สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาUSA
ศรีลังกา
ศรีลังกา

Fees for sending money from สหรัฐอเมริกา to ศรีลังกา

Select a country below to see Remitly's pricing

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (USD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$4.99$3.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started