สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาUSA

พิมพ์และ/หรือดาวน์โหลด PDF

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Remitly

Remitly, Inc. บริษัทจากรัฐเดลาแวร์ถือเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีที่ Remitly เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ www.remitly.com ("บริการ" และ "เว็บไซต์") รวมถึงบริการโอนเงินจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ นโยบายฉบับนี้ยังอธิบายถึงทางเลือกต่างๆ ที่คุณมี เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลนี้ด้วย นโยบายฉบับนี้ใช้ในกรณีคุณเข้าร่วมโครงการวิจัยของเราด้วย

นโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2020

นโยบายฉบับนี้อธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณประเภทใด เราแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับใคร และคุณสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ในบางสถานการณ์ได้อย่างไร "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อและอีเมลที่สามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้

เราอาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ แต่ทั้งนี้ เราจะโพสต์นโยบายฉบับแก้ไขให้คุณทราบบนเว็บไซต์ทุกครั้ง หากเรามีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะทำการบอกกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์และทางอีเมล

คุณก็จะมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าจะให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณในรูปแบบใหม่นี้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง "การเลือกไม่เข้าร่วม” หรือยุติความสัมพันธ์ที่มีกับเรา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลอย่างเร็วที่สุด 30 วันหลังจากที่แจ้งเตือนให้ทราบทางอีเมล

เราขอร้องให้ผู้เยาว์ไม่ใช้บริการของเราหรือส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ มาให้เรา

ผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ขาดคุณสมบัติในการใช้บริการของเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ คุณควร ติดต่อเรา

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ:

 1. ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านการเงินที่คุณให้เราเนื่องจากคุณได้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม บางส่วนหรือทั้งหมด ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารออนไลน์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ในบางกรณี เราก็จะเก็บรวบรวมและเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้จาก (i) สำเนาเอกสารที่ใช้ระบุตัวตนของราชการ ที่ประกอบด้วยหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับขี่ของคุณ และ (ii) ภาพ บันทึกวิดีโอ/เสียงของคุณหรือหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณพร้อมเอกสารระบุตัวตนของคุณ

 2. ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่คุณให้เรา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการโอนเงิน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ติดต่อผู้รับโอน ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคำสั่งจากคุณหรือตามที่จำเป็นแก่การทำธุรกรรมให้เสร็จเรียบร้อย เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือเพื่อสาเหตุอื่นใดที่ให้ไว้เท่านั้น

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงประวัติการทำธุรกรรม วิธีการและบุคคลที่คุณใช้บริการในการส่งและรับเงิน

 4. ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกอย่างถูกกฎหมาย เช่น บริการยืนยันตัวตน บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันรายงานข้อมูลเครดิต

 5. ข้อมูลที่เราได้จากคุณทางอ้อม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ ที่อยู่ IP ของคุณ และหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชมก่อนเข้าถึงบริการ

เทคโนโลยีต่างๆ เช่น: คุกกี้ บีคอน แท็กและสคริปต์ที่ใช้โดยบริษัท Remitly, Inc. และพันธมิตรหรือบริษัทในเครือที่วิเคราะห์ด้านการตลาดและความเสี่ยง มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานข้อมูลผู้ใช้ในภาพรวม เราอาจได้รับรายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ของบริษัทดังกล่าวทั้งแบบเฉพาะบุคคลและผลรวม

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ โดยจะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ (เช่น ประเทศต้นทางและปลายทาง) และเพื่อยืนยันตัวตน ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ในระดับเบราว์เซอร์เฉพาะบุคคล หากคุณปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ คุณก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างหรือบางพื้นที่ของเว็บไซต์เราได้

และเช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าเว็บต้นทาง/หน้าเว็บที่ออก ระบบปฏิบัติการ ตราวันที่/เวลาและ/หรือข้อมูลเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์

เราอาจรวมข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้เข้ากับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม เพื่อปรับปรุงบริการที่เราให้กับคุณ

เราใช้ Local Storage Objects (LSO) เช่น HTML5 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตัวเลือกด้านเนื้อหา

บุคคลภายนอกที่เราร่วมมือเพื่อทำให้คุณใช้ฟีเจอร์บางฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณก็ใช้ LSO อย่างเช่น HTML5 หรือ Flash เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

เบราว์เซอร์ต่างๆ อาจมีเครื่องมือบริหารของตนเองที่จะช่วยลบ HTML5 หรือ LSO ออก หากต้องการจัดการ Flash LSO โปรดคลิกที่นี่

เราจับมือกับบุคคลภายนอกเพื่อจัดการโฆษณาของเรา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์อื่น พันธมิตร ที่เป็นบุคคลภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์โoptอื่นๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้คุณเห็นโฆษณา ที่อิงจากกิจกรรมท่องเว็บและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาตามความสนใจของคุณ คุณก็มีสิทธิ์ยกเลิกด้วยการคลิกที่นี่ โปรดทราบว่าหากคุณคลิกปุ่มนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เห็นโฆษณา คุณจะยังคงได้รับโฆษณาแบบปกติต่อไป

คุณสามารถเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการเข้าสู่ระบบ อย่างเช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการระบบยืนยันตัวบุคคล บริการเหล่านี้จะยืนยันตัวตนของคุณและให้คุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนของเราล่วงหน้า บริการต่างๆ อย่างเช่น Facebook Connect ทำให้คุณสามารถโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ เพื่อแชร์ให้คนอื่นในเครือข่ายของคุณเห็น

ทำไมเราจึงเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อประมวลผลธุรกรรมของคุณ

 2. เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

 3. เพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการของคุณ

 4. เพื่อติดตาม ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริการ เนื้อหาและการโฆษณาให้เข้ากับแต่ละบุคคล

 5. เพื่อแก้ไขปัญหาของบริการ

 6. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ เช่น ที่เกี่ยวกับ "กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า" และข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

 7. เพื่อตรวจหาและป้องกันการฉ้อฉลและการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายอื่นๆ

 8. เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี Remitly ของคุณกับบัญชีหรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น บัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณ)

 9. เพื่อส่งประกาศเกี่ยวกับการทำการตลาด การอัปเดตบริการและข้อเสนอโปรโมชันไปให้คุณ

 10. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ซึ่งจะใช้เพื่อติดตามหรือปรับปรุงการใช้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าในภาพรวม

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ ตราบเท่าที่บัญชีของคุณมีความเคลื่อนไหวหรือภายในระยะเวลาที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่คุณ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณ เท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาทและบังคับใช้สัญญาของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้อื่นอย่างไร

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ในรูปแบบที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดไว้เท่านั้น เราจะไม่ขายหรือให้บุคคลภายนอกเช่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย บริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการแก่เราเท่านั้น

อย่างไรก็ดี เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) ให้แก่:

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ทำสัญญาไว้กับ Remitly บุคคลเหล่านี้จะช่วยเราทำธุรกิจ เช่น ประมวลผลธุรกรรม ป้องกันการฉ้อฉล ทำการตลาด วิจัยตลาดและตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่ส่งมอบให้ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของตนเอง

 2. หากมีการขาย การเข้าถือสิทธิ์หรือควบรวมสินทรัพย์ของเรา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอนด้วย เราจะแจ้งให้คุณทราบหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น รวมถึงทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยลงประกาศบนเว็บไซต์

 3. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ แต่เฉพาะที่

  • เกี่ยวกับคำขออย่างเป็นทางการ หมายเรียกพยาน คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น และ
  • เราจะต้องเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันความเสียหายที่จับต้องได้หรือความสูญเสียด้านการเงิน รายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและต้องสงสัย หรือสอบสวนการฝ่าฝืนสัญญาในการใช้บริการของเรา
 4. บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่คุณให้ความยินยอมหรือสั่ง ซึ่งอาจรวมถึงการที่คุณอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงบัญชีสำหรับบริการ บัญชีและ/หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

