Tỉ giá ấn định
Anguilla
2,64 XCD

Phí chuyển tiền tại Mỹ đến Anguilla

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

AnguillaAnguillaOpen

Gửi tiền đến Anguilla

Phí chuyển tiền để nhận bằng XCD

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$2.99$1.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng