Print and/or download PDF

INTEGRITETSPOLICY

Läs igenom följande information noggrant för att förstå våra principer och policyer samt vår hantering av dina personuppgifter. Ta inte del av och använd inte våra Tjänster om du inte samtycker till informationen i policyn. Du ska vara minst 18 år för att använda våra Tjänster. Vi rekommenderar även att du laddar ned och sparar detta dokument.

Genom att använda vår site (vår Webbplats), vår mobilapplikation (vår App) eller någon av våra andra produkter och tjänster (våra Tjänster) godkänner du förfarandena som beskrivs i denna integritetspolicy (denna Policy). Denna Policy gäller även om du deltar i våra forskningsprojekt.

Utöver denna Policy kan vi tillämpa andra integritetspolicyer i vissa situationer när vi samlar in eller behandlar dina ****personuppgifter (t.ex. när du berättar varför du för över pengar till utlandet), för att du ska veta hur och varför vi använder dina data. Denna Policy kompletterar de övriga integritetspolicyerna och den är inte avsedd att upphäva dem.

1. OM DENNA POLICY

Denna Policy gäller tillsammans med vårt Användaravtal (och alla ytterligare användarvillkor som nämns i vårt Användaravtal) för din användning av våra Tjänster, där sådana Tjänster är tillgängliga eller åtkomliga via vår Webbplats/App och senare via en nedladdad eller strömmad kopia av vår App i din mobil eller handhållna enhet (din Enhet).

Policyn uppdaterades senast den 2 mars 2020. Den gäller för användare av våra Tjänster i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ord och fraser som vi skriver med versaler i denna Policy (däribland Avtal, Profil och Transaktion) har samma innebörd som i vårt Användaravtal, om vi inte har definierat dem annorlunda i denna Policy.

 1. Om denna Policy
 2. Vilka är vi?
 3. Vem är vårt Dataskyddsombud?
 4. Ändringar av denna Policy
 5. Personer som besöker vår Webbplats (exklusive personer som prenumererar på våra Tjänster)
 6. Personer som prenumererar på våra Tjänster
 7. Forskningsdeltagare
 8. Användare av vår LiveChat-tjänst
 9. Barn
 10. Föra över personuppgifter till länder utanför EES.
 11. Dina rättigheter
 12. Så här skyddar vi dina personuppgifter
 13. Direktmarknadsföring
 14. Länkar till Webbplatser som tillhör Tredje parter och Tjänster som Tredje parter tillhandahåller

2. VILKA ÄR VI?

Alla personuppgifter som vi erhåller via din användning av våra Tjänster kontrolleras av Remitly Europe Limited (“Remitly****, “vi”, “oss” eller “vår/våra/vårt”), som är personuppgiftsansvarig och bedriver verksamhet från 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Irland.

3. VEM ÄR VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

Vi har utsett ett Dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om denna Policy eller tror att vi har brutit mot Dataskyddsförordningen från 2018 och/eller GDPR ((EU) 2016/679) (dataskyddslagar). Kontaktuppgifterna till vårt Dataskyddsombud är: Dermot Kennedy, W1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland; privacy@remitly.com.

4. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi kan komma att ändra denna Policy, i vilket fall vi kommer att informera dig genom att ladda upp en reviderad version på vår Webbplats och i vår App. Granska denna Policy varje gång du gör en Transaktion, eftersom vi kan ha uppdaterat den sedan du registrerade dig till våra Tjänster eller sedan din senaste Transaktion.

Om du inte samtycker till någon del i denna Policy, eller ändring(ar) av den, kan du säga upp ditt Avtal eller stänga din Profil genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakta oss eller ringa 020-075 37 26.

5. PERSONER SOM BESÖKER VÅR WEBBPLATS (EXKLUSIVE PERSONER SOM PRENUMERERAR PÅ VÅRA TJÄNSTER)

Personuppgifter som vi samlar in: Vi använder cookies och samlar in relaterad information. Se vår Cookiepolicy.

Användning av dina personuppgifter: Se vår Cookiepolicy.

Delning av dina personuppgifter: Vi kommer att dela informationen med:

 • våra medarbetare (men deras användning ska vara begränsad till nödvändigt underlag för att utföra arbetsuppgifter i linje med anledningen till behandlingen, inklusive att tillhandahålla support och i felsöknings- dataanalys-, testnings-, forsknings-, statistik- och undersökningssyften); och
 • leverantörer av vår webbplats, för att göra det möjligt för dem att upprätthålla och hjälpa oss att tillhandahålla våra Tjänster.

