In và / hoặc tải xuống PDF

Thỏa thuận Người dùng của Remitly

Thỏa thuận Người dùng này ("Thỏa thuận") có hiệu lực kể từ ngày November 12, 2012 và được cập nhật gần đây nhất vào April 13, 2018. Thỏa thuận này mô tả các điều khoản mà bạn sẽ bị ràng buộc khi bạn sử dụng các dịch vụ có thể truy cập tại www.remitly.com ("Dịch vụ"). Không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này.

Như được sử dụng trong suốt Thỏa thuận này, các thuật ngữ "Remitly", "chúng tôi", và "của chúng tôi" đề cập đến Remitly, Inc., một công ty của Delaware ở Hòa Kỳ, cùng với các nhân viên, giám đốc, người thừa kế và người được chỉ định. Các thuật ngữ "bạn""của bạn" đề cập đến người dùng Dịch vụ, cho dù là Người gửi hoặc Người nhận.

1. DỊCH VỤ

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Dịch vụ để gửi tiền cho bạn bè và gia đình, và do đó, bạn không nên sử dụng Dịch vụ để gửi tiền cho người lạ.

Dịch vụ cho phép người dùng gửi chuyển tiền quốc tế từ Hoa Kỳ đến các quốc gia khác bằng dịch vụ của Remitly. "Người gửi" sử dụng Dịch vụ để gửi tiền và "Người nhận" nhận tiền thông qua Dịch vụ. "Giao dịch" đề cập đến một đơn đặt hàng để gửi tiền thông qua Dịch vụ. "Số tiền Giao dịch" là số tiền bằng đô la Mỹ mà Người gửi cung cấp cho Remitly để chuyển cho Người nhận. "Số tiền Thanh toán" là số tiền được thanh toán cho Người nhận.

2. TÍNH HỢP LỆ CHO DỊCH VỤ

 1. Tuổi và Năng lực. Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để tạo tài khoản, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ với tư cách là Người gửi. Bạn phải có khả năng lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Các hạn chế khác có thể áp dụng.
 2. Những người khác. Bạn không được gửi hoặc nhận Giao dịch thay mặt cho bất kỳ người nào khác.
 3. Nơi cư trú tại Hoa Kỳ. Dịch vụ chỉ dành cho cư dân của Hoa Kỳ.
 4. Đề nghị và Chấp nhận. Nếu bạn gửi Giao dịch, bạn yêu cầu chúng tôi xử lý Giao dịch của bạn, một đề nghị mà chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối theo quyết định riêng của chúng tôi.
 5. Chỉ được đăng ký tại Hoa Kỳ Remitly, Inc. không được cấp phép để cung cấp Dịch vụ bên ngoài Hoa Kỳ. Do đó, Dịch vụ có thể không có sẵn để sử dụng ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ.
 6. Nhiều Tài khoản. Người gửi chỉ có thể có một tài khoản đang hoạt động. Nếu chúng tôi xác định rằng Người gửi đang sử dụng nhiều tài khoản, chúng tôi có quyền hợp nhất hoặc chấm dứt một hoặc nhiều tài khoản, giới hạn việc sử dụng Dịch vụ của Người gửi hoặc từ chối việc họ tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

3. THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ

 1. Phí. Với mỗi Giao dịch bạn gửi, bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi phí dịch vụ ("Phí dịch vụ"), ngoài Số tiền Giao dịch. Khoản thanh toán bằng đô la Mỹ phải trả tại thời điểm giao dịch được gửi để xử lý. Nếu bạn gửi một giao dịch mà dẫn đến việc chúng tôi bị tính phí NSF, phí bồi hoàn hoặc các chi phí tương tự khác, bạn đồng ý hoàn trả cho Remitly tất cả các khoản phí đó.
 2. Thanh toán. Để chúng tôi xử lý giao dịch của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính phí bất kỳ công cụ thanh toán nào có trong hồ sơ thanh toán của bạn ("Công cụ Thanh toán" bao gồm mọi thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng). Nếu thanh toán của bạn không thành công, bạn cho phép chúng tôi thử lại một hoặc nhiều lần bằng cách sử dụng cùng một Công cụ Thanh toán. Bạn đảm bảo rằng bạn là người dùng được phép và hợp pháp của (các) Công cụ Thanh toán.
 3. Các khoản phí khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khoản phí có thể được áp đặt bởi các tổ chức tài chính liên quan đến Công cụ Thanh toán của bạn. Ví dụ, một số công ty phát hành thẻ tín dụng có thể coi việc dùng thẻ tín dụng của bạn để sử dụng Dịch vụ như là "tạm ứng tiền mặt" và có thể áp dụng các khoản phí bổ sung và chi phí lãi cho giao dịch. Remitly không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí NSF nào, phí bồi hoàn hoặc các khoản phí tương tự khác có thể được áp dụng cho bạn bởi ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp khác của bạn.

4. NHẬN TIỀN GỬI

 1. Nhà cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi làm việc với các ngân hàng địa phương và các cửa hàng bên thứ ba khác (mỗi đơn vị được gọi là "Nhà cung cấp Dịch vụ") để cung cấp tiền cho Người nhận. Với tư cách là Người gửi, bạn chỉ định Người nhận làm đại diện của mình cho mục đích nhận tiền được chuyển thông qua Dịch vụ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin hiện tại trên trang web của chúng tôi về địa điểm, tính khả dụng và giờ làm việc của Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ nào có thể được đăng trên trang web.
 2. Xác minh. Người nhận sẽ được yêu cầu chứng minh danh tính của họ trước khi nhận tiền bằng cách xuất trình thẻ căn cước hợp lệ. Ngoài ra, Người nhận có thể được yêu cầu cung cấp số tham chiếu hoặc một số nhận dạng tương tự khác liên quan đến Giao dịch của họ.

5. CÁC HẠN CHẾ QUAN TRỌNG VỀ DỊCH VỤ

 1. Tổng quát. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ Giao dịch nào hoặc giới hạn số tiền được chuyển, trên mỗi giao dịch hoặc trên cơ sở tổng hợp. Các giới hạn này có thể được áp dụng đối với tài khoản cá nhân hoặc tài khoản được liên kết. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngưng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất cứ lúc nào.
 2. Trì hoãn. Giao dịch của bạn có thể bị trì hoãn bởi nỗ lực của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn và xác thực Công cụ Thanh toán của bạn cũng như tuân thủ luật pháp hoặc quản lý rủi ro tài chính của chúng tôi. Bạn có thể được hoàn tiền trong một số trường hợp nhất định và bạn có thể hủy giao dịch của mình bất cứ lúc nào trong khi chờ xử lý.
 3. Giao dịch Thương mại. Bạn không nên sử dụng Dịch vụ để gửi tiền ngoại trừ cho những người mà bạn biết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc việc giao hàng hóa hay dịch vụ mà bạn thanh toán bằng Dịch vụ. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ có rủi ro của riêng bạn.
 4. Giao dịch Trái phép. Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm Thỏa thuận này hoặc các luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành. Vi phạm Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ đối với bất kỳ điều nào sau đây: tài liệu hoặc dịch vụ theo định hướng tình dục, hoạt động cờ bạc, gian lận, rửa tiền, tài trợ cho các tổ chức khủng bố hoặc mua hay bán thuốc lá, đồ dùng liên quan đến thuốc lá, vũ khí, thuốc theo toa hoặc các chất được kiểm soát khác; hoặc gửi tiền cho Người nhận đã vi phạm Thỏa thuận. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ liên quan đến hành vi bất hợp pháp, Remitly sẽ báo cáo bạn với cơ quan thực thi pháp luật.
 5. Tính không hợp lệ. Công cụ Thanh toán của bạn phải được một tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cấp. Chúng tôi có thể từ chối Giao dịch từ một số Người gửi nhất định và đến một số Người nhận nhất định bị liệt kê trong danh sách Quốc Gia Được Chỉ Định Đặc Biệt, danh sách Quốc Gia và Lãnh Thổ Không Hợp Tác và các danh sách khác tương tự do các cơ quan chính phủ khác cung cấp.
 6. Không có thay đổi nào. Chúng tôi thường không cho phép bạn thay đổi chi tiết Giao dịch của bạn sau khi giao dịch được gửi cho chúng tôi để xử lý. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo chi tiết Giao dịch của mình được chính xác.
 7. Các Hoạt động bị Hạn chế. Liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi hoặc trong quá trình tương tác của bạn với Remitly, người dùng hoặc bên thứ ba, bạn sẽ không: 1. Vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Remitly; 2. Cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
 8. Từ chối hợp tác trong một cuộc điều tra hoặc cung cấp xác nhận danh tính của bạn; 4. Sử dụng proxy ẩn danh;
 9. Tự cung cấp tạm ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng của bạn (hoặc giúp những người khác thực hiện việc đó); 6. Sử dụng mọi thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công để giám sát hoặc sao chép trang web của chúng tôi.
 10. Giao dịch đến Ấn Độ. Remitly xử lý giao dịch một cách kịp thời đến Ấn Độ tuân theo Thỏa thuận Rút tiền Rupee (Rupee Drawing Arrangements, "RDA"), được lập bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Bạn hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ cho các mục đích thương mại hoặc đóng góp cho các tổ chức từ thiện đều bị cấm.

6. CÁCH THỨC VÀ LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Chính sách Quyền riêng tư. Bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, bạn thừa nhận và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Remity.
 2. Chương trình Nhận diện Khách hàng. Luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu chúng tôi thu thập, xác minh và ghi lại thông tin về bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng, cá nhân, không công khai. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin một cách hợp pháp về bạn từ các nguồn khác mà bạn không biết, bao gồm thông tin nhận diện phi cá nhân mà chúng tôi có thể nhận được khi bạn truy cập trang web này. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 3. Tiết lộ của Chính phủ. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về bạn và Giao dịch của bạn cho các cơ quan chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật, như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 4. Xác minh thông tin. Bạn cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào, đối với bạn hoặc đối với những người khác, cần thiết để xác thực thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, yêu cầu bạn thực hiện các bước để xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email hoặc công cụ tài chính của bạn, xác minh thông tin của bạn đối với các cơ sở dữ liệu của bên thứ ba hoặc thông qua các nguồn khác.

7. GIẢI QUYẾT LỖI, HỦY VÀ HOÀN TIỀN

 1. Giải quyết Lỗi. Hãy cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào nếu bạn có bất kỳ sự cố nào với Dịch vụ.

  Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ ở cuối Thỏa thuận này. Để biết thêm thông tin về giải quyết lỗi nhấp vào đây.

 2. Hoàn tiền. Bạn có thể hủy giao dịch của mình bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành giao dịch. Hoàn thành có nghĩa là Người nhận của bạn đã xác nhận số tiền bạn đã gửi thông qua việc nhận tiền mặt, giao hàng tận nhà hoặc tiền gửi tài khoản ngân hàng. Khi nhận được yêu cầu hủy, chúng tôi có thể xác nhận với Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi để xác định xem giao dịch đã được hoàn tất trước khi bắt đầu hoàn tiền hay chưa.

  Số tiền Giao dịch sẽ không được hoàn lại sau khi hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ luôn hoàn trả số tiền phí. Tất cả tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào Công cụ Thanh toán được sử dụng để thanh toán cho Giao dịch. Tiền hoàn lại chỉ được thực hiện bằng đô la Mỹ và sẽ không được điều chỉnh để tính các thay đổi về giá trị của đô la Mỹ hoặc ngoại tệ từ thời điểm Giao dịch của bạn được gửi. Xin lưu ý rằng cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định có thể có một số quyền và thủ tục khiếu nại hoàn tiền nhất định, như được mô tả ở đây:

 • Washington. Là Người gửi ở tiểu bang Washington, bạn có quyền được hoàn tiền cho tất cả các khoản tiền được nhận từ chuyển khoản trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản trừ khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Các khoản tiền đã được chuyển và giao cho người nhận trước khi nhận được yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản;

  • Đã đưa ra chỉ dẫn chuyển số tiền tương đương cho người được chỉ định bởi khách hàng trước khi nhận được yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản;

  • Remitly, hoặc đại diện được ủy quyền của Remitly có lý do để tin rằng một tội phạm đã xảy ra, đang xảy ra hoặc có khả năng xảy ra do việc chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng hoặc việc hoàn tiền theo yêu cầu của khách hàng; hoặc

  • Remitly bị pháp luật ngăn cấm hoàn tiền.

 • Texas. Là Người gửi ở tiểu bang Texas, bạn có quyền hủy giao dịch và nhận hoàn tiền ngay cho tất cả số tiền được nộp cho việc chuyển tiền, bao gồm cả mọi khoản phí được thanh toán cho Remitly, trong vòng ba mươi phút kể từ khi nhận được biên nhận, trừ khi người nhận dự định của giao dịch đã nhận được tiền hoặc giá trị tương đương.

  Nếu bạn có khiếu nại, trước tiên hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ người tiêu dùng của Remitly, Inc theo số 1-888-736-4859 (bên ngoài Hoa Kỳ, gọi +1 (206) 535-6152), nếu bạn vẫn có khiếu nại chưa được giải quyết về hoạt động chuyển tiền hoặc trao đổi tiền của công ty, vui lòng gửi khiếu nạiti của bạn đến: Sở Ngân hàng Texas, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, (877) 276-5554 (miễn phí),www.dob.texas.gov.

