By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

สวีเดนสวีเดนสวีเดนSWE
จาไมกา
จาไมกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสวีเดนไปยังจาไมกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

จาไมกาจาไมกาOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง จาไมกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ จาเมกา

ส่งจำนวนเงิน (SEK)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

kr0 - kr4999.99kr34.90
kr5000 - kr9999.99kr44.90
kr10000 - kr14999.99kr54.90
kr15000 - kr19999.99kr64.90
kr20000 - kr24999.99kr74.90
kr25000 - kr29999.99kr84.90
kr30000 - kr34999.99kr94.90
kr35000 - kr39999.99kr104.90
kr40000 - kr44999.99kr114.90
kr45000 - kr49999.99kr124.90
kr50000 - kr54999.99kr134.90
kr55000 - kr59999.99kr144.90
kr60000 - kr64999.99kr154.90
kr65000 - kr69999.99kr164.90
kr70000 - kr74999.99kr174.90
kr75000 - kr79999.99kr184.90
kr80000 - kr84999.99kr194.90
kr85000 - kr89999.99kr204.90
kr90000 - kr94999.99kr214.90
kr95000 - kr99999.99kr224.90
kr100000 - kr104999.99kr234.90
kr105000 - kr109999.99kr244.90
kr110000 หรือมากกว่านั้นkr249.90