Tỉ giá ấn định
Turkey
4.84 TRY

Phí chuyển tiền tại Singapore đến Turkey

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TurkeyTurkeyOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Turkey

Phí chuyển tiền để nhận bằng Thổ Nhĩ Kỳ Liras

Gửi số tiền (SGD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (SGD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99