 1. Khiếu nại. Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn chia sẻ với chúng tôi mọi quan ngại hoặc thắc mắc mà bạn có thể có về dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tài khoản của bạn hoặc giao dịch cụ thể, bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan cấp phép chuyển tiền tại tiểu bang của bạn. Thông tin về cách tốt nhất để thực hiện điều đó có thể tìm thấy tại đây.

  Chỉ Dành Cho Cư Dân Alaska:

  Nếu vấn đề của quý vị vẫn chưa được Remitly, Inc tại số (888) 736-4859 giải quyết, vui lòng nộp khiếu nại chính thức với State of Alaska, Division of Banking & Securities.

  Các khiếu nại chính thức phải bằng văn bản, vui lòng tải biểu mẫu tại đây

  Có thể nộp các biểu mẫu khiếu nại chính thức qua:

  1. Fax: 907-465-1230

  2. Email: msb_licensing@alaska.gov

  3. Thư: Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

   Nếu quý vị có thắc mắc về các khiếu nại chính thức, vui lòng gọi 907-465-2521

8. SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA REMITLY

Bạn xác nhận rằng Dịch vụ, bao gồm nội dung của trang web này, văn bản, đồ họa, logo và hình ảnh, cũng như tất cả các bản quyền, thương hiệu, logo và tên sản phẩm và dịch vụ khác của Remitly thuộc sở hữu của Remitly, Inc. ("Sở hữu Trí tuệ của Remitly").

Bạn đồng ý không hiển thị, sử dụng, sao chép hoặc sửa đổi Sở hữu Trí tuệ của Remitly theo bất kỳ hình thức nào. Bạn chỉ được phép xem và lưu giữ bản sao các trang của trang web này cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn cũng đồng ý không: (i) sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập Dịch vụ; (ii) loại bỏ hoặc thay đổi mọi tác giả, thương hiệu hoặc thông báo hay chú thích độc quyền khác được hiển thị trên trang web này (hoặc các trang in của chúng); hoặc (iii) vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền công khai hay quyền riêng tư của Remitly hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.

9. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH

Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Giao dịch được xử lý kịp thời, nhưng chúng tôi không phản kháng hoặc đảm bảo về thời gian cần thiết để hoàn tất việc xử lý bởi vì Dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Một số khu vực pháp lý không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo hành ngụ ý, vì vậy tuyên bố miễn trừ nói trên có thể không áp dụng cho bạn. Bảo hành này cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn cũng có thể có các quyền pháp lý khác thay đổi theo từng tiểu bang. Trong mọi trường hợp, bạn có thể có quyền được hoàn tiền như được mô tả rõ ràng trong tài liệu này.

10. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Remitly, các Nhà cung cấp Dịch vụ và các công ty con, cán bộ, đại diện, đối tác và nhân viên tương ứng của họ vô hại từ bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc đòi hỏi nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, việc bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào đối với thỏa thuận khác.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, REMITLY, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC CÁC CÔNG TY CON, CÁN BỘ, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC HOẶC NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC ĐỂ LÀM GƯƠNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN 500,00$ (NGOÀI VIỆC HOÀN TRẢ SỐ TIỀN GIAO DỊCH VÀ PHÍ DỊCH VỤ), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, UY TÍNH, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT VÔ HÌNH NÀO KHÁC (NGAY CẢ KHI REMITLY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ) DO SƠ SUẤT CỦA PHÍA REMITLY, CÁC ĐỐI TÁC GIẢI NGÂN, HOẶC CÁC CÔNG TY CON, CÁN BỘ, ĐẠI DIỆN, ĐỐI TÁC HOẶC NHÂN VIÊN CỦA HỌ.

 1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 2. Luật Điều chỉnh. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo luật của Tiểu bang Washington, và tất cả các hoạt động được thực hiện liên quan đến Dịch vụ sẽ được coi là đã được thực hiện ở Washington. Bất kỳ tranh cãi, tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Thỏa thuận ("Khiếu nại") sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Washington, ngoại trừ phần chính của luật điều chỉnh các xung đột pháp luật.

