remitly, Inc., một công ty của Delaware, nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này ("Chính sách") bao gồm cách Remitly thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi và kết hợp với bất kỳ dịch vụ nào được lưu trữ

tại www.remitly.com ("Dịch vụ""Trang web"), bao gồm dịch vụ chuyển tiền được truy cập bằng thiết bị hỗ trợ internet. Chính sách này cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này.

Chính sách được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 7 năm 2017.

Chính sách này giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn, người mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó và cách bạn có thể chọn trong một số tình huống nhất định để không chia sẻ thông tin với bên thứ ba. "Thông tin Cá nhân" đề cập đến các thông tin như tên và email có thể được sử dụng để nhận diện cá nhân bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào, và bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện việc đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi dự định thực hiện thay đổi quan trọng theo cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước trên trang web của chúng tôi và qua email.

Sau đó, bạn sẽ có cơ hội quyết định liệu chúng tôi sẽ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn theo cách mới hay không, dù thông qua một quy trình "chọn không tham gia" hoặc bằng cách kết thúc mối quan hệ của bạn với chúng tôi. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực, sớm nhất là 30 ngày sau ngày thông báo qua email.

Chúng tôi yêu cầu trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Trẻ vị thành niên (những người dưới 18 tuổi) không đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về Chính sách này, bạn

nên liên hệ với chúng tôi.

Thông tin mà Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau về bạn, có thể bao gồm thông tin cá nhân không công khai:

 1. Thông tin cá nhân và thông tin tài chính mà bạn cung cấp cho chúng tôi do việc sử dụng Dịch vụ, như địa chỉ, địa chỉ email, ngày sinh, số điện thoại, toàn bộ hoặc một phần số An sinh Xã hội, số tài khoản ngân hàng và số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu thông tin thu được từ các bản scan của các tài liệu nhận diện chính thức, bao gồm Hộ chiếu hoặc Giấy phép Lái xe của bạn.
 2. Thông tin cá nhân của bên thứ ba mà bạn cung cấp để chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại của người nhận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không liên hệ với người nhận của bạn trừ khi được bạn chỉ dẫn hoặc theo yêu cầu để hoàn thành giao dịch. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc vì bất kỳ lý do gì mà nó có thể đã được cung cấp.
 3. Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch, bao gồm lịch sử giao dịch của bạn, cách thức và người mà bạn sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc nhận tiền;
 4. Thông tin mà chúng tôi thu thập một cách hợp pháp từ bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ xác minh danh tính, dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử và cơ quan báo cáo tín dụng;
 5. Thông tin mà chúng tôi thu được gián tiếp từ bạn, chẳng hạn như thông tin về phần cứng và phần mềm bạn sử dụng khi truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP và các trang bạn truy cập trên trang web này và các trang web khác mà bạn truy cập trước khi truy cập Dịch vụ.

Các công nghệ như: cookie, beacon, thẻ và tập lệnh được sử dụng bởi Remitly, Inc. và các chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi về tiếp thị, phân tích và rủi ro. Các công nghệ này được sử dụng trong việc phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động xung quanh trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được các báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này bởi các công ty này trên cơ sở cá nhân cũng như tổng hợp.

Chúng tôi sử dụng cookie cho chức năng trang web, việc ghi nhớ cài đặt của người dùng (ví dụ như quốc gia nguồn và đích) và để xác thực. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp độ trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, một số tính năng hoặc khu vực trên trang web của chúng tôi sẽ bị giới hạn.

Như đúng với hầu hết các trang web, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký.

Thông tin này có thể bao gồm các địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), các trang tham chiếu/thoát, hệ điều hành, dấu hiệu ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi làm điều này để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

Chúng tôi sử dụng các Đối tượng Lưu trữ Cục bộ (LSO) chẳng hạn như HTML5 để lưu trữ thông tin nội dung và các tùy chọn.

Bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của bạn sử dụng LSO chẳng hạn như HTML 5 hoặc Flash để thu thập và lưu trữ thông tin.

Nhiều trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng của chúng cho việc xóa các LSO của HTML5. Để quản lý các LSO của Flash, vui lòng nhấp vào đây.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Nếu bạn muốn thông tin này không được sử dụng cho mục đích cung cấp cho bạn các quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng điều này không khiến bạn khỏi nhận quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo hàng cùng loại.

Bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc nhà cung cấp ID Mở. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn tùy chọn đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang Web này vào trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng của bạn.

