Tỉ giá ấn định
Tunisia
1.98 TND

Phí chuyển tiền tại Singapore đến Tunisia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TunisiaTunisiaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Tunisia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Dinars Tunisia

Gửi số tiền (SGD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99