Genom att använda Remitly godkänner du vår användning av cookies för att förbättra din upplevelse.

INTEGRITETSPOLICY

Ta dig tid att läsa nedanstående information noggrant så att du förstår våra synpunkter och metoder avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att använda dem. Om du inte samtycker till det som framställs i denna policy ska du inte använda tjänsterna. Du måste vara äldre än 18 om du vill använda våra tjänster. Vi rekommenderar dessutom att du hämtar detta dokument och sparar det på en säker plats.

Genom att använda vår webbplats (vår webbplats ), vår mobilapp (vår app ) eller några av våra andra produkter och tjänster (sammantaget våra tjänster ) samtycker du till de metoder som beskrivs i denna integritetspolicy (denna policy ).

1. OM DENNA POLICY

Denna policy, tillsammans med vårt användaravtal (och alla eventuella ytterligare användningsvillkor som framställs i användaravtalet) gäller för din användning av våra tjänster när sådana tjänster görs tillgängliga eller åtkomliga via vår webplats, vår app och när du har hämtat eller strömmat en kopia av vår app i din mobil eller handburna enhet (din enhet ).

Denna policy uppdaterades senast den 31 juli 2018. Den gäller för användare av våra tjänster som är bosatta i EES.

När vi använder andra markerade ord och fraser i denna policy (t.ex. avtal , profil och transaktion ) har dessa samma innebörd som i vårt användaravtal, såvida vi inte har definierat dem på annat sätt i denna policy.

 1. Om denna policy
 2. Vilka vi är
 3. Vem är vårt dataskyddsombud?
 4. Ändringar i denna policy
 5. Besökare på vår webbplats (utom de som abonnerar på vår tjänst)
 6. Abonnemang på våra tjänster
 7. Användare av vår LiveChat-tjänst
 8. Barn
 9. Överföring av personuppgifter utanför EES
 10. Dina rättigheter
 11. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 12. Direktreklam
 13. Länkar till tredje parts webbplatser och tjänster

2. VILKA VI ÄR

Alla personuppgifter som lämnas ut till eller samlas in av våra tjänster administreras av Remitly UK Ltd, med huvudkontor på adressen Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien, som har rollen som personuppgiftsansvarig ( Remitly , vi , oss eller vår ).

3. VEM ÄR VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta med eventuella frågor om denna policy eller om du anser att vi har brutit mot den brittiska lagen Data Protection Act 2018 och/eller den allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)( databehandlingslagar ). Kontaktuppgifterna för vårt dataskyddsombud är: Mr. Mark Doggett, Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien. privacy@remitly.com.

4. ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Vi kan ändra denna policy när som helst och när vi gör det kommer vi att informera dig genom att anslå den ändrade versionen på vår webbplats och i vår app. Granska denna policy varje gång du genomför en transaktion, eftersom det kan hända att den har uppdaterats efter din första registrering för våra tjänster eller sedan din senaste transaktion.

Om du inte samtycker till någon del av denna policy eller någon ändring kan du säga upp ditt avtal med oss och stänga din profil genom att skicka e-post till oss på service@remitly.com eller genom att ringa oss på +46 20 109307.

5. BESÖKARE PÅ VÅR WEBBPLATS (UTOM DE SOM ABONNERAR PÅ VÅR TJÄNST)

Personuppgifter som vi samlar in: Vi samlar in cookies och relaterad teknik. Mer information finns i vår cookiepolicy.

Användning av dina personuppgifter: Mer information finns i vår cookiepolicy.

Delning av dina personuppgifter: Vi kommer att dela dessa uppgifter med:

 • vår personal (men deras användning är begränsad till utförandet av deras arbetsuppgifter och i enlighet med orsaken till behandling, inklusive för att tillhandahålla kundsupport och för felsökning, analys av data, tester, forskning och för statistiska och andra undersökningsändamål) och
 • vår webbhotelleverantör, för att hjälpa dem att upprätthålla och driva våra tjänster.

Lagring av dina personuppgifter:_ Dessa uppgifter lagras under de tidsperioder som framställs i vår cookie-policy, varefter de raderas automatiskt. Men:

 • om lagen kräver att vi bevarar dem längre kommer vi att göra det under den tid som krävs och/eller
 • om uppgifterna används i samband med rättsliga förfaranden (inklusive eventuella framtida rättsliga förfaranden) kommer de att bevaras så länge sådana rättsliga (och eventuella verkställande) förfaranden pågår.

6. ABONNEMANG PÅ VÅRA TJÄNSTER

Personuppgifter som vi samlar in : När du abonnerar på våra tjänster:

 • Skapa en profil – du måste tillhandahålla din e-postadress och ett lösenord för profilen (vi kommer inte att ha åtkomst till och delar därför inte ditt lösenord). Observera att du måste skapa en profil för att kunna genomföra transaktioner.
 • Genomföra transaktioner – du måste tillhandahålla följande ytterligare personuppgifter:
  • namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och betalningsmedel instrument (antingen betal-/kreditkort eller bankkonto) och
  • på förfrågan från oss, vissa myndighetsutfärdade ID-handlingar, inklusive ditt pass, körkort och/eller ID-kort från EES (inklusive ett foto av dig på din ID-handling), tillsammans med handlingar som är bevis på din adress och
  • vissa uppgifter om den person som du skickar pengar till ( mottagaren ) så att vi kan genomföra penningöverföringar, inklusive mottagarens för- och efternamn, adress, telefonnummer (valfritt) och uppgifter om mottagarens bank/finansinstitut så att de kan ta emot penningöverföringen (det kan vara mottagarens bankkontouppgifter om mottagaren vill ha pengarna insatta på sitt konto eller detaljerad information om ett finansinstitut-om det finns möjlighet att hämta ut kontanter).
 • Transaktioner som når eller överstiger våra överföringsgränser (se motsvarande flik i din profil) – du måste även förse oss med följande ytterligare personuppgifter: information om din senaste transaktion hos oss (belopp och mottagar uppgifter), den betalningsmetod du tänker använda för våra tjänster, ditt genomsnittliga överföringsbelopp, hur ofta du tänker använda våra tjänster, om du tänker skicka till flera mottagare och från olika platser, din relation med mottagaren och anledningen till att du skickar pengarna, ditt yrke, din arbetsgivare och bevis på hur du bekostar din transaktion (t.ex. ett bankkontoutdrag eller lönebesked).
 • Deltagande i en pristävling, kampanj eller undersökning – du måste tillhandahålla ditt namn och din e-postadress (såvida inte en undersökning genomförs på anonym basis).
 • Import av kontakter – vi kan ge dig möjlighet att importera kontakter* från Gmail, Yahoo Mail eller andra e-postleverantörer, såväl som att låta dig ange dem manuellt för att bjuda in dem att bli medlemmar i våra tjänster (vi samlar inte in användarnamnet och lösenordet för det e-postkonto som du vill importera dina kontakter från, eftersom du lämnar ut det direkt till den leverantör av e-posttjänster som efter ditt godkännande skickar dina e-postkontakter till oss.
 • Användning av vår hänvisningstjänst via e-post – om du vill informera en vän* om våra tjänster måste du tillhandahålla din väns namn och e-postadress.

* Innandu ger oss åtkomst till en annan persons uppgifter måste du erhålla den personens medgivande till att du delar hans eller hennes personuppgifter med oss. Vi kommer då att kontakta personen och förklara att du har lämnat ut uppgifterna till oss.

När du har:

 • importerat dina kontakter kommer vi på uppmaning från dig att skicka en inbjudan via e-post och högst en påminnelse som bjuder in kontakten till att besöka vår webbplats. Vi lagrar dessa uppgifter uteslutande för att skicka ut detta e-postmeddelande och/eller

 • hänvisat en vän till oss kommer vi att automatiskt skicka ett e-postmeddelande till din vän och högst en påminnelse som bjuder in vännen att besöka vår webplats. Vi lagrar dessa uppgifter uteslutande för att skicka ut detta e-postmeddelande och spåra hänvisningens resultat.

I båda fallen kan din kontakt/vän när som helt BEGÄRA RADERING av dessa uppgifter från vår databas och vi kommer att efterleva varje sådan begäran. Vi kommer att behålla en kopia av den e-postadressen i en "lista över otillåtna e-postadresser" för att efterleva begäran om att inte bli kontaktad. Din kontakt/vän har rätt att ändra sina val avseende marknadsföring när som helst.

Vi kommer dessutom att samla in följande uppgifter :

 • transaktionsloggar som innehåller uppgifter om din transaktion (sådana uppgifter tillhandahålls också i form av ett e-postkvitto som du får när du genomför en transaktion), inklusive ett unikt transaktionsreferensnummer som länkas till varje transaktion,
 • uppgifter som du ger oss när du kontaktar kundtjänst (vi kommer även att generera ett kund-ID åt dig automatiskt när du registrerar dig för våra tjänster, så att vi kan identifiera dig i vårt CRM-system),
 • uppgifter som vi (lagligen) tar emot från tredje parter, såsom tjänster för identitetsverifiering, elektroniska databastjänster, kreditrapporteringsbyråer, affärspartner, underleverantörer inom tekniska, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk och leverantörer av marknadsundersökningstjänster,
 • följande tekniska uppgifter samlas in automatiskt när du använder vår webplats eller app:
  • den hårdvara och programvara du använder när du använder våra tjänster (vilket kan innefatta den typ av enhet du använder), ett unikt enhets-ID (t.ex. enhetens IMEI-nummer eller det mobilnummer som används av enheten), din IP-adress, mobilnätsinformation, mobilt operativsystem, typ av mobil webbläsare, sidor som du besöker på webbplatsen samt andra webbplatser som du har besökt innan du använder våra tjänster,
  • GPS-teknik för att fastställa din aktuella geografiska plats (vissa av våra tjänster med platsfunktioner behöver dina personuppgifter för att kunna fungera. Om du vill använda dessa funktioner blir du ombedd att ge ditt medgivande till att dina uppgifter används för detta ändamål),
  • din användning av våra tjänster, inklusive hur och till vem du använder våra tjänster för att skicka och ta emot pengar samt
 • cookies (läs vår cookie-policy).

Användning av dina personuppgifter : Vi kommer att använda dessa uppgifter på följande sätt:

 • framför allt för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, i synnerhet inom ramen för europeiska nationella lagar som implementerar: fjärde direktivet om förhindrande av penningtvätt ((EU) 2015/849), så som UK Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, andra direktivet om betaltjänster ((EU) 2015/2366), så-som UK Payment Services Regulation 2017, såväl som förordningen om penningöverföringar ((EU) 2015/847), UK Proceeds of Crime Act 2002, UK Terrorism Act 2000, olika brittiska, EU- och FN-sanktioner och -lagar samt de olika förknippade reglerna och råden avseende riskundersökning, riskbedömning, bedrägerier, åtgärder mot finansiering av terrorism, anti-penningtvätt, konsumentskydd samt hantering av klagomål. Vi kommer att använda ovannämnda uppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, dock med undantag för uppgifter om personer som du hänvisar till vår tjänst.

Om du inte tillhandahåller de uppgifter vi har beskrivit i de ovanstående avsnitten kan du inte genomföra några transaktioner,

 • för att genomföra ett avtal – inklusive aktuella pristävlingar, kampanjer och undersökningar – specifikt ditt namn och din e-postadress. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kan du inte delta i sådana pristävlingar, kampanjer eller undersökningar (såvida inte en undersökning genomförs på anonym basis),

 • för våra legitima intressen – specifikt viss kontaktinformation, transaktionsinformation och teknisk information så att vi kan:

  • be kunder om feedback och hjälp med att förbättra våra tjänster och
  • marknadsföra våra tjänster till dig, eller utföra marknadsundersökningar,
  • förutsatt att dina reklam- och kommunikationsinställningar i din profil tillåter oss att göra det,
 • för våra legitima intressen – vissa tekniska uppgifter om din enhet så att vi kan behandla affärs- och marknadsstatistik,

 • för våra legitima intressen – när du har hänvisat en vän till oss eller instruerat oss att kontakta en importerad kontakt kommer vi att använda den personens namn och e-postadress, så att vi kan marknadsföra våra tjänster till honom eller henne (se beskrivningen ovan) samt

 • ditt medgivande – cookies – läs vår cookie-policy.

Vi kommer inte att kontakta dina mottagare på annat sätt än du anvisar oss eller så som krävs för att genomföra en transaktion och/eller efterleva våra rättsliga eller lagstadgade förpliktelser. Dessa uppgifter används endast för att uppfylla din begäran eller för det ändamål de har tillhandahållits för.

