By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Honduras
Honduras

Phí chuyển tiền tại Thuỵ Điển đến Honduras

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

HondurasHondurasOpen

Gửi tiền đến Honduras

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Lempira Honduras

Gửi số tiền (SEK)

Phí chuyển tiền tốc hành

kr0 hoặc lựa chọn kháckr29.90

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (SEK)

Phí chuyển tiền tốc hành

kr0 hoặc lựa chọn kháckr15.00

Gửi tiền từ Thuỵ Điển đến Honduras

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay