ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

Fees for sending money from สิงคโปร์ to ฟิลิปปินส์

Select a country below to see Remitly's pricing

ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Open

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

ส่งเงินไปยัง ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ ฟิลิปปินส์

ส่งจำนวนเงิน (SGD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$3.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (SGD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$3.99