Lagring av dina personuppgifter: Vi lagrar informationen i den tid som är fastställd i vår Cookiepolicy, och därefter kommer den att raderas automatiskt. Dock:

 • kommer vi att lagra den längre om lagen kräver det; och/eller
 • lagra information som används i samband med rättsliga förfaranden (vilket omfattar rättsliga förfaranden i framtiden) så länge de rättsliga förfarandena (och eventuellt verkställande) varar.

6. PRENUMERERA PÅ VÅRA TJÄNSTER

Personuppgifter som vi samlar in: När du prenumererar på våra Tjänster:

 • Skapa en profil - du behöver tillhandahålla din e-postadress och uppge ett lösenord (vi kommer inte att ha tillgång till eller kunna dela ditt lösenord med andra). Observera att du behöver skapa en Profil för att kunna utföra en Transaktion;

 • Utföra en Transaktion - du behöver tillhandahålla följande ytterligare personuppgifter:

  • namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, detaljer om finansiellt instrument (antingen debet-/kreditkort eller bankkonto); och,
  • om vi begär det, vissa statligt utfärdade ID-handlingar, inklusive ditt pass, körkort och/eller nationella ID-kort (såväl som en bild av dig med dina ID-handlingar), tillsammans med dokumentation som bevisar din adress; och
  • viss information om personen du för över pengar till (mottagaren), inklusive: förnamn och efternamn, adress, telefonnummer (valfritt) och detaljerad information om finansinstitutet som låter mottagaren ta emot pengaöverföringen (detta kan vara information om mottagarens bankkonto) - om mottagaren tar emot pengarna direkt på sitt bankkonto; eller detaljerad information om ett finansinstitut - om ett kontant alternativ är tillgängligt);
 • **Transaktioner som överskrider våra överföringsgränser (se fliken “överföringsgränser” i din Profil)** du behöver dessutom tillhandahålla följande ytterligare personuppgifter: detaljer om din senaste Transaktion med oss (belopp och information om mottagaren); betalningsmetoden du avser att använda med våra Tjänster; genomsnittlig summa som du avser att föra över; hur ofta du avser att använda våra Tjänster; huruvida du avser att föra över pengar till flera mottagare och från olika platser; din relation till mottagaren och varför du skickar pengarna; din sysselsättning; din arbetsgivare och finansieringsbevis (t.ex. ett kontoutdrag eller en lönespecifikation).

 • Delta i en tävling, kampanj eller undersökning - du behöver tillhandahålla ditt namn och din e-postadress (om undersökningen inte är anonym) och vissa andra personuppgifter som du kan bli ombedd att tillhandahålla i våra undersökningsformulär.

 • #WhyISend – om du väljer att dela information om varför du för över pengar till utlandet behöver du uppge viss information i vårt onlineformulär (som är tillgängligt via vår Webbplats och App).

 • Importera kontakter - vi kan komma att erbjuda dig att importera dina kontakter* från Gmail, Yahoo Mail eller en annan e-postleverantör, samt låta dig manuellt uppge dem för att bjuda in dem till att ta del av våra Tjänster (vi samlar inte in information om användarnamn eller lösenord för det e-postkonto du vill importera dina kontakter från, eftersom du uppger inloggningsuppgifterna direkt till den e-postleverantören, som skickar dina e-postkontakter till oss efter godkännande).

 • När du använder vår hänvisningstjänst via e-post för att berätta för en vän* om våra Tjänster behöver du ange vännens namn och e-postadress.

 • Innan du ger oss tillgång till en annan persons information behöver du erhålla deras samtycke till att du delar deras personuppgifter med oss, och sedan kommer vi att informera dem om att du har tillhandahållit oss med deras uppgifter.

Där du har:

 • importerat dina kontakter kommer vi, efter din instruktion, att skicka en e-postinbjudan och som mest en e-postpåminnelse för att bjuda in din kontakt till att besöka vår Webbplats. Vi lagrar denna information enbart i syfte att skicka detta e-postmeddelande; och/eller
 • om du har rekommenderat oss till en vän kommer vi automatiskt att skicka ett e-postmeddelande och som mest en e-postpåminnelse för att bjuda in din vän till vår Webbplats. Vi lagrar denna information enbart i syfte att skicka detta e-postmeddelande och spåra din hänvisning.

I båda fallen kan din kontakt/vän BEGÄRA BORTTAGNING av denna information från vår databas, vilket vi omedelbart kommer att göra. Vi kommer att lagra en kopia av den e-postadressen på en “undantagslista” för att tillmötesgå begäran om att inte bli kontaktad av oss. De kan när som helst uppdatera sina marknadsföringsalternativ.

Därutöver samlar vi in följande information:

 • transaktionsloggar med information om din Transaktion (sådan information tillhandahålls även i form av ett e-postkvitto efter att du har slutfört en Transaktion), inklusive ett unikt referensnummer som är associerat med en Transaktion;
 • information du ger till oss när du kontaktar kundservice (vi genererar automatiskt ett kund-ID till dig när du använder våra Tjänster, för att vi ska kunna identifiera dig i vårt kundhanteringssystem);
 • information som vi (lagligen) får från tredje parter, t.ex. leverantörer av tjänster för identitetsverifiering, elektroniska databaser, kreditupplysningar, marknadsundersökningar, marknadsföringsnätverk samt affärspartner och underleverantörer inom teknik, betalning och leverans;
 • följande tekniska uppgifter kommer automatiskt att samlas in när du använder vår Webbplats eller App:
  • vilken hårdvara och mjukvara du använder för att nyttja våra Tjänster (kan inkludera den typ av Enhet du använder), en unik produktidentifierare (t.ex. enhetens IMEI-nummer eller ditt mobilnummer), din IP-adress, information om ditt mobila nätverk, ditt operativsystem, din webbläsare, vilka sidor du besöker på vår Webbplats och andra webbplatser som du besöker innan du når våra Tjänster;
  • GPS-teknik för att fastställa din plats (vissa av våra platsaktiverade Tjänster behöver dina personuppgifter för att fungera);
  • din användning av våra Tjänster, inklusive hur och till vem du använder våra Tjänster för att föra över eller ta emot pengar; och
 • cookies (se vår Cookiepolicy).

Användning av dina personuppgifter: Vi kommer att använda informationen enligt följande:

 • primärt för att fullgöra våra juridiska skyldigheter, särskilt under nationella lagar i Europa som implementerar: det fjärde penningtvättsdirektivet (EU 2015/849), bl.a. Storbritanniens förordningar om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och kapitalöverföringar (information om betalaren) från 2017, det andra betaltjänstdirektivet (EU 2015/2366), bl.a. Storbritanniens betaltjänstförordning från 2017, såväl som EU-förordningen om elektronisk överföring (2015/847), Storbritanniens lagstiftning om vinning av brott från 2002, Storbritanniens antiterrorlagstiftning från 2000, olika sanktionslagar i Storbritannien, EU och FN och tillhörande regler och riktlinjer avseende riskbedömning, riskberäkning, bedrägeri, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, kundskydd och klagomålshantering. Vi kommer att använda ovan refererade information för att fullgöra våra juridiska skyldigheter, med undantag för detaljer om personer som du hänvisar till våra Tjänster.

  Om du inte tillhandahåller informationen vi har beskrivit i avsnittet ovan kommer du inte att kunna utföra någon Transaktion;

 • för att ingå ett avtal – inklusive gällande aktuella tävlingar, kampanjer och undersökningar – särskilt ditt namn och din e-postadress. Om du inte tillhandahåller denna information kommer du inte att kunna delta i sådana tävlingar, kampanjer eller undersökningar (om undersökningen inte är anonym);

 • för våra eller en tredje parts legitima intressen – viss(a) kontaktinformation och personuppgifter, transaktionsinformation, teknisk information (inkl. cookies) och ditt kund-ID för att vi ska kunna:

  • uppmana kunder till att ge feedback och förbättra och utveckla våra Tjänster;
  • ge dig belöningar eller incitament för att du använder eller rekommenderar våra Tjänster;
  • få vår verksamhet att växa och informera dig om vår marknadsföringsstrategi och våra reklamkampanjer;
  • samla in information som gör det möjligt för oss att förstå varför och hur du interagerar med oss och våra Tjänster;
  • arbeta med våra tredje parter för att vi och/eller de ska kunna erbjuda, tillhandahålla och/eller spåra belöningar, incitament och/eller en kampanjs effektivitet, i enlighet med vårt avtal med dem; och
  • marknadsföra våra Tjänster till dig eller genomföra marknadsundersökningar, förutsatt att dina preferenser för marknadsföring och kommunikation i din Profil tillåter detta;
 • för våra legitima intressen - viss teknisk information om din Enhet för att vi ska kunna göra företags- och marknadsföringsanalyser;

 • för våra legitima intressen – om du har hänvisat till en vän eller instruerat oss att kontakta en importerad kontakt, kommer vi att använda deras namn och e-postadress för att kunna marknadsföra våra Tjänster för dem; och

 • ditt samtycke - #WhyISend och cookies (se vår Cookiepolicy<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

Vi kommer inte att kontakta dina mottagare förutom om du har instruerat oss att göra det eller om det krävs för att slutföra en Transaktion, fullgöra våra juridiska eller regleringsskyldigheter och/eller genomföra marknadsundersökningar (se avsnitt 7). Vi använder endast denna information för att slutföra din begäran eller av annan anledning till varför den har tillhandahållits.

I samband med ovan kan vi komma att genomföra automatiserad behandling och/eller profilering baserat på dina interaktioner med vår Tjänst, informationen i din profil och annan information som du kan ha gett till oss, tillsammans med information som vi har erhållit från tredje parter. I begränsade fall kan automatiserad behandling begränsa eller förbjuda åtkomst till våra Tjänster om vi i samband med sådan behandling upptäcker aktivitet som vi tror utgör en säkerhetsrisk eller annan risk för våra Tjänster, andra användare eller tredje parter.

Till exempel: våra automatiserade processer kan informera oss om att du använder våra Tjänster i ett land där vi inte har rätt att bedriva verksamhet. Det är viktigt eftersom vi inte vill bryta mot några lagar när vi tillhandahåller våra Tjänster.

Ett annat exempel är att vi kan använda dina personuppgifter för att utföra identitetskontroller. Det är viktigt eftersom det hjälper oss att bekräfta vem du är och förhindra att andra kan utge sig för att vara du.

Delning av dina personuppgifter:

 • Vi kommer att dela all information om dig och din mottagare med:
  • våra medarbetare (men deras användning ska vara begränsad till nödvändigt underlag för att utföra arbetsuppgifter i linje med anledningen till behandlingen, inklusive (i) för att behandla en ansökan om att registrera sig till och använda våra Tjänster, (ii) för att verifiera din identitet, (iii) för att behandla din Transaktion, (iv) för att spåra, förbättra och personanpassa Tjänster, innehåll, marknadsföring och reklam, (v) för att tillhandahålla våra övriga tjänster och relaterad kundservice och (vi) för att genomföra riskbedömningar, felsökning, dataanalyser, testning och forskning, ibland i statistik- och undersökningssyfte);
  • andra företag i vår koncern (nämligen Remitly, Inc, Remitly UK Limited, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. och Remitly Nicaragua S.A.) i syfte att erbjuda kundservice och riskbedömningar;
  • leverantörer av vår plattform, databas och webbplats för att göra det möjligt för dem att upprätthålla, skydda, stödja och hjälpa oss att tillhandahålla våra Tjänster;
  • vår utkontrakterade kundservice, för att erbjuda våra kundservicefunktioner;
  • olika tredje parter som tillhandahåller programvara och verktyg (inklusive e-post, snabbmeddelanden, dokument-/avtalshantering och fildelning) för att göra våra Tjänster användbara; och
  • tredje parter vid eventuell försäljning, förvärv eller sammanslagning av delar av eller alla våra tillgångar om dina personuppgifter ingår i de överförda tillgångarna (vi meddelar dig, via ett tillkännagivande på vår Webbplats och i vår App, om detta skulle inträffa och om vilka alternativ du kan ha gällande dina personuppgifter).
 • Vi kommer att dela alla dina personuppgifter (förutom cookies) och all information om din mottagare med polisen, säkerhetsstyrkor, brottsbekämpande myndigheter, statliga eller globala tjänstemän och organ, behöriga organ och reglerande organ (inklusive självreglerande organ) för att säkerställa att vi fullgör alla våra juridiska skyldigheter avseende klagomålshantering, kundskydd, föreskrifter för betaltjänster, bedrägeri samt bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Vi kommer att dela all information (förutom cookies) om dig och din mottagare med:
  • externa advokater som vi anlitar för att skydda vår(a) egendom(ar) och rättigheter eller säkerheten för Remitly, våra kunder, leverantörer, kontakter eller annat (inklusive hjälp med att verkställa och försvara denna Policy); och/eller
  • externa revisorer som vi anlitar för att utföra revision av oss.
 • Vi kommer att dela alla dina personuppgifter (förutom ditt kund-ID och viss teknisk information om din plats) och all information om din mottagare med tredje parter som tillhandahåller programvara för att vi ska kunna samla in information om din användning och hur du interagerar med våra Tjänster. Syftet med detta är att vi sedan ska kunna förbättra våra Tjänster och bistå med rättsskydd avseende din användning av våra Tjänster.
 • Vi kommer att dela namn, adress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer och information om debet-/kreditkort och bankkonto, viss teknisk information om din Enhet och plats, information om din Transaktion och all information om din mottagare med olika bedrägerikonsulter (inklusive kontrollanter) som vi anlitar från tid till annan för att säkerställa att vi fullgör alla våra juridiska skyldigheter avseende riskberäkning, bedrägeri samt bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Vi kommer att dela ditt namn, födelsedatum och din adress samt din mottagares namn och adress med företag som har tillgång till databaser över sanktionerade personer som vi anlitar från tid till annan för att säkerställa att vi fullgör våra juridiska skyldigheter avseende riskberäkning, bedrägeri, efterlevnad av sanktioner samt bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Vi kommer att dela ditt namn, födelsedatum, telefonnummer, regeringsutfärdat ID, en bild av dig och din adress samt din mottagares födelsedatum med olika tredje parter som vi anlitar från tid till annan för att säkerställa att vi fullgör våra juridiska skyldigheter avseende kundkännedom (t.ex. bakgrundskontroller, tjänster/databaser för identitetsverifiering, föreskriven rapportering och autentisering, validering och omvandling av ID-handlingar). Remitly använder Onfido för att verifiera din identitet. Onfido kontrollerar att dina ID-handlingar är giltiga och bekräftar att ditt foto överensstämmer med fotot i handlingarna. Remitly kommer att ta del av resultaten av kontrollen. Vi kommer att dela ditt foto och dina ID-handlingar med Onfido i detta syfte samt för att möjliggöra för Onfido att upprätthålla, skydda och förbättra sina tjänster. Du hittar en kopia av Onfidos integritetspolicy här.
 • Vi kommer att dela dina kontakt- och personuppgifter och information om debet-/kreditkort och bankkonto, transaktionsreferensen, detaljerad information om din Transaktion, viss teknisk information om din Enhet och plats samt all information om din mottagare med våra banker och andra betalningsleverantörer, för att kunna behandla din Transaktion (inklusive relaterad information, t.ex. bedrägerikontroller).
 • Som standard kommer vi att dela ditt namn, kund-ID, viss teknisk information om din Enhet och plats, transaktionsreferens samt information om mottagarens finansinstitut till våra distributionspartner (t.ex. din bank eller kreditkortsutfärdare och mottagarens bank), men vissa distributionspartner kan också begära (i vilket fall vi är tvungna att tillhandahålla det) din e-postadress, adress, ditt födelsedatum, telefonnummer, transaktionsloggar, information om debet-/kreditkort och bankkonto, regeringsutfärdat ID samt mottagarens namn, adress och telefonnummer.
 • Vi kommer att dela ditt namn, födelsedatum (men endast för att skicka grattishälsningar), telefonnummer, din adress, e-postadress, information om ditt debet-/kreditkort och bankkonto, viss teknisk information om din Enhet och plats samt transaktionsreferensen med en tredjepartsleverantör som vi anlitar från tid till annan för att skicka en e-postbekräftelse på din Transaktion (vilket vi har en juridisk skyldighet att göra) (om vi inte skickar dessa själva).
 • Vi kommer att dela ditt namn, telefonnummer, transaktionsreferensen samt mottagarens namn och telefonnummer med en tredjepartsleverantör som skickar en SMS-bekräftelse för din Transaktion (vilket vi har en juridisk skyldighet att göra).
 • Vi kommer att dela ditt namn, telefonnummer, födelsedatum, din e-postadress, adress och information om ditt debet-/kreditkort och bankkonto med en tredje part som erbjuder spårningstjänster, för att vi ska kunna upprätthålla och förbättra tillhandahållandet av våra Tjänster.
 • Vi kommer att dela ditt kund-ID med olika tredjepartsleverantörer av programvara, för att vi ska kunna spåra tekniska fel relaterade till din användning av våra Tjänster.
 • Vi kommer att dela viss teknisk information om ditt enhets-ID med tredjepartsleverantörer som hjälper oss med marknadsföringsanalyser.
 • Vi kommer att dela viss(a) transaktionsinformation, teknisk information (inklusive cookies), kontakt- och personuppgifter samt ditt kund-ID med tredjepartsleverantörer, för att de ska kunna hjälpa oss med att:
  • uppmana kunder till att ge feedback för att förbättra och utveckla våra Tjänster (inklusive genomföra undersökningar); och/eller
  • marknadsföra våra Tjänster till dig eller genomföra marknadsundersökningar.
 • Vi kommer att dela dina kontaktuppgifter med tredjepartsleverantörer, för att de ska kunna validera att dessa är rätt.
 • Vi kommer att dela din e-postadress, viss teknisk information, platsinformation och ditt enhets-ID samt din väns namn och e-postadress med tredjepartsleverantörer, för att de ska kunna hjälpa oss med marknadsföringsaktiviteter och reklamkampanjer;
 • Vi kommer att dela viss(a) transaktionsinformation, kontakt- och personuppgifter samt ditt kund-ID med tredjepartsleverantörer, för att de ska kunna hjälpa oss förstå varför och hur du interagerar med oss och våra Tjänster.
 • Vi kommer att dela viss transaktionsinformation med tredjepartsleverantörer, för att vi och/eller de ska kunna erbjuda, tillhandahålla och/eller spåra belöningar, incitament och/eller en kampanjs effektivitet, i enlighet med vårt avtal med dem.
 • Vi kommer att dela ditt namn och din e-postadress med tredjepartsleverantörer, för att de ska kunna distribuera presentkort som vi kan ge till dig som en belöning eller ett incitament för att du använder eller rekommenderar våra Tjänster.
 • Vi kommer att dela din e-postadress och ditt telefonnummer (och i vissa fall även ditt namn) med:
  • sociala medieplattformar som tillhandahåller oss med marknadsföringstjänster; och
  • tredje parter, för att de från tid till annan ska kunna uppmana kunder till att ge feedback och förbättra och utveckla våra Tjänster (inklusive genomföra undersökningar).

Lagring av dina personuppgifter: Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för de syften i vilka vi samlade in dem, inklusive att fullgöra våra juridiska skyldigheter och uppfylla våra redovisnings- eller rapporteringskrav. Vi beaktar (bland annat) följande för att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter:

 • skyldigheter och/eller arkiveringstider som tillämpliga lagar och/eller våra tillsynsmyndigheter har beslutat om
 • hur omfattande och känsliga personuppgifterna är samt deras beskaffenhet
 • den potentiella risken för skada som kan följa av obehörig(t) användning eller avslöjande av personuppgifter, och
 • i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppfylla dem genom andra metoder.

Observera att du genom att använda våra Tjänster uttryckligen samtycker till att vi lagrar dina personuppgifter (inklusive uppgifter om din Transaktion och vår insamling och verifiering av din identitet) i minst 5 år efter ditt avslutade rättsliga förhållande med oss. Detta gör vi för att upptäcka och motverka bedrägeri och/eller annan olaglig användning av vår Tjänst.

7. FORSKNINGSDELTAGARE

*Personuppgifter som vi samlar in: *Om du deltar i ett av våra forskningsprojekt (per telefon, fysiskt, genom en elektronisk undersökning eller på annat sätt) kommer vi att spara ditt namn, dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter du väljer att ge till oss när du deltar i våra forskningsprojekt.

Användning av dina personuppgifter: Vi kommer att använda denna information för våra legitima intressen, nämligen för att genomföra forskningsprojekt som skulle kunna hjälpa oss att förbättra och/eller utveckla våra produkter och tjänster.

Delning av dina personuppgifter: Vi kommer att dela informationen med:

 • våra medarbetare (men deras användning ska vara begränsad till nödvändigt underlag för att utföra arbetsuppgifter i linje med anledningen till behandlingen);
 • andra företag i vår koncern (nämligen Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. och Remitly Nicaragua S.A.);
 • leverantörer av vår plattform, databas och webbplats, för att göra det möjligt för dem att upprätthålla, skydda, stödja och tillhandahålla oss med de lösningar som vi använder för att arkivera vår forskning;
 • olika tredje parter som tillhandahåller programvaror och verktyg (inklusive e-post, snabbmeddelanden, dokument-/avtalshantering och fildelning) som vi använder i vår verksamhet; och
 • tredje parter vid eventuell försäljning, förvärv eller sammanslagning av delar av eller alla våra tillgångar om dina personuppgifter ingår i de överförda tillgångarna (vi meddelar dig, via ett tillkännagivande på vår Webbplats, om detta skulle inträffa och om vilka alternativ du kan ha gällande dina personuppgifter).

Lagring av dina personuppgifter: Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för de syften i vilka vi samlade in dem, inklusive att fullgöra våra juridiska skyldigheter och uppfylla våra redovisnings- eller rapporteringskrav. Vi beaktar (bland annat) följande för att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter:

 • skyldigheter och/eller arkiveringstider som tillämpliga lagar och/eller våra tillsynsmyndigheter har beslutat om;
 • hur omfattande och känsliga personuppgifterna är samt deras beskaffenhet;
 • den potentiella risken för skada som kan följa av obehörig(t) användning eller avslöjande av personuppgifter; och
 • i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppfylla dem genom andra metoder.

8. ANVÄNDARE AV VÅR LIVECHAT-TJÄNST

Vi använder en tredjepartsleverantör för att tillhandahålla och ge support för vår LiveChat-tjänst, vilken vi använder för att besvara frågor om våra Tjänster och hjälpa dig med att använda vår Webbplats.

Personuppgifter som vi samlar in: Om du använder LiveChat-tjänsten samlar vi in: ditt namn, din e-postadress (valfritt) och innehållet i din LiveChat-session.

Användning av dina personuppgifter: Vi kommer att använda informationen för att besvara dina frågor.

Delning av dina personuppgifter: Vi kommer att dela informationen med:

 • våra medarbetare (men deras användning ska vara begränsad till nödvändigt underlag för att utföra arbetsuppgifter i linje med anledningen till behandlingen, inklusive att tillhandahålla support och i felsöknings- dataanalys-, testnings-, forsknings-, statistik- och undersökningssyften); och
 • vår tjänsteleverantör för att göra det möjligt för leverantören att tillhandahålla vår LiveChat-tjänst.

Lagring av dina personuppgifter: Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för de syften i vilka vi samlade in dem, inklusive att fullgöra våra juridiska skyldigheter och uppfylla våra redovisnings- eller rapporteringskrav. Vi beaktar (bland annat) följande för att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter:

 • skyldigheter och/eller arkiveringstider som tillämpliga lagar och/eller våra tillsynsmyndigheter har beslutat om;
 • hur omfattande och känsliga personuppgifterna är samt deras beskaffenhet;
 • den potentiella risken för skada som kan följa av obehörig(t) användning eller avslöjande av personuppgifter; och
 • i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppfylla dem genom andra metoder.

Se även Personer som besöker vår Webbplats ovan om du har besökt vår Webbplats.

9. BARN

Vi ber att personer som är yngre än 18 år (vilka vi anser vara barn och minderåriga) inte använder våra Tjänster eller lämnar in några personuppgifter till oss. Personer som är yngre än 18 år är inte berättigade att använda våra tjänster, och vi stänger alla profiler som vi upptäcker har registrerats av personer yngre än 18 år.

10. FÖRA ÖVER PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EES

Vi delar dina personuppgifter inom Remitly-koncernen och till externa tredje parter (vi refererar till olika kategorier i denna Policy). Det kan inkludera att föra över dina personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES****). Vi säkerställer att en likvärdig skyddsgrad tillämpas för personuppgifter som vi för över till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan vi föra över dina personuppgifter till länder som den Europeiska kommissionen anser garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I andra fall ser vi till att minst en av de juridiska skyddsåtgärderna implementeras, vilket kan omfatta:

 • När vi för över personuppgifter inom Remitly-koncernen och till vissa tredje parter kan vi använda specifika kontrakt godkända av Europeiska kommissionen. vilka ger personuppgifterna samma skydd som i Europa; eller
 • När vi använder tredje parter baserade i USA kan vi föra över personuppgifter till dem om de har undertecknat EU-US Privacy Shield, som kräver att de tillhandahåller motsvarande skydd för personuppgifter som överförs mellan Europa och USA.

11. DINA RÄTTIGHETER

Avseende den information som vi innehar om dig har du rätt att:

 • få åtkomst till dina personuppgifter och information om hur vi behandlar dem
 • be oss korrigera de personuppgifter vi innehar om dig om de är felaktiga eller komplettera personuppgifter om de är ofullständiga
 • be oss, i begränsade fall, att radera dina personuppgifter eller sluta behandla dem
 • invända mot vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften
 • invända mot automatiserad behandling, inklusive profilering
 • invända mot vår behandling av dina personuppgifter i syfte att tillgodose våra legitima intressen
 • be oss, i sällsynta fall, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast arkivering
 • be oss, i begränsade fall, att föra över dina personuppgifter till en annan online-leverantör
 • förhindra behandling där det finns risk för skada eller trångmål för dig och söka kompensation från oss för skada vi åsamkat dig på grund av brott mot dataskyddslagstiftningen
 • få information om dataintrång som kan innebära stora risker för dina rättigheter och friheter och
 • lämna in klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet.

Dina mottagare har också dessa rättigheter i relation till personlig information om dem som vi behandlar.

Om du (eller din mottagare) vill utöva någon av dessa rättigheter kan du/mottagaren skicka ett e-postmeddelande till privacy@remitly.com (vi kan komma att be dig/din mottagare om att verifiera din/dennes identitet - vänligen samarbeta med oss när vi försöker verifiera kundens identitet). Observera att vi kan behöva vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster och/eller information som du bet om, vilket innebär att preferenser och begränsningar för vår behandling av dina personuppgifter kan påverka den information vi kan tillhandahålla.

Observera att det kan hända att vi inte kan sluta använda dina personuppgifter när du ber oss (t.ex. om vi behöver använda dem för att lagen kräver det eller om vi behöver lagra dem för att föreskrifter fastställer det). I annat fall, om vi slutar använda dina personuppgifter, kommer vi inte kunna tillhandahålla våra Tjänster, t.ex. pengaöverföringar. Vi kommer att informera dig om vi inte kan tillmötesgå din begäran samt om hur din begäran kan påverka dig när du kontaktar oss.

12. SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi tillämpar godkända industristandarder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer) för att skydda din känsliga information, såsom bankkontonummer, kreditkortsnummer och personnummer, som skickas över vår Webbplats och/eller i vår App. Vi kräver också autentiseringsuppgifter (t.ex. användarnamn och lösenord) från varje användare som vill komma åt sin information på vår Webbplats och/eller i vår App.

I de fall vi har gett dig (eller om du har valt) autentiseringsuppgifter (t.ex. ett lösenord) för att komma åt vissa delar av våra tjänster är det ditt ansvar att förvara dessa uppgifter säkra och oåtkomliga för andra. Om du dessutom har tillgång till våra Tjänster via fingeravtryck på din Enhet (t.ex. via Apple Touch ID) bör du inte låta någon annan person registrera sitt fingeravtryck på den Enheten, eftersom det kan ge den andra personen åtkomst till våra Tjänster, i vilket fall du kan hållas ansvarig för dennes aktivitet. Dock är ingen metod för att föra över eller lagra elektronisk information över internet 100 % säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet, och alla överföringar av personuppgifter sker på egen risk. Skicka ett e-postmeddelande till kontakta oss om du har säkerhetsrelaterade frågor.

13. DIREKTMARKNADSFÖRING

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyften. Du kan enkelt utöva denna rättighet när som helst genom att vidta åtgärder som görs tillgängliga för dig för att "avsluta prenumerationen" (som att klicka på länken "avsluta prenumerationen" i varje reklammeddelande vi skickar till dig). Vi kommer att respektera ditt val och avstå från att skicka sådana meddelanden. Observera att vi kommer att lagra en kopia av e-postadressen, via vilken du har uppgett att du inte vill bli kontaktad, i en “undantagslista” för att tillmötesgå din begäran om att inte bli kontaktad av oss. Du kan när som helst uppdatera dina marknadsföringsalternativ.

Du kan också styra hur vi använder vissa av dina personuppgifter som en del av våra Tjänster (t.ex. hur vi får kommunicera med dig) genom att bekräfta dina preferenser i din Profil. Observera att du inte kan avsäga dig all kommunikation – till exempel kan vi behöva skicka e-postaviseringar till dig om våra Tjänster för att fullgöra våra juridiska skyldigheter under de nationella lagarna och reglerande riktlinjerna som är implementerade i det andra betaltjänstdirektivet (EU-direktiv 2015/2366).

14. LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE PARTER OCH TJÄNSTER SOM TREDJE PARTER TILLHANDAHÅLLER

Delar av vår Tjänst använder Google Maps, inklusive Google Maps API:er. Användning av dessa funktioner är föremål för Google Maps tilläggsvillkor och Googles integritetspolicy. Genom att använda denna Webbplats och Tjänst samtycker du till Googles användarvillkor (vilka kan komma att ändras).

Vår Webbplats och App länkar till andra webbplatser vars integritetspolicy kan skilja sig från Remitlys. Om du lämnar in personuppgifter till någon sådan webbplats kommer informationen att omfattas av den associerade integritetspolicyn, och vi ansvarar inte för sådana policyer eller några personuppgifter (t.ex. kontaktuppgifter och platsdata) som kan samlas in och behandlas via sådana webbplatser eller tjänster. Vi uppmanar dig till att läsa igenom andra webbplatsers eller programvarors integritetspolicyer noggrant.

Denna Policy gäller inte för tredje parter som du kan komma i kontakt med när du använder våra Tjänster, t.ex. din mobilnätverksoperatör eller andra användare av våra Tjänster. Du bör kontakta dem avseende deras integritetspolicy innan du förser dem med några personuppgifter.

Vår Webbplats och App inkluderar sociala mediefunktioner, t.ex. Facebooks “gilla”-knapp, och widgetar, t.ex. “Dela”-knappen, eller interaktiva miniprogram som körs på vår Webbplats och i vår App. Dessa funktioner kan registrera din IP-adress, vilken sida du besöker på vår Webbplats samt använda kakor för att förbättra funktionen. Sociala mediefunktioner och -widgetar tillhandahålls antingen av en tredje part eller direkt på vår Webbplats eller i vår App. Dina interaktioner med sådana funktioner regleras av integritetspolicyn tillhörande det företag som tillhandahåller en viss funktion. Du hittar mer information om användning av sociala medier via våra Tjänster i vår Cookiepolicy