  • เพื่อจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "การเชื่อมโยงบัญชี" กับบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงที่คุณอนุญาตหรือดำเนินการระหว่างบัญชี Remitly กับบัญชีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Remitly หรือเครื่องมือในการชำระเงิน หรือแพลตฟอร์ม ที่คุณควบคุมหรือเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมาย เมื่อคุณอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าว Remitly และบุคคลภายนอกจะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยตรง ตัวอย่างการเชื่อมโยงบัญชีได้แก่: การเชื่อมโยงบัญชี Remitly ของคุณเข้ากับบริษัทรวบรวมข้อมูลหรือบริษัทด้านการเงินอื่นๆ หากคุณให้ข้อมูลประจำตัวเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีแก่บริษัทดังกล่าว

  • หากคุณเชือมโยงบัญชี Remitly ของคุณเข้ากับบัญชีด้านการธนาคารหรือบัญชีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งทางตรงหรือผ่านผู้ให้บริการภายนอก เราก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลบัญชีและธุรกรรมของคุณ เช่น การซื้อสินค้าและบริการและการโอนเงิน หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชี เราก็อาจจะได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวกับคุณและการใช้บริการบุคคลภายนอกของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกผ่านการเชื่อมโยงบัญชี ในรูปแบบที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  • ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอก ผ่านการเชื่อมโยงบัญชีจะถูกใช้และเปิดเผยตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ก่อนอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงบัญชี คุณควรจะทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเนื่องจากการเชื่อมโยงบัญชี

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข ลบหรืออัปเดตข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเราได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้วเปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ โดยส่งอีเมลหาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ service@remitly.com หรือติดต่อเราทางโทรศัพท์ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เราจะตอบคำขอในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม: หากคุณเข้าร่วมโครงการวิจัยใดๆ ของเรา (ผ่านทางโทรศัพท์ แบบตัวต่อตัว ผ่านการทำแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยประการอื่น) เราก็จะจัดเก็บชื่อ รายละเอียดติดต่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะมอบให้เรา ขณะเข้าร่วมโครงการวิจัย
การใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ: เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อจัดการโครงการวิจัย ซึ่งอาจช่วยเราปรับปรุงและ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ: เราจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่:

 • พนักงานของเรา (แต่การใช้ข้อมูลของพนักงานจะจำกัดแค่เพื่อปฏิบัติหน้าที่และตามสาเหตุในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น)
 • บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา (ซึ่งก็คือ Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. และ Remitly Nicaragua S.A.)
 • ผู้โฮสต์แพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้พวกเขารักษา คุ้มครอง สนับสนุนและโฮสต์โซลูชันเหล่านั้น ซึ่งใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลวิจัยของเรา
 • บุคคลภายนอกต่างๆ ซึ่งส่งมอบซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจของเรา (รวมถึงอีเมล บริการส่งข้อความ การบริหารเอกสาร/สัญญา และการแบ่งปันไฟล์)
 • บุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการขาย การเข้าถือสิทธิ์หรือควบรวมสินทรัพย์ของเรา ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกโอน (เราจะแจ้งให้คุณทราบหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น รวมถึงทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยลงประกาศบนเว็บไซต์)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นแก่การทำตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ในการบรรลุข้อกำหนดด้านกฎหมาย บัญชีหรือการรายงาน เราพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสม (เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น):

 • ภาระหน้าที่และ/หรือระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่กฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือผู้กำกับดูแลกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม
 • ปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนตัว
 • โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หากข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
 • จุดประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณและเราจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้โดยใช้วิธีอื่นหรือไม่

ประกาศแจ้งเตือนลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ให้การยกเว้นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะบางประเภท ซึ่งครอบคลุมตามกฎหมาย Gramm-Leach Bliley (GLBA) กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลาง ซึ่งใช้บังคับกับสถาบันทางการเงิน อย่างเช่น Remitly อันหมายถึงว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งคุณให้กับเราเพื่อรับบริการจากเรา อันเกิดจากการทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้บริการของเรา หรือที่เราได้รับมาโดยประการอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราแก่คุณ (ข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย GLBA) ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่อ้างไว้ใน CCPA เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ที่อยู่นอกเหนือจากการทำธุรกรรมหรือเงื่อนไขการบริการของเรา

โปรดวางใจว่าเราจะเข้มงวดกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย GLBA ของคุณ ข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย GLBA ของคุณได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย GLBA ซึ่งจะทำให้เรามีภาระหน้าที่บางประการ และมอบสิทธิ์บางประการให้แก่คุณ ซึ่งสามารถอ่านได้ในนโยบายฉบับนี้
สิทธิ์ที่คุณมี ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมาย GLBA ที่ไม่ได้ถูกเข้ารหัสหรือไม่ได้ถูกแก้ไขได้ถูกเข้าถึง รั่วไหล ถูกโจรกรรมหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นผลจากการไม่มีแนวปฏิบัติและการรักษาและดำเนินการตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลของเรา

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้เราผ่านทางเว็บไซต์

เราได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด และหมายเลขประกันสังคม ที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากผู้ใช้แต่ละคน ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีส่งผ่านข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้น เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ทั้งหมด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเว็บไซต์เรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ service@remitly.com

ทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐอนุญาตให้คุณจำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม กฎหมายเหล่านี้ยังระบุว่าคุณไม่สามารถจำกัดการแบ่งปันข้อมูลทุกประเภท เนื่องจากเราเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลบางประเภท คุณจึงมีสิทธิ์จำกัดการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณได้เพียงวิธีเดียว ดังนี้:

 1. คุณมีสิทธิ์เลือกไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายที่ส่งมาให้คุณด้วยการเลือกฟังก์ชัน "ยกเลิกรับอีเมล" ที่อยู่ในอีเมลแต่ละฉบับที่เราส่งหาคุณ

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่แนวปฏิบัติในการรักษาความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจาก Remitly, Inc. หากคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลของคุณก็จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมอย่างละเอียด

Google Maps

บริการของ Remitly บางส่วนใช้ Google Maps รวมถึง Google Maps API(s) ด้วย การใช้ฟีเจอร์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดด้านการใช้งานเพิ่มเติมของ Google Maps และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

แชท

เรามีฟีเจอร์แชทเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของเราและช่วยเรื่องการใช้งานของเว็บไซต์เรา หากเราไม่ได้ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น เราจะเก็บชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อที่เราจะได้ตอบคำขอของคุณได้

วิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่มถูกใจของ Facebook และวิดเจ็ตต่างๆ เช่น ปุ่มแชร์หรือโปรแกรมขนาดจิ๋วแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่เว็บไซต์ของเราใช้อยู่ ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ และอาจจะตั้งค่าให้คุกกี้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างเหมาะสม ฟีเจอร์และวิดเจ็ตโซเชียลมีเดียโฮสต์โดยบุคคลภายนอกหรือบนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับฟีเจอร์เหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการดังกล่าว

นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก Gmail และ Yahoo Mail เพื่อเชิญให้พวกเขาเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเรา เราไม่เก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากบัญชีอีเมลที่คุณต้องการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ เนื่องจากคุณจะให้รายชื่อผู้ติดต่อแก่ Gmail และ Yahoo โดยตรง และ Gmail และ Yahoo จะส่งอีเมลของบุคคลดังกล่าวมาให้เรา หลังจากได้รับอนุมัติจากคุณแล้วเท่านั้น เราจะส่งคำเชิญผ่านทางอีเมลและอีเมลแจ้งเตือนไม่เกินกว่าหนึ่งฉบับ นอกเหนือจากอีเมลคำเชิญ ตามคำสั่งของคุณ

การบอกต่อ

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการบอกต่อของเราเพื่อแนะนำให้เพื่อนของคุณรู้จักกับเว็บไซต์ของเรา เราก็จะขอชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณ เราจะส่งอีเมลหาเพื่อนคุณโดยอัตโนมัติ และจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไม่เกินหนึ่งฉบับเพื่อเชิญให้พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ Remitly, Inc. จัดเก็บข้อมูลนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมลฉบับนี้และติดตามผลของการบอกต่อเพื่อนของคุณเท่านั้น

เพื่อนของคุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลนี้จากฐานข้อมูลของเรา

เรื่องร้องเรียน

หากคุณมีเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Remitly ออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (844) 604-0924 หรือทางอีเมลที่ service@remitly.com

รายละเอียดติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้: Remitly, Inc., 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101

อีเมล: ฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี: (844) 604-0924