In và / hoặc tải xuống PDF

Các Điều khoản và Điều kiện:

Từ Mỹ đến Phí Giao dịch và Khuyến mại Giảm giá Chuyển Tiền

Các Điều khoản và Điều kiệns:

 • Để đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mại (“Khuyến mại”) bạn phải: đăng nhập qua màn hình đã liên kết bạn với các điều khoản này và chuyển khoản thành công tới trong Thời gian Khuyến mại (tức “giao dịch chuyển khoản đủ điều kiện”).

Điều kiện chuyển tiền miễn phí.

 • Miễn phí chuyển tiền lần sẽ được áp dụng trực tiếp cho giao dịch thành công đầu tiên của quý vị.

 • Chuyển tiền miễn phí không áp dụng cho các giao dịch được thực hiện bằng thẻ tín dụng.

Điều kiện giảm giá chuyển tiền.

 • Khoản giảm giá chuyển tiền sẽ được Remitly áp dụng trực tiếp vào lần chuyển tiền hợp lệ thành công thứ hai của quý vị.

 • Xin lưu ý rằng số tiền ưu đãi cộng thêm của quý vị sẽ không được tính vào yêu cầu gửi tiền tối thiểu.

 • Không được sử dụng khoản tiền ưu đãi này cho các lần chuyển tiền sau đó.

 • Để việc chuyển tiền được coi là "hoàn tất thành công", tiền chuyển phải được gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc ví di động của người nhận dự kiến của quý vị, được gửi đúng cách cho người nhận và/hoặc người nhận lấy được tiền mặt đã gửi tại một trong các địa điểm đối tác của chúng tôi (tùy từng trường hợp). Các giao dịch bị từ chối thanh toán sau đó hoặc bị trả lại không được xem là giao dịch “thành công”.

 • Chương trình Tặng thưởng chỉ dành cho khách hàng mới tham gia lần đầu và giới hạn mỗi người một (1) lần. Khách hàng đang hiện hữu không được tham gia Chương trình Tặng thưởng này.

 • Chương trình tặng thưởng này không có giá trị tiền mặt và không thể chuyển nhượng.

 • Chương trình Tặng thưởng bắt đầu vào vào lúc và kết thúc vào [TIME ZONE] vào (“Thời gian Tặng thưởng”). Máy chủ của Remitly là đồng hồ chính thức cho Chương trình Tặng thưởng này. Tất cả các ngày có thể thay đổi. Việc chuyển khoản được thực hiện ngoài Thời gian Tặng thưởng sẽ không đủ điều kiện tham gia Chương trình Tặng thưởng này.

 • Remitly có quyền (a) giới hạn số lượng cá nhân mỗi hộ gia đình đủ điều kiện tham gia Chương trình Tặng thưởng này; và (b) hủy bỏ các giao dịch chuyển khoản mà theo ý kiến của mình là nhằm phá vỡ các quy định của Chương trình Tặng thưởng, hoặc bị cho là lạm dụng. Bất cứ trường hợp khách hàng nào tìm cách lạm dụng Chương trình Tặng thưởng này bằng cách sử dụng nhiều danh tính, đăng ký, đăng nhập nhiều lần khác nhau, và/hoặc các biện pháp khác, sẽ khiến khách hàng mất quyền và không đủ điều kiện được tham gia Chương trình Tặng thưởng tùy quyết định của Remitly (hành động hợp lý).

 • Nếu quý vị được nhận bất cứ khoản hoàn tiền nào, thì quý vị sẽ không được quyền nhận bất kỳ khoản tiền nào lớn hơn số tiền quý vị đã trả để thực hiện giao dịch chuyển tiền đó.

 • Khi quý vị chọn tham gia Chương trình Tặng thưởng này, quý vị sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi khác mà Remitly có thể thực hiện và quý vị có thể đủ điều kiện tham gia. Lựa chọn của quý vị có tham gia Chương trình Tặng thưởng này hay không là quyết định cuối cùng.

 • Việc hủy bỏ chuyển tiền hoặc số tiền chuyển khoản không đủ sẽ khiến quý vị không đủ điều kiện tham gia Chương trình Tặng thưởng này. Chương trình Tặng thưởng này sẽ không hợp lệ đối với bất cứ giao dịch chuyển tiền nào bị hủy bỏ bởi quý vị hoặc Remitly.

 • Quý vị không được tham gia Chương trình Tặng thưởng nếu pháp luật, quy chế, hoặc quy định hiện hành không cho phép.

 • Remitly có quyền hủy bất cứ khoản tiền thưởng nào có vẻ như gian lận do giao dịch gian lận, hoặc không tuân theo Thỏa thuận Người dùng của Remitly.

 • Remitly có quyền hủy bỏ Chương trình Tặng thưởng vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước. Bất cứ lần chuyển tiền đủ điều kiện nào sẽ vẫn hợp lệ nếu được bắt đầu trước khi Chương trình Tặng thưởng bị hủy bỏ.

 • Mọi thông tin được thu thập từ quý vị như là một phần của Chương trình tặng thưởng sẽ tuân theo Chính sách về quyền riêng tư của Remitly.

 • Việc bạn tham gia Chương trình khuyến mại cũng chịu sự chi phối và tuân theo các điều khoản trong Thỏa thuận Người dùng của Remitly cũng như các điều khoản và thông báo khác được đưa ra trên dịch vụ của chúng tôi.

 • Nếu và trong phạm vi có sự mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa các tài liệu nêu trên và những điều khoản này, thì các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với bất kỳ phạm vi mâu thuẫn hoặc không thống nhất đó.

 • Các khoản phí và phí tổn khác có thể áp dụng cho giao dịch chuyển tiền của quý vị và chúng tôi đề nghị quý vị xem lại những khoản chi phí này thông qua dịch vụ và Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi.

 • Rủi ro khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bao gồm thực tế là giá trị tiền tệ dao động theo cách được xác định bởi thị trường tài chính quốc tế và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này có nghĩa là khi quý vị thanh toán cho Remitly để gửi tiền bằng một loại tiền khác cho người nhận, số tiền quý vị trả để chuyển tiền vào một ngày có thể khác với số tiền quý vị cần trả cho cùng một khoản thanh toán vào ngày khác.

 • Chương trình Tặng thưởng này được cung cấp và vận hành bởi Remitly, Inc (“Remitly”) và chỉ dành cho cư dân Hoa Kỳ. Remitly, Inc. được Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York cấp phép làm Đơn vị chuyển tiền, với tư cách là Cơ quan Chuyển tiền Nước ngoài của Bộ phận Ngân hàng Massachusetts, và ĐƯỢC CẤP PHÉP BỞI SỞ NGÂN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH GEORGIA. NMLS Số 1028236.