I samband med ovanstående aktiviteter kan vi utföra automatisk behandling och/eller profilering baserat på din interaktion med vår tjänst, dina profiluppgifter eller andra uppgifter som du kan förse oss med då och då, tillsammans med uppgifter som erhålls från tredje parter. Under begränsade omständigheter kan automatiska processer begränsa eller stoppa åtkomsten till våra tjänster om sådana processer upptäcker aktiviteter som vi anser utgöra en säkerhets- eller annan risk för våra tjänster, andra användare eller tredje parter.

Våra automatiska processer kan exempelvis informera oss om att du använder våra tjänster i ett land där vi inte har rätt att vara verksamma. Detta är viktigt, eftersom vi inte vill bryta mot några lagar när vi tillhandahåller våra tjänster.

Ett annat exempel är att vi kan använda dina personuppgifter för att utföra identitetskontroller. Detta är också viktigt, eftersom det hjälper oss att bekräfta vem du är och förhindra att någon annan utger sig för att vara du.

Delning av dina personuppgifter :

 • Samtliga dina och din mottagares uppgifter kommer att delas med:
  • vår personal (men deras användning är begränsad till utförandet av deras arbetsuppgifter och i enlighet med orsaken till behandling, inklusive (i) för att behandla en ansökan om att registrera dig för och använda våra tjänster, (ii) för att verifiera din identitet, (iii) för att behandla dina transaktioner, (iv) för att spåra, förbättra och anpassa våra tjänster, vårt innehåll och vår reklam, (v) för att tillhandahålla våra övriga tjänster och relaterade kundtjänster samt (vi) för felsökning, analys av data, tester, forskning och statistiska och undersökningsändamål,
  • andra företag inom vår koncern (dvs. Remitly, Inc, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. och Remitly Nicaragua S.A.) i syfte att tillhandahålla kundtjänst och riskundersökningar,
  • vår leverantör av webbhotelltjänsten, för att hjälpa dem att upprätthålla och driva våra tjänster,
  • våra externa kundtjänstleverantörer till stöd för våra kundtjänstfunktioner,
  • olika tredje parter som tillhandahåller verktyg som gör det möjligt för vår tjänst att fungera (inklusive e-post, sms, dokumenthantering och fildelning),
  • tredje parter i händelse av försäljning, förvärv eller fusion av vissa eller samtliga våra tillgångar om dina personuppgifter är en del av de överförda tillgångarna (vi kommer att informera dig om detta inträffar, såväl som om alla valmöjligheter du har avseende dina personuppgifter, genom att lägga upp ett meddelande på vår webbplats och i vår app).
 • Samtliga dina uppgifter (utom cookies) och din mottagares uppgifter kommer att delas med polis, säkerhetsstyrkor, andra polisiära myndigheter, behöriga statliga, mellanstatliga eller överstatliga offentliga tjänstemän och organ, behöriga myndigheter och reglerande organ (inklusive självreglerande organ eller planer) för att säkerställa att vi efterlever våra rättsliga förpliktelser i samband med hantering av klagomål, konsumentskydd, regler för betaltjänster, bedrägerier, åtgärder mot finansiering av terrorism och mot penningtvätt.
 • Samtliga dina uppgifter (utom cookies) och din mottagares uppgifter kommer att delas med:
  • externa jurister som vi anlitar då och då för att hjälpa oss att skydda Remitlys, våra kunders, våra leverantörers, våra kontakters eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet (inklusive för att hävda och försvara denna policy) och/eller
  • externrevisorer som vi anlitar då och då för att revisionsgranska oss.
 • Samtliga dina uppgifter (utom ditt kund-ID och vissa tekniska uppgifter om din plats) och din mottagares uppgifter kommer att delas med en extern leverantör av programvara för att ge oss möjlighet att registrera information om hur du använder våra tjänster, så att vi kan förbättra våra tjänster och hjälpa till med eventuellt rättsligt försvar avseende din användning av våra tjänster.
 • Ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt telefonnummer och dina betal-/kreditkortsuppgifter och bankkontouppgifter, vissa tekniska uppgifter om din enhet och plats, dina transaktionsuppgifter och samtliga din mottagares uppgifter kommer att delas med olika leverantörer av åtgärder mot bedrägerier som vi anlitar då och då för att hjälpa oss att efterleva våra rättsliga förpliktelser med avseende på riskbedömning, bedrägerier, åtgärder mot finansiering av terrorism och mot penningtvätt.
 • Ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, ditt telefonnummer, en myndighetsutfärdad ID-handling och ett foto av dig på din ID-handling och din mottagares födelsedatum kommer att delas med olika tredje parter som vi anlitar då och då för att ge oss support i samband med våra rättsliga förpliktelser med avseende på att "känna kunden väl" (t.ex. bakgrundskontroller, tjänster/databaser för verifiering av identiteter, lagstadgad rapportering och autentisering, validering och konvertering av ID-handlingar). Remitly använder tjänster från Onfido för att verifiera din identitet. Onfido kommer att kontrollera att dina ID-handlingar är giltiga och de kommer även att bekräfta att ditt foto matchar fotot på handlingarna. Därefter delas resultaten från kontrollerna med Remitly. Genom att fortsätta att använda våra tjänster samtycker du till att ditt foto och dina ID-handlingar delas med Onfido för detta ändamål, till att Remitly tar emot dessa tjänster från Onfido samt till att ge Onfido möjlighet att underhålla, skydda och förbättra sina tjänster. En kopia av Onfidos integritetspolicy finns här.
 • Ditt namn, din adress och dina betal-/kreditkorts och bankkontouppgifter, transaktionsreferensen och transaktionsuppgifterna kommer att delas med våra betalningshanterare för att behandla dina transaktioner.
 • Ditt namn, ditt kund-ID, vissa tekniska uppgifter om din enhet och plats, transaktionsreferensnumret och uppgifter om din mottagares bank/finansinstitut lämnas standardmässigt ut till våra distributionspartner (t.ex. din bank eller kreditkortsutfärdare och din mottagares bank), men vissa distributionspartner kan också begära (varvid vi måste tillhandahålla) ditt födelsedatum, din adress, ditt telefonnummer, dina betal-/kreditkorts- och bankkontouppgifter och myndighetsutfärdade ID-handlingar, såväl som din mottagares namn, adress och telefonnummer.
 • Ditt namn, din e-postadress, ditt födelsedatum (men endast för att skicka en födelsedagshälsning), ditt telefonnummer och dina betal-/kreditkorts och bankkontouppgifter, vissa tekniska uppgifter om din enhet och plats och transaktionsreferensen kommer att delas med externa leverantörer som vi anlitar då och då för att skicka ut e-postbekräftelser på dina transaktioner (som vi har rättslig förpliktelse att göra) (om vi inte skickar ut dem själva).
 • Ditt namn och telefonnummer, transaktionsreferensen och din mottagares namn och telefonnummer kommer att delas med en extern leverantör som vi använder för att skicka ut e-postbekräftelser på dina transaktioner (som vi har rättslig förpliktelse att göra) via e-post eller sms.
 • Ditt namn, din e-postadress, din adress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum och dina betal-/kreditkorts och bankkontouppgifter kommer att delas med en extern spårningsleverantör, så att vi kan underhålla och förbättra vårt utbud av tjänster.
 • Ditt kund-ID kommer att delas med olika externa leverantörer av programvara och verktyg för att ge oss möjlighet att spåra tekniska problem i samband med din användning av våra tjänster.
 • Vissa tekniska uppgifter om din enhet kommer att delas med en extern leverantör som hjälper oss med marknadsföringsstatistik.
 • Viss kontaktuppgifter, transaktionsinformation och teknisk information kommer att delas med externa leverantörer så att de då och då kan hjälpa oss med
  • att skaffa feedback från våra kunder om, och hjälpa oss förbättra, våra tjänster(inklusive att utföra kundundersökningar)från kunder och/eller.
  • marknadsföra våra tjänster till dig eller utföra marknadsundersökningar.
 • Dina kontaktuppgifter kommer att delas med externa leverantörer så att de kan kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 • Din e-postadress och ditt telefonnummer (och i vissa fall även ditt namn) kommer att delas med:
  • sociala medieplattformar som tillhandahåller oss marknadsföringstjänster och
  • externa uppdragstagare så att de då och då kan hjälpa oss med att skaffa feedback från kunder om och hjälpa oss att förbättra våra tjänster (inklusive att genomföra undersökningar).

Lagring av dina personuppgifter: Vi kommer endast att bevara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla alla rättsliga, bokförings- eller rapporteringskrav. I syfte att fastställa den lämpliga lagringsperioden för personuppