By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Tỉ giá ấn định
Thailand
3,53 THB

Phí chuyển tiền tại Thuỵ Điển đến Thailand

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ThailandThailandOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Gửi tiền đến Thailand

Phí chuyển tiền để nhận bằng Bạt Thái

Gửi số tiền (SEK)

Phí chuyển tiền tốc hành

kr0 hoặc lựa chọn kháckr19.90