สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาUSA
จาไมกา
จาไมกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสหรัฐอเมริกาไปยังจาไมกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

จาไมกาจาไมกาOpen

ส่งเงินไปยัง จาไมกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ จาเมกา

ส่งจำนวนเงิน (USD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$2.99$2.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (USD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 - $499.99$4.99$3.99
$500 - $999.99$7.99$4.99
$1000 - $1999.99$12.99$5.99
$2000 - $2999.99$19.99$7.99
$3000 - $3999.99$24.99$9.99
$4000 - $4999.99$29.99$11.99
$5000 หรือมากกว่านั้น$49.99$14.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started