Tanzania
Tanzania

Mga fee para sa pagpapadala ng pera sa Tanzania mula sa United States

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

TanzaniaTanzaniaOpen

Mag-pera-padala sa Tanzania

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Tanzanian Shillings

Magpadala ng Halagang (USD)

Fee ng Express

Fee ng Economy

$0 o higit pa$0.00$0.00

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula