By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

สโลวะเกียสโลวะเกียสโลวะเกียSVK

พิมพ์และ/หรือดาวน์โหลด PDF

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 09/07/2023

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายนี้

เราคือใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

เราทำการตัดสินใจอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณหรือไม่

สิทธิความเป็นส่วนตัวของฉันมีอะไรบ้าง

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK)

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

ลิงก์เว็บไซต์และบริการจากภายนอก

ประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมการแนะนำ

เด็ก

การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัว

การติดต่อและข้อร้องเรียน

ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

พื้นฐานด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่อยู่บน
remitly.com แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ Remitly และตลอดจน
โปรแกรมอื่น ๆ (รวมไปถึง โปรแกรมการวิจัยของ Remitly) เว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชันอื่นใดที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Remitly ซึ่งได้นำคุณมายัง
นโยบายนี้

นโยบายนี้ร่วมกับข้อตกลง
ผู้ใช้งาน
ของเรา (และ
ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงในข้อตกลงผู้ใช้งานของเรา) มีผลบังคับใช้กับการที่คุณ
ใช้บริการต่าง ๆ ของเรา

กรณีที่เราใช้คำหรือวลีต่าง ๆ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใด ๆ ในนโยบายนี้ (เช่น
ข้อตกลง โปรไฟล์ การบริการ และธุรกรรม) คำต่าง ๆ เหล่านี้มี
ความหมายเดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อตกลง
ผู้ใช้งาน
ของเรา เว้นเสียแต่ว่า
เราจะให้คำนิยามที่แตกต่างออกไปในนโยบายนี้

เราคือใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มอบให้ไว้หรือถูกเก็บรวบรวมโดยบริการของเราจะได้รับการควบคุม
โดยบริษัทในเครือ Remitly ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณ
อยู่อาศัย ดูตารางในส่วน "ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ" ของ
นโยบายนี้เพื่อตรวจดูว่านิติบุคคลใดเป็นผู้ควบคุมการจัดเก็บและใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์
กับเราและผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างไรบ้าง เมื่อเรากล่าวว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หรือ
"ข้อมูลส่วนตัว" เราหมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องในการ
ระบุหรือช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ ข้อมูลต่อไปนี้คือ
หมวดหมู่และประเภทเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจ
เก็บรวบรวม:

ข้อมูลการระบุตัวตนพื้นฐาน: รวมไปถึงชื่อนามสกุลเต็ม (รวมถึง
นามแฝง) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด
เพศ อาชีพ และนายจ้าง ชื่อผู้ใช้งานหรือสื่อสังคมที่มีอยู่ หรือ
ตัวช่วยระบุตัวตนอื่นที่คล้ายกัน (รวมไปถึงรหัสลูกค้าที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดยเรา
เพื่อยืนยันตัวตนของคุณในระบบของเรา)

ข้อมูลฝ่ายช่วยเหลือลูกค้า: ข้อมูลที่คุณให้เราเมื่อคุณ
ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าหรือสำนักงานต่าง ๆ ของเรารวมไปถึงการบันทึกการโทร (เช่น
เมื่อเราบันทึกการโทรบริการลูกค้าสำหรับการประกันคุณภาพ)

เอกสารระบุตัวตนหรือบันทึกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ: รวมถึงใบ
ขับขี่ของคุณ บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยประเทศหรือรัฐ (เช่น
หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือข้าราชการทหาร หรือ
วีซ่า บัตรประจำตัวประชาชน) ตลอดจนเอกสารยืนยันตัวตนของคุณที่มีรูปถ่ายหรือการบันทึก
เกี่ยวกับตัวคุณ หลักฐานเอกสารยืนยัน
ที่อยู่ หรือหลักฐานที่แสดงว่า
คุณจะจัดหาจำนวนเงินให้กับธุรกรรมของคุณอย่างไร (เช่น รายการฝากถอนบัญชีธนาคารหรือสลิปเงินเดือน)

ข้อมูลด้านการสื่อสารและการตลาด: รวมถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณเพื่อ
รับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา การตั้งค่า
การสื่อสาร และข้อมูลที่เราได้รับจากการวิจัยทางการตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เครือข่ายการโฆษณา หรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลการชำระเงิน: รวมถึงรายละเอียดทางการเงินหรือช่องทางการชำระเงิน
ของคุณ (ทั้งบัตรเครดิต/เดบิต) หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลด้านการแข่งขันและโปรโมชั่น: รวมถึงชื่อและที่อยู่
อีเมลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลส่วนอื่น ๆ บางอย่างที่คุณอาจถูกขอให้
ระบุเพื่อเข้าร่วมกับโปรโมชั่นหรือการแข่งขัน

ข้อมูลผู้รับเงิน: รวมถึงชื่อนามสกุลเต็มของผู้รับเงิน ที่อยู่
ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีดำเนินการชำระเงิน
กับสถาบันการเงินบางแห่ง หรือรายละเอียดบัญชีทางการเงิน เช่น บัญชี
ธนาคารหรือบัญชีกระเป๋าเงินบนมือถือ หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่
ผู้รับเงินของคุณได้รับเงินหรือไม่ เราอาจขอข้อมูล
เพิ่มเติมจากคุณ เพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของพวกเขากับสถาบัน
ทางการเงินได้

ข้อมูลการแนะนำ: ข้อมูลที่คุณให้กับเราเกี่ยวกับเพื่อนของคุณ เช่น
ชื่อและที่อยู่อีเมล เพื่อให้บอกพวกเขาเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว: รวมถึงข้อมูลไบโอเมตริก หลัก ๆ แล้วเป็นข้อมูลการสแกนใบหน้าจาก
รูปถ่ายและวิดีโอที่คุณให้มาเพื่อวัตถุประสงค์
ในการยืนยันตัวตนและเฝ้าติดตามกิจกรรมเข้าสู่ระบบและการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์
ของเราเพื่อปกป้องบัญชีของคุณและระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือ
มีการฉ้อโกง

ข้อมูลข้อเสนอแนะและการสำรวจ: รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ
ของคุณ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ การตอบกลับแบบสำรวจ
การรีวิว ข้อเสนอแนะ หนังสือรับรอง และข้อมูลส่วนบุคคลส่วนอื่น ๆ บางอย่าง
ที่คุณอาจถูกขอให้ระบุ (ซึ่งรวมไปถึงแบบสำรวจ #WhyISend ของเราด้วย)

ข้อมูลทางเทคนิค: รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เพื่อ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา ข้อมูลเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ตัวช่วยระบุอุปกรณ์เฉพาะ
(เช่น หมายเลข IMEI อุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่ MAC หรือเบอร์โทรศัพท์) ที่อยู่
IP ตัวช่วยระบุตัวตนอื่นที่คล้ายกัน ตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ (โดยใช้
เทคโนโลยี GPS ซึ่งบางบริการที่มีการเปิดใช้การระบุตำแหน่งของเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณเพื่อให้สามารถใช้งานได้)

ข้อมูลธุรกรรม: รวมถึงประวัติ/บันทึกการทำธุรกรรมของคุณ
(รวมทั้งหมายเลขอ้างอิงที่มีเฉพาะแต่ละธุรกรรม) ใบเสร็จธุรกรรม
วัตถุประสงค์ของการโอน ความสัมพันธ์กับผู้รับเงิน จำนวนเงินในการทำธุรกรรม
โดยเฉลี่ยของคุณ คุณมีเจตนาที่จะใช้บริการของเราบ่อยเพียงใด คุณ
ตั้งใจที่จะโอนให้กับผู้รับเงินหลายรายหรือไม่ และรางวัลการแนะนำ

ข้อมูลการใช้งาน: รวมถึงข้อมูลด้านการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ
บริการต่าง ๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือการเรียกดูหรือการค้นหากิจกรรม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากหลากหลายแหล่งที่มา ยกตัวอย่างเช่น เรา
เก็บรวบรวมและได้รับข้อมูล:

จากคุณโดยตรง

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้มา เช่น เมื่อคุณใช้บริการของเรา
สร้างโปรไฟล์ ติดต่อเรา (รวมถึงผ่านแชท) การตอบแบบสำรวจ
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเราในกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมการเดิมพัน การแข่งขัน หรือ
แคมเปญหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่คล้ายกัน (รวมถึง WhyISend) การตอบ
แบบสำรวจ โพสต์รีวิว หรือสมัครใช้งานเพื่อรับอีเมล ข้อความ
และ/หรือการส่งรับจดหมายทางไปรษณีย์

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา ใช้แอป
ของเรา เปิดหรือคลิกบนอีเมลที่เราส่งให้กับคุณ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา เราหรือบุคคลภายนอกที่เรา
ทำงานด้วยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน (web beacons) เคลียร์ GIF (clear GIF) แท็กบนอินเทอร์เน็ต (internet tags) บันทึกการใช้งาน
เว็บไซต์ (web server logs) และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาดูนโยบายคุกกี้ของเรา

จากแหล่งอื่น ๆ

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการโฆษณา เครือข่ายหรือแพลตฟอร์มสื่อ
สังคมต่าง ๆ ผู้ให้บริการด้าน
การยืนยันตัวตนหรือป้องกันการฉ้อโกง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานรายงานเกี่ยวกับเครดิต
ตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการในนามของเรา หรือแหล่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ต่อสาธารณะ

เราจะใช้หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการได้เท่านั้น โดยจะขึ้นอยู่
กับประเทศที่คุณอยู่อาศัย เราได้อ้างอิงฐานอันชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา
เพื่อกำหนดหรือใช้สิทธิของเรา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจจับ สืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจจะประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ผิดกฎหมาย รวมถึงธุรกรรมที่ฉ้อโกง ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือ
ละเมิดนโยบาย ขั้นตอน และข้อกำหนดและเงื่อนไข เหตุการณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Remitly และ
ผู้ใช้งานของเรา ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่น ๆ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และ
ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ "รู้จักลูกค้าของคุณ"
ข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายการคว่ำบาตร และ
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความเสี่ยง การใช้คะแนนความเสี่ยง การฉ้อโกง ต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
การต่อต้านการฟอกเงิน การปกป้องผู้บริโภคและการรับมือกับข้อร้องเรียน

เพื่อทำตามสัญญา

เพื่อส่งมอบการบริการเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา รวมถึง
เพื่อดำเนินการธุรกรรมของคุณ ดูแลรักษาและจัดการบัญชีของคุณ
ส่งมอบ/เติมเต็มข้อเสนอการส่งเสริมการขาย หรือรางวัลต่าง ๆ (รวมถึงโปรแกรม
การแนะนำของเรา) การดำเนินการชำระเงิน

การสื่อสารกับคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณ เช่น เพื่อใช้ตอบรับ
และ/หรือติดตามผลเกี่ยวกับคำขอ คำถาม ปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเพื่อ
ให้การบริการลูกค้า

การยินยอมหรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม

วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น เพื่อ
ส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย โฆษณา และการตลาดผ่านทางอีเมล
ข้อความ หรือจดหมายไปรษณีย์ เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และ/หรือบริการต่าง ๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณให้คุณเห็นบนสื่อสังคมและเว็บไซต์
อื่น ๆ และเพื่อช่วยเสนอโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ การเดิมพัน
การแข่งขัน และโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

การวิเคราะห์และปรับแต่งให้เหมาะสมกับบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ผล รวมถึงเพื่อ
ปรับปรุงการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณ
มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ แอปโทรศัพท์มือถือ โฆษณา และการสื่อสารของเราอย่างไร และ
ทำการสื่อสารกับคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ แอป และแคมเปญ
การตลาดของเรา (การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด) เพื่อปรับแต่ง
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับคุณ เพื่อประหยัดเวลาเมื่อคุณเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปของเรา และเพื่อ
กำหนดรูปแบบการตลาดและการโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็น เพื่อทำความเข้าใจ
ว่าคุณใช้แอปและเว็บไซต์ของเราอย่างไร

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าอื่น ๆ

ตามจุดมุ่งหมายหรือพร้อมกับการยินยอมของคุณ เราอาจดำเนินการกับข้อมูล
ส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าอื่นใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานอันชอบด้วยกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่ส่วนที่อยู่ด้านล่างของหัวข้อ "พื้นฐาน
ด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร?"

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง

นอกเหนือจากสถานการณ์เฉพาะที่ได้กล่าวถึงในส่วนอื่นของ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์
ดังต่อไปนี้:

บริษัทในเครือ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มบริษัทในเครือของเรา รวมไปถึง
บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ของเรา บริษัทในเครือดังกล่าว
ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราเพื่อให้การบริการต่าง ๆ หรือใน
สถานการณ์อื่น ๆ ตามที่ได้รับการยินยอมจากคุณ หรือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้

ผู้ให้บริการ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลภายนอกที่ให้บริการ
ในการสนับสนุนหน้าที่หลักของธุรกิจและการปฏิบัติการภายในของเรา ซึ่ง
รวมถึงธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงินอื่น ๆ
ที่ดำเนินการโอนเงินหรือคำขอบริการทางการเงินอื่น ๆ (รวมถึง
ผู้ประมวลผลการชำระเงิน) การยืนยันตัวตนหรือผู้ให้บริการ KYC ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
บุคคลภายนอกที่ให้บริการซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งไปรษณีย์
อีเมล และข้อความต่าง ๆ หรือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการตลาด จัดการกับรีวิวของเรา สืบสวนกิจกรรมที่ฉ้อโกง
ทำการสำรวจลูกค้า และผู้ให้บริการลูกค้าภายนอก

พันธมิตรจากภายนอก

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เราได้
เป็นพันธมิตรด้วยเพื่อร่วมมือกันสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่น
ร่วมกัน เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธนาคารหรือ
พันธมิตรในการจัดจำหน่ายของเรา ในกรณีที่เราสงสัยว่าคุณกำลังละเมิดข้อกำหนด
ของเราหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
ซึ่งการใช้ข้อมูลของคุณของพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
แต่จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของพวกเขาเอง

แพลตฟอร์มสื่อสังคมหรือเครือข่าย

บางเว็บไซต์ของเรามีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ปลั๊กอิน (plugins) วิดเจ็ท (widgets) หรือเครื่องมือ
อื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อาจส่งผลให้ข้อมูล
ถูกเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันระหว่างเราและบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น
หากคุณใช้คุณสมบัติการแนะนำของเราเพื่อแนะนำบุคคลอื่น ๆ ผ่านทาง WhatsApp, Facebook,
อีเมล หรือข้อความ SMS ซึ่งการใช้ข้อมูลของคุณของพวกเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้

ธุรกรรมทางธุรกิจ

หากเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการควบรวมกิจการ การทำธุรกรรมของบริษัท หรือสถานการณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายสินทรัพย์ทางธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา
เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการเจรจาหรือการโอนถ่าย

กระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบรับต่อหมายศาล หมายค้น คำสั่ง
ศาล การสอบถามหรือสืบสวนของทางภาครัฐ หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อ
การจัดตั้ง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิของเราหรือของผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อ
ปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้เข้าชม
ของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อดำเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจจะผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเรา

กรณีอื่น ๆ

เราอาจถามคุณว่าต้องการที่จะให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโบายฉบับนี้หรือไม่

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพราะเหตุใด?

เราอาจขอการยินยอมพิเศษจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
จัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกของคุณในระหว่างกระบวนการยืนยันตัวตน ในกรณีที่
ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวกำหนดไว้ในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณไม่ให้
การยินยอม เราจะเสนอวิธีดำเนินการอื่นในการยืนยันตัวตนซึ่งอาจ
ใช้เวลานานกว่า เราไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลไบโอเมตริกใด ๆ ให้บุคคล
อื่นนอกเหนือจากผู้ให้บริการยืนยันตัวตนของเรา หรือเมื่อ
กฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ผลบังคับใช้ได้กำหนดไว้ หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องจาก
ศาล

เราทำการตัดสินใจอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณหรือไม่

เราใช้การประมวลผลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าการที่คุณเข้าถึงและ
ใช้งานบริการต่าง ๆ ของเรานั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ รวมไปถึงการยืนยัน
ตัวตนของคุณ และเป็นการช่วยป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การประมวลผลเหล่านี้อาจทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในการปฏิเสธธุรกรรม
ที่คุณเสนอมา เพื่อปิดกั้นความพยายามที่น่าสงสัยในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ หรือ
เพื่อปิดบัญชีของคุณ หากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลอัตโนมัติอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณ กรุณาติดต่อทีมงานความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่
DPO@Remitly.com

สิทธิความเป็นส่วนตัวของฉันมีอะไรบ้าง

ลูกค้าของเราในบางภูมิภาคของโลกมีสิทธิความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลโดยเฉพาะ
ตามการออกกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะกฎหมายของยุโรปหรือสหราชอาณาจักร) เรามุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่
ดีที่สุดให้เป็นมาตรฐานสำหรับลูกค้าทุกคนของเรา

การเข้าถึงข้อมูลและสิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลของคุณ

คุณอาจร้องขอให้เราส่งมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองอยู่
ให้กับคุณ ข้อมูลนี้จะต้องถูกส่งมอบโดยที่ไม่ล่าช้าเกินควรซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางประการ รวมถึงหากข้อกำหนดดังกล่าว
มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในแง่ลบ

