By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Việt Nam
Việt Nam

Phí gửi tiền từ Thuỵ Điển tới Việt Nam

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Việt NamViệt NamOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Việt Nam

Phí chuyển tiền để nhận bằng Việt Nam đồng

Gửi số tiền (SEK)

Phí chuyển tiền tốc hành

kr0 hoặc lựa chọn kháckr35.00