Haiti
Haiti

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Haiti

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

HaitiHaitiOpen

Lựa chọn cách chuyển tiền tốt nhất

Remitly Express
Kênh chuyển tiền nhanh nhất
Thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
Remitly Economy
Kênh chuyển tiền tiết kiệm nhất
Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng
Remitly ExpressRemitly Economy
Kênh chuyển tiền nhanh nhất
Kênh chuyển tiền tiết kiệm nhất
Thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Gửi tiền đến Haiti

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $49.99$8.99$7.49
$50 - $99.99$9.49$7.99
$100 - $199.99$10.99$8.49
$200 - $299.99$11.99$8.99
$300 - $399.99$12.99$9.49
$400 - $499.99$13.99$9.99
$500 - $599.99$14.99$10.49
$600 - $699.99$15.99$10.99
$700 - $799.99$16.99$11.49
$800 - $899.99$17.99$11.99
$900 - $999.99$18.99$12.49
$1000 - $1099.99$20.99$20.99
$1100 - $1199.99$22.99$22.99
$1200 - $1299.99$24.99$24.99
$1300 - $1399.99$26.99$26.99
$1400 - $1499.99$28.99$28.99
$1500 - $1599.99$30.99$30.99
$1600 - $1699.99$32.99$32.99
$1700 - $1799.99$34.99$34.99
$1800 - $1899.99$36.99$36.99
$1900 - $1999.99$38.99$38.99
$2000 - $2499.99$49.99$34.99
$2500 - $2999.99$59.99$44.99
$3000 - $3499.99$69.99$54.99
$3500 - $3999.99$79.99$64.99
$4000 - $4499.99$89.99$74.99
$4500 - $4999.99$99.99$84.99
$5000 - $5499.99$109.99$94.99
$5500 - $5999.99$119.99$104.99
$6000 - $6499.99$129.99$114.99
$6500 - $6999.99$139.99$124.99
$7000 - $7499.99$149.99$134.99
$7500 - $7999.99$159.99$144.99
$8000 - $8499.99$169.99$154.99
$8500 - $8999.99$179.99$164.99
$9000 - $9499.99$189.99$174.99
$9500 hoặc lựa chọn khác$199.99$184.99