By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

โอนหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในฟิลิปปินส์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูผู้ให้บริการของเรา

ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Open

รับเงินสด เงินฝากธนาคาร โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และตัวเลือกการจัดส่งเพิ่มเติม

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่แสดง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Remitly ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือให้การรับรองใดๆ

วิธีรับเงินใน ฟิลิปปินส์
โอนตอนนี้
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
การฝากเงินด้วยบัตรเดบิต
ส่งถึงบ้าน
ส่งถึงบ้าน
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
การฝากเงินด้วยบัตรเดบิต
ส่งถึงบ้าน
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
การฝากเงินด้วยบัตรเดบิต
ส่งถึงบ้าน
โอนตอนนี้

Pick your delivery provider

Send today with our providers in a few easy steps

Get started