การแก้ไขข้อมูลของคุณ/สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราอัปเดตและแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปของเรา ตามความเหมาะสม
หรือให้ทำการติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในการดำเนินการส่วนของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของคุณด้านล่าง

การลบ/ล้างข้อมูล

คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อบังคับของกฎหมาย
หากคุณปิดบัญชีของคุณ เราจะทำการระบุบัญชีของคุณในฐานข้อมูลของเราเป็น
"ปิดแล้ว" แต่จะเก็บข้อมูลบัญชีบางอย่างไว้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง สิ่งนี้จำเป็นในการยับยั้งการฉ้อโกง โดยการทำให้แน่ใจ
ว่าบุคคลที่พยายามกระทำการฉ้อโกงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
ได้ง่าย ๆ เพียงทำการปิดบัญชีและเปิดบัญชีใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดบัญชีของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้โดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อีกต่อไป หรือ
แบ่งปันกับบุคคลภายนอก ยกเว้นจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและ
ช่วยเหลือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามนโยบาย
ฉบับนี้

ข้อจำกัดในการประมวลผลของคำขอข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้จำกัดหรือคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลหรือ
ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง คุณอาจ
คัดค้านการประมวลผลใด ๆ โดยยึดตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เมื่อ
มีบางสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
การประมวลตามหลักการนี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ

ยกเลิกการติดตามรับข่าวสารจากทางการตลาดโดยตรง

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณสามารถใช้สิทธินี้ได้ตลอดเวลา
โดยการดำเนินการ 'ยกเลิกการติดตาม' ซึ่งเรามีไว้ให้กับคุณ
(เช่น การคลิกที่ลิงก์ 'ยกเลิกการติดตาม' ในอีเมลการส่งเสริมการขายแต่ละฉบับที่เรา
ส่งให้กับคุณ) เราจะให้เกียรติในการเลือกของคุณ และละเว้นจากการส่งการสื่อสาร
ดังกล่าวให้กับคุณ โปรดทราบว่าหากคุณขอไม่ให้เราติดต่อกับคุณผ่านทาง
อีเมลตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ เราจะเก็บสำเนาของที่อยู่
อีเมลนั้นไว้บน "รายการยกเลิก" เพื่อให้เป็นไปตามคำขอที่ไม่ให้
ติดต่อของคุณ คุณมีอิสระที่จะเปลี่ยนตัวเลือกทางการตลาดของคุณได้ตลอดเวลา

คุณยังสามารถควบคุมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณในส่วนของ
การบริการต่าง ๆ ของเราอย่างไร (เช่น เราสามารถสื่อสารกับคุณด้วยวิธีใด) โดยการยืนยัน
การตั้งค่าของคุณในโปรไฟล์ของคุณ โปรดทราบว่าไม่ใช่การสื่อสาร
ทั้งหมดที่จะสามารถปิดได้ -- ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะต้อง
ส่งอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของเราให้กับคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศและคำแนะนำด้านกฎข้อบังคับต่าง ๆ

การตัดสินใจส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

ในบางเขตอำนาจศาล คุณมีสิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้
การตัดสินใจตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว
รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือในลักษณะที่คล้ายกันอย่าง
มีนัยสำคัญต่อตัวคุณ รักษาข้อยกเว้นที่บังคับใช้ภายใต้
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ ตามกฎหมาย
ที่บังคับใช้ได้อนุญาตไว้ รวมถึงต่อเมื่อมีการให้ข้อมูลที่มีผลเกี่ยวกับ
การเปิดเผยความลับทางการค้า หรือจะรบกวนเกี่ยวกับการป้องกันหรือ
ตรวจจับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในสถานการณ์
เหล่านี้เราจะยืนยันว่าอัลกอริทึมและแหล่งข้อมูล
ทำงานได้เป็นไปตามที่คาดไว้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรืออคติ หรือหากกฎหมาย
กำหนดให้มีการปรับการประมวลผล

เพิกถอนความยินยอมของคุณ

คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการให้เราประมวลผลข้อมูล
ซึ่งพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้น โปรดทราบ
ว่าการเพิกถอนความยินยอมไม่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของการประมวลผล
ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม หากคุณ
เพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการบางอย่างกับคุณได้

การดำเนินการตามสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิต่าง ๆ ที่มีในข้างต้น กรุณาส่งคำขอ
ผ่านทางหนึ่งในวิธีดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

หรือ

การยืนยันตัวตน

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอบางอย่าง เราจะต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อ
ยืนยันว่าคำขอดังกล่าวมาจากคุณ เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือ
อีเมลเพื่อยืนยันคำขอของคุณ

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราเลือกใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมในการปกป้องข้อมูลที่คุณ
ส่งให้กับเรา เราได้ติดตั้งเทคโนโลยี
การเข้ารหัส SSL (Secure Socket Layer) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวของคุณ เช่น หมายเลข
บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด และหมายเลข
เอกสารยืนยันตัวตนของภาครัฐ ซึ่งถูกโอนถ่ายผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปของเรา เรายังจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลประจำตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัย (ซึ่งอาจรวมถึงตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน) จากแต่ละผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลของพวกเขา
จากบนเว็บไซต์และ/หรือแอปของเรา

เมื่อเราได้มอบ (หรือคุณได้เลือกรับ) ข้อมูลประจำตัวที่ใช้รักษาความปลอดภัยให้กับคุณ (เช่น
รหัสผ่าน) ที่เปิดใช้งานให้คุณเข้าถึงบางส่วนของบริการของเรา
คุณมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษารายละเอียดเหล่านี้ให้เป็นความลับและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม หากคุณอนุญาตให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเราผ่านการใช้ลายนิ้วมือ
บนอุปกรณ์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ผ่าน Apple Touch ID) จากนั้นคุณไม่ควร
อนุญาตให้บุคคลอื่นขึ้นทะเบียนลายนิ้วมือของพวกเขาบนอุปกรณ์นั้น
ซึ่งอาจเป็นการอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเราได้ และคุณอาจจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต หรือวิธีดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ปลอดภัย 100%
ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ และ
การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงจากตัวคุณเอง หากคุณมี
คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่
privacy@remitly.com

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร (UK)

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่ม Remitly และบุคคลจาก
ภายนอก (ประเภทต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในนโยบายนี้)
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป
เมื่อใดก็ตามที่เราโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร เราจะ
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในบาง
กรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนถ่ายไปยังประเทศ
ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีระดับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
ในกรณีอื่น ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำมาตรการป้องกัน
ที่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สัญญาเฉพาะที่ได้รับ
การอนุมัติโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรและ/หรือคณะกรรมาธิการยุโรป (ตามความเหมาะสม)
ซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบเดียวกับที่มีในยุโรป

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงสำหรับวัตถุประสงค์ใน
การตอบโจทย์ข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการรายงานใด ๆ เพื่อให้กำหนด
ช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม เราจะพิจารณา
ข้อมูลต่อไปนี้ตามประเทศที่คุณอยู่อาศัย (ร่วมกับเรื่องอื่น ๆ):

  • ข้อผูกพันและ/หรือช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาของเราถูกกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้และ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของเรา

  • จำนวน ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล

  • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ

  • วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และไม่ว่าเราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ก็ตาม

ในฐานะสถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุม เราถูกกำหนดให้จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลและธุรกรรมบางอย่างของคุณนอกเหนือจากการปิด
บัญชีของคุณกับเรา โปรดทราบว่าด้วยการใช้บริการต่าง ๆ ของเรา คุณยินยอม
โดยเจตนาให้เราทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมต่าง ๆ ของคุณ และการเก็บรวบรวมและการยืนยันตัวตนของคุณ) เป็นเวลา
อย่างน้อย 7 ปีหลังจากที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคุณกับเราแล้ว

เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และเมื่อใดก็ตามที่เราทำการแก้ไข เราจะ
แจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์และแอปของเรา กรุณา
ตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณทำธุรกรรม เนื่องจากอาจจะมี
การอัปเดตจากที่คุณได้ลงทะเบียนใช้บริการของเราในครั้งแรก หรือจากการทำธุรกรรม
ครั้งล่าสุดของคุณ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดของนโยบายฉบับนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถยุติ
ข้อตกลงกับเราและปิดโปรไฟล์ของคุณด้วยการอีเมลมาหาเราที่
datasubjectrequest@remitly.com หรือมิฉะนั้นติดต่อเรา

ลิงก์เว็บไซต์และบริการจากภายนอก

บางส่วนของบริการของเราใช้บริการ Google Maps รวมไปถึง Google Maps
API การใช้คุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม Google Maps และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google โดยการใช้เว็บไซต์และบริการนี้แสดงว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดต่าง ๆ ของ Google (ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว)

เว็บไซต์และแอปรวมไปถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
ด้านความเป็นส่วนตัวอาจจะแตกต่างจากของ Remitly ยกตัวอย่างเช่น เพื่อ
ยืนยันตัวตนของคุณ Remitly ใช้บริการของ Onfido Onfido จะ
ตรวจสอบว่าเอกสารระบุตัวตนของคุณถูกต้องหรือไม่ และยังช่วยยืนยันว่ารูปถ่าย
ของคุณตรงกันกับรูปถ่ายบนเอกสารต่าง ๆ หรือไม่ ผลของการตรวจสอบจะ
ถูกนำมาแบ่งปันให้กับ Remitly รูปถ่ายของคุณและเอกสารยืนยันตัวตนของคุณจะถูกแบ่งปัน
กับ Onfido เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เช่นเดียวกับช่วยให้ Onfido สามารถรักษาสภาพ
ป้องกัน และปรับปรุงบริการของตน สามารถดู
สำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Onfido ได้ที่นี่ เรายังสร้างข้อมูลตามการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้
เก็บรวบรวมมาจากคุณ

หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านั้น ข้อมูล
ของคุณจะได้รับการควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และเราจะไม่ยอมรับ
ความรับผิดชอบหรือภาระใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านั้น หรือสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลผ่านเว็บไซต์หรือ
บริการเหล่านั้น (เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการติดต่อ) เราขอแนะนำให้คุณ
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่
คุณใช้งานหรือเข้าชมด้วยความระมัดระวัง

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติของบุคคลภายนอกที่คุณอาจ
มีส่วนร่วมเมื่อใช้บริการต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ ของเรา คุณควรติดต่อพวกเขาเกี่ยวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาก่อนที่จะให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ กับพวกเขา

ประกาศความเป็นส่วนตัวของโปรแกรมการแนะนำ

การใช้บริการการแนะนำของเราผ่านอีเมลเพื่อบอกเพื่อนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ
ของเรา คุณจะต้องระบุชื่อและที่อยู่
อีเมลของเพื่อนคุณ ก่อนที่จะให้เราเข้าถึงรายละเอียดใด ๆ ของบุคคลอื่น คุณ
ต้องได้รับการยินยอมที่จะให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับ
เราก่อน และเราจะแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณได้มอบรายละเอียดของพวกเขาให้กับเรา

ซึ่งคุณมี:

  • การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เราจะส่งอีเมลคำเชิญและอีเมลเตือนความจำไม่เกินหนึ่งฉบับในการเชิญชวนให้เขาหรือเธอเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา ตามคำแนะนำของคุณ เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลนี้เพียงอย่างเดียว และ/หรือ

  • การแนะนำเพื่อนให้กับเรา เราจะส่งอีเมลถึงเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติและอีเมลเตือนความจำไม่เกินหนึ่งฉบับในการเชิญชวนให้เขาหรือเธอเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เราจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมลนี้เพียงอย่างเดียว และเพื่อการติดตามความสำเร็จของการแนะนำของคุณ

ในทั้งสองกรณี ผู้ติดต่อ/เพื่อนของคุณอาจจะขอให้ลบ
ข้อมูลนี้จากฐานข้อมูลของเราได้ตลอดเวลา และเราจะให้เกียรติกับคำขอดังกล่าว เรา
จะเก็บสำเนาของที่อยู่อีเมลนั้นไว้บน "รายการยกเลิก" เพื่อ
ให้เป็นไปตามคำขอไม่ให้ติดต่อของคุณ พวกเขามีอิสระที่จะเปลี่ยน
ตัวเลือกทางการตลาดของพวกเขาได้ตลอดเวลา

เด็ก

เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ซึ่งเราถือว่าเป็นเด็กและ
ผู้เยาว์) ละเว้นจากการใช้บริการของเราหรือส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับเรา บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่มีสิทธิ์
ใช้บริการของเรา และหากเราตรวจพบว่ามีบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้
ลงทะเบียนโปรไฟล์กับเรา เราจะปิดโปรไฟล์นั้น

การแปลนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฉบับนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และอาจมี
การแปลเป็นภาษาอื่น ๆ คุณยอมรับว่านโยบาย
ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่าง
เวอร์ชันภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันแปลสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

การติดต่อและข้อร้องเรียน

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำขอใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อ privacy@remitly.com

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ได้ตอบคำถามหรือข้อกังวลของคุณ
ได้อย่างครบถ้วน หรือคุณเชื่อว่าการปกป้องข้อมูลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ
ได้ถูกละเมิด คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้กำกับดูแลหรือ
ทบวงการเมืองอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ตาม
ที่ระบุในส่วนหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ"

ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

นิติบุคคล Remitly ที่อยู่ที่ลงทะเบียน หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRELAND, T23 YY09 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล (DPC) DPO@remitly.com
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, UNITED KINGDOM สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสาร (ICO) DPO@remitly.com

พื้นฐานด้านกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลของเรา
ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หากคุณไม่ได้ระบุข้อมูลนี้ คุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ได้ การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน สิ่งที่จำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลภายนอกประกอบไปด้วย: - 1. เรียกเก็บการชำระเงินสำหรับการที่คุณใช้บริการต่าง ๆ ของเรา - 2. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการของเรา - 3. ดำเนินการกับข้อมูล แนวโน้ม การวิเคราะห์ทางการเงิน การทดสอบ และการติดตามการบริการ - 4. ตอบสนอง จัดการ และดำเนินการกับคำถาม คำขอ ข้อร้องเรียน การใช้งาน และเรื่องอื่น ๆ ที่คล้ายกัน - 5. ขอข้อเสนอแนะจากลูกค้าและช่วยเหลือเราในการติดตาม ปรับปรุง ปรับแต่ง และพัฒนาการบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเรา - 6. เฝ้าติดตามและฝึกอบรมฝ่ายบริการลูกค้าและทีมงานที่เกี่ยวข้อง - 7. ให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนกับคุณสำหรับการใช้หรือการแนะนำบริการของเรา - 8. ดำเนินธุรกิจและวิเคราะห์การตลาด - 9. ขยายธุรกิจของเราและให้ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดและแคมเปญการโฆษณาของเรา - 10. รวบรวมข้อมูลที่จะทำให้เราเข้าว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราและผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพราะเหตุใดและอย่างไรบ้าง - 11. ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภายนอกของเรา ดังนั้นเราและ/หรือพวกเขาสามารถเสนอ จัดหา และ/หรือติดตามรางวัล สิ่งตอบแทน และ/หรือประสิทธิภาพของแคมเปญ - 12. ส่งการอัปเดตบริการและข้อเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับคุณ - 13. ทำการตลาดบริการของเรากับคุณ หรือดำเนินการวิจัยทางการตลาด (ทั้งนี้ขึ้นกับว่าการตั้งค่าทางการตลาดและการสื่อสารในโปรไฟล์ของคุณอนุญาตให้เราทำได้) และ - 14. ใช้สิทธิทางกฎหมายและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อเรียกร้อง
ข้อมูลฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน
เอกสารยืนยันตัวตนและบันทึกต่าง ๆ ที่ออกให้โดยรัฐบาล เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลด้านการสื่อสารและการตลาด สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลการชำระเงิน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งก็คือการเรียกเก็บการชำระเงินสำหรับการใช้งานบริการของเราของคุณ
ข้อมูลด้านการแข่งขันและโปรโมชั่น การดำเนินการตามสัญญากับคุณ
ข้อมูลผู้รับเงิน การดำเนินการตามสัญญากับคุณ กล่าวคือข้อตกลงผู้ใช้งาน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
ข้อมูลการแนะนำ สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ (ซึ่งก็คือการทำการตลาดบริการต่าง ๆ ของเราให้กับพวกเขา)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเหตุผลด้านสาธารณประโยชน์ที่สำคัญ (กล่าวคือการป้องกันและการตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ข้อกำหนดด้านข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย และความไม่ซื่อสัตย์ และต้องสงสัยในการเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน) ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลไบโอเมตริกโดยได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น เราจะขอการยินยอมจากคุณก่อนที่จะประมวลผล
ข้อมูลข้อเสนอแนะและการสำรวจ สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น แคมเปญ WhyISend: การยินยอม
ข้อมูลทางเทคนิค เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น
ข้อมูลการใช้งาน สิ่งจำเป็นสำหรับฐานประโยชน์อันชอบธรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งระบุไว้ใน “ข้อมูลระบุตัวตนพื้นฐาน” ข้างต้น