 3. Tranh chấp với Remitly. Nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và Remitly, mục tiêu của chúng tôi là tìm hiểu và giải quyết các quan ngại của bạn. Nếu chúng tôi không thể giải quyết các quan ngại của bạn về sự hài lòng của bạn, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn phương tiện trung lập và hiệu quả về chi phí cho việc giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng. Các tranh chấp giữa bạn và Remitly về Dịch vụ có thể được báo cáo trực tuyến cho Dịch vụ Khách hàng; bằng điện thoại theo số 1-888-736-4859 (bên ngoài Hoa Kỳ, hãy gọi số 1 (206) 535-6152); hoặc bằng thư theo địa chỉ Remitly, Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle WA 98101, USA.

 4. Phân xử. Bạn và Remitly đồng ý rằng mọi Khiếu nại sẽ được giải quyết bằng phân xử ràng buộc, ngoại trừ việc mỗi bên có quyền khởi kiện cá nhân tại tòa khiếu kiện nhỏ. Nếu một bên chọn phân xử, bên đó sẽ khởi xướng phân xử thông qua một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế (ADR, alternative dispute resolution) được thành lập do các bên thoả thuận. Nhà cung cấp ADR và các bên phải tuân thủ các quy tắc sau đây: (a) phân xử sẽ được thực hiện qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên các bản đệ trình bằng văn bản, cách thức cụ thể sẽ được lựa chọn bởi bên khởi xướng phân xử; (b) phân xử sẽ không liên quan đến bất kỳ sự trình diện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi được các bên thỏa thuận; (c) trọng tài viên có thể không hợp nhất khiếu nại của nhiều người, và không được chủ trì mọi hình thức kiện tập thể hoặc kiện đại diện; và (d) mọi phán quyết về quyết định của trọng tài viên có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn và Remitly là mỗi bên từ bỏ quyền xét xử của bồi thẩm đoàn hoặc tham gia với tư cách là nguyên đơn hay thành viên tập thể trong mọi vụ kiện tập thể hoặc vụ kiện đại diện.

 5. Chi phí và Lệ phí. Nếu khiếu nại của bạn không tìm kiếm phán quyết nhiều hơn 75.000$, Remitly sẽ thanh toán các khoản phí liên quan đến phân xử trừ khi trọng tài viên thấy rằng nội dung Khiếu nại của bạn hoặc phán quyết tìm kiếm được coi là phù phiếm hoặc mang lại một mục đích không đúng đắn. Nếu bạn thắng kiện trong phân xử, bạn có thể được hưởng các lệ phí và chi phí luật sư, trong phạm vi được quy định theo luật hiện hành. Remitly sẽ không tìm kiếm và theo đây từ bỏ tất cả các quyền mà Remitly có thể có theo pháp luật để thu hồi lệ phí và chi phí luật sư nếu Remitly thắng kiện trong phân xử trừ khi trọng tài viên thấy rằng nội dung Khiếu nại của bạn hoặc phán quyết tìm kiếm được coi là phù phiếm hoặc mang lại một mục đích không đúng đắn.

 6. Tòa án Giải quyết Tranh chấp. Ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác hoặc như được mô tả trong mục 12(c) ở trên, bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào mà bạn có thể có đối với Remitly phải được giải quyết bằng tòa án ở Quận King. Bạn đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân của các tòa án ở Quận King, Washington cho mục đích tranh tụng tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp đó.

 7. Kiện Tụng Được Nộp Không Đúng Cách. Tất cả các khiếu nại mà bạn đưa ra đối với Remitly phải được giải quyết theo mục 12 của Thỏa thuận này. Tất cả các khiếu nại được nộp hoặc đưa ra trái với mục 12 sẽ được coi là không được nộp đúng cách và vi phạm Thỏa thuận này.

Nếu bạn nộp khiếu nại trái với mục 12, Remitly có thể thu hồi lệ phí và chi phí luật sư (bao gồm luật sư và trợ lý của luật sư) lên tới 1.000,00$, miễn là Remitly đã thông báo cho bạn bằng văn bản về khiếu nại được nộp không đúng cách, và bạn đã không rút lại khiếu nại kịp thời.

13. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Bạn xác nhận rằng Thỏa thuận này sẽ được ký kết bằng điện tử, và các loại thông tin sau đây ("Thông tin liên lạc") có thể được cung cấp bằng phương tiện điện tử: (i) thỏa thuận này và mọi chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung cho thỏa thuận; (ii) hồ sơ giao dịch của bạn thông qua Dịch vụ; (iii) mọi tiết lộ hoặc thông báo ban đầu, định kỳ hoặc các thông báo khác được cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn những thông báo theo yêu cầu của luật liên bang hoặc tiểu bang; (iv) mọi thông tin liên lạc về dịch vụ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên lạc đối với các khiếu nại về lỗi hoặc sử dụng Dịch vụ một cách trái phép; (v) mọi thông tin liên lạc khác liên quan đến Dịch vụ hoặc Remitly.

Thông tin liên lạc có thể được cung cấp cho bạn thông qua việc sử dụng các cuộc gọi tin nhắn được quay tự động hay ghi âm trước hoặc các tin nhắn văn bản theo (các) số điện thoại mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp Thông tin liên lạc đó. Có thể áp dụng cước điện thoại chuẩn theo phút và văn bản. Các yêu cầu phần cứng và phần mềm để truy cập và lưu giữ các Thông tin liên lạc liên quan đến Dịch vụ bao gồm máy tính cá nhân hoặc thiết bị khác có khả năng truy cập Internet; Trình duyệt Web trên Internet; và máy in hoặc thiết bị khác có khả năng in và/hoặc lưu giữ các thỏa thuận và tài liệu.

Dịch vụ không cho phép Thông tin liên lạc được cung cấp ở dạng giấy hoặc thông qua các phương tiện phi điện tử khác. Bạn có thể rút lại việc bạn đồng ý nhận Thông tin liên lạc bằng điện tử, nhưng nếu bạn làm như vậy, việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt. Để rút lại sự đồng ý của bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ của chúng tôi ở cuối Thỏa thuận này.

14. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Remitly và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Remitly.
 2. Không Từ bỏ. Việc Remitly không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận mà trọng tài viên hoặc tòa án có thẩm quyền nhận thấy không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng trọng tài viên hoặc tòa án nên nỗ lực cung cấp tính hiệu lực hợp lệ một cách thích hợp cho mục đích của Thỏa thuận như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực thi hành đầy đủ.
 3. Bất Khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện Dịch vụ trong phạm vi mà sự không thực hiện hoặc chậm trễ đó do các vấn đề ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: sự thay đổi luật hiện hành; đóng cửa hoặc không có cơ sở hạ tầng mạng và vật chất cần thiết; mặc định chủ quyền; mất điện hoặc internet; tình trạng bất ổn dân sự; chiến tranh; và động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc các thiên tai khác.
 4. Sửa đổi. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật pháp có thể yêu cầu. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Thỏa thuận bất cứ lúc nào bằng cách duyệt trang web này. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày chỉnh sửa hoặc sửa đổi có hiệu lực, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận chỉnh sửa hoặc sửa đổi đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sửa đổi Thỏa thuận này và thừa nhận rằng mọi nỗ lực của bạn để sửa đổi Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu.
 5. Các Điều khoản Khác. Thỏa thuận này có thể được bổ sung theo các điều khoản áp dụng cho các khuyến mãi khác, Chương trình Giới thiệu của chúng tôi và các điều khoản khác áp dụng cho bạn dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ. Các điều khoản này được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Trong phạm vi mà bất kỳ trong số các điều khoản này được xác định là mâu thuẫn với Thỏa thuận này, thì Thỏa thuận này sẽ khống chế.

15. BẢO MẬT

Bảo mật của bạn rất quan trọng đối với Remitly và chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Chúng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi gửi tiền cho bất kỳ ai mà bạn không biết rõ. Đặc biệt, bạn nên thận trọng với các giao dịch hoặc ưu đãi mà có vẻ quá tốt để là sự thật. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã hoặc có thể là nạn nhân của gian lận, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay bằng điện thoại theo số 1-888-736-4859 (bên ngoài Hoa Kỳ, hãy gọi số (206) 535-6152).

Nếu bạn biết bất kỳ ai hoặc bất kỳ đơn vị nào đang sử dụng Dịch vụ một cách không thích hợp, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ abuse@remitly.com. Nếu bạn nhận được bất kỳ email giả mạo (lừa đảo) nào, có ý định đến từ Remitly, vui lòng chuyển tiếp các email đó cho chúng tôi theo địa chỉ abuse@remitly.com.

16. NGÔN NGỮ

Thỏa thuận này được soạn thảo bằng tiếng Anh và các bản dịch có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác. Bạn đồng ý rằng bản tiếng Anh của Thỏa thuận sẽ khống chế trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch trong bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này.

17. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các câu hỏi, thông báo và yêu cầu hoàn tiền hoặc thông tin khác có thể được gửi đến Remitly, như sau: trực tuyến; bằng điện thoại theo số 1-888-736-4859 (bên ngoài Hoa Kỳ, hãy gọi số (206) 535-6152); hoặc bằng thư theo địa chỉ Remitly Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101, USA.