สิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์SGP
ซูรินาเม
ซูรินาเม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสิงคโปร์ไปยังซูรินาเม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ซูรินาเมซูรินาเมOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง ซูรินาเม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ยูโร

ส่งจำนวนเงิน (SGD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$7.99

What else do you need to know?

showHow will my recipient know I am sending them money?
We’ll send your recipient a text message when their money has been deposited or is ready for pick up, making it easy for them to know when funds are available and what to do next
Read more
showHow is my payment and personal information protected?
We work hard to ensure your peace of mind. In line with this, we have created a robust system that keeps you protected around the clock. Our bank-level security uses 256-bit encryption so all the information you provide us remains private and secure.
Read more
showWhat payment methods can I use to send money?
You can safely and securely transfer funds using your:
Bank account
Debit card
Credit card
Read more