Tỉ giá ấn định
Côte d'Ivoire
572.45 XOF

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Côte d'Ivoire

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Côte d'IvoireCôte d'IvoireOpen

Lựa chọn cách chuyển tiền tốt nhất

Remitly Express
Kênh chuyển tiền nhanh nhất
Thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
Remitly Economy
Kênh chuyển tiền tiết kiệm nhất
Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng
Remitly ExpressRemitly Economy
Kênh chuyển tiền nhanh nhất
Kênh chuyển tiền tiết kiệm nhất
Thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Gửi tiền đến Côte d'Ivoire

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc CFA Tây Phi

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$3.99