Tại sao Chúng tôi Thu thập Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin Cá nhân và Phi Cá nhân cho các mục đích sau:

 1. Để xử lý các giao dịch của bạn.
 2. Để xác minh danh tính của bạn.
 3. Để thu tiền thanh toán cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.
 4. Để khắc phục sự cố với Dịch vụ.
 5. Để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, chẳng hạn như các luật và quy định liên quan đến "know-your-customer" ("hiểu biết khách hàng của bạn") và các yêu cầu chống rửa tiền.
 6. Để phát hiện và ngăn chặn gian lận cũng như việc sử dụng trái phép khác đối với Dịch vụ.
 7. Để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị, bản cập nhật dịch vụ và khuyến mãi 8. Để thu thập thông tin khảo sát mà sẽ được sử dụng để theo dõi hoặc cải thiện việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và sự hài lòng của khách hàng nói chung.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn với điều kiện là tài khoản của bạn hoạt động hoặc nếu cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Chia sẻ Thông tin Với Người khác

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ theo những cách được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo của họ. Các công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn (bao gồm thông tin cá nhân, không công khai) với:

 1. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo hợp đồng với Remitly để giúp chúng tôi về các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý giao dịch, phòng chống gian lận và tiếp thị. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho mục đích kinh doanh riêng của họ.
 2. Trong trường hợp bán, mua hoặc sáp nhập một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể là một phần của tài sản được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp xảy ra đó, cũng như bất kỳ lựa chọn nào mà bạn có thể có về thông tin cá nhân của bạn, bằng cách đặt một thông báo trên trang web của chúng tôi.
 3. Thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, nhưng chỉ 1. liên quan đến yêu cầu chính thức, trát tòa, lệnh tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự; và, 2. khi chúng tôi tin một cách thiện ý rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ pháp luật, ngăn chặn tổn hại thể chất hoặc tổn thất tài chính, báo cáo hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ hoặc để điều tra vi phạm Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi.

Truy cập Vào Thông tin của Bạn

Bạn có thể truy cập, sửa đổi, xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình được gửi trên trang web của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và thay đổi tùy chọn của bạn, bằng cách gửi email tới bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi tại service@remitly.com, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo thông tin liên lạc được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu truy cập của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các tiêu chuẩn được chấp nhận của ngành trong việc bảo vệ thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Socket Layer, Lớp Cổng Bảo mật) để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, ngày sinh và Số an Sinh Xã hội, được truyền qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu tên đăng nhập và mật khẩu từ mỗi người dùng muốn truy cập thông tin của họ trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của thông tin.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại service@remitly.com.

Các Lựa Chọn Mà Bạn Có Thể Thực Hiện Về Việc Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Các luật liên bang và tiểu bang cho phép bạn hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, các luật này cũng nêu rõ rằng bạn không thể hạn chế tất cả các loại chia sẻ. Vì chúng tôi đã chọn lọc một số loại chia sẻ dữ liệu nhất định, nên loại chia sẻ duy nhất về thông tin cá nhân của bạn mà bạn có thể hạn chế là như sau:

 1. Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo bằng cách chọn chức năng "Hủy đăng ký" trong mỗi email chúng tôi gửi cho bạn.

Liên kết đến Trang web của Bên Thứ ba

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các trang web khác mà sự thực hành quyền riêng tư của chúng có thể khác với sự thực hành quyền riêng tư của Remitly, Inc. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ trong số các trang web đó, thì thông tin của bạn sẽ được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập.

Google Maps

Các phần của Dịch vụ Remitly sử dụng các dịch vụ của Google Maps, bao gồm cả (các) API của Google Maps. Việc sử dụng các tính năng này tuân theo Điều khoản Sử dụng Bổ sung của Google Maps và Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Chat (Trò chuyện)

Chúng tôi sử dụng tính năng chat để trả lời các câu hỏi về dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ bạn về chức năng của trang web của chúng tôi. Nếu tính năng chat của chúng tôi đang ngoại tuyến, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn.

Widget Truyền thông Xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút Thích của Facebook và các tiện ích Widget, chẳng hạn như nút Chia sẻ điều này hoặc các chương trình mini tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, bạn đang truy cập trang nào trên trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các Tính năng và Widget Truyền thông Xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn bằng những Tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp nó.

Nhập Danh bạ

Bạn có thể nhập danh bạ từ Gmail và Yahoo Mail của mình để mời họ trở thành thành viên của trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập tên đăng nhập và mật khẩu cho tài khoản email mà từ đó bạn muốn nhập danh bạ của mình vì bạn cung cấp trực tiếp cho Gmail và Yahoo và sau khi bạn phê duyệt, họ gửi cho chúng tôi danh bạ email của bạn. Theo hướng dẫn của bạn, chúng tôi sẽ gửi lời mời qua email và tối đa một email nhắc nhở ngoài lời mời ban đầu.

Giới thiệu

Nếu bạn quyết định sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để nói với một người bạn về trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên và địa chỉ email của người đó. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn của bạn một email và tối đa một email nhắc nhở mời họ truy cập trang web. Remitly, Inc. lưu trữ thông tin này với mục đích duy nhất là gửi email này và theo dõi sự thành công của việc bạn giới thiệu.

Bạn của bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của Remitly, trực tuyến; bằng điện thoại 1-888-736-4859; hoặc bằng email tại service@remitly.com.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào, theo địa chỉ: Remitly, Inc., 1111 34d Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101

Email: Dịch vụ Khách hàng

Điện thoại Miễn phí: 1-888-736-4859