Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Canada

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

CanadaCanadaOpen

Gửi tiền đến Canada

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Canada

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $999.99$1.99$1.99
$1000 hoặc lựa chọn khác$0.00$0.00

Gửi tiền về nhà ở Canada với Remitly

Cách chuyển tiền mà không phải lo lắng dành cho bạn và người thân của bạn

Tham gia ngay