Cambodia
Cambodia

Mga fee para sa pagpapadala ng pera sa Cambodia mula sa United States

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

CambodiaCambodiaOpen

Mag-pera-padala sa Cambodia

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa US Dollars

Magpadala ng Halagang (USD)

Fee ng Express

Fee ng Economy

$0 - $499.99$6.99$4.99
$500 - $999.99$10.99$6.99
$1000 - $1999.99$16.99$11.99
$2000 - $2999.99$20.99$15.99
$3000 - $3999.99$24.99$19.99
$4000 - $4999.99$29.99$22.99
$5000 - $5999.99$34.99$25.99
$6000 - $7999.99$44.99$28.99
$8000 o higit pa$54.99$34.99

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Riel

Magpadala ng Halagang (USD)

Fee ng Express

Fee ng Economy

$0 o higit pa$5.99$3.99

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula