สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาUSA
มองโกเลีย
มองโกเลีย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสหรัฐอเมริกาไปยังมองโกเลีย

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

มองโกเลียมองโกเลียOpen

ส่งเงินไปยัง มองโกเลีย

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ทูกริค

ส่งจำนวนเงิน (USD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$2.99$1.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (USD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 - $299.99$6.99$5.99
$300 - $599.99$9.99$8.99
$600 - $999.99$12.99$11.99
$1000 - $1999.99$15.99$14.99
$2000 หรือมากกว่านั้น$21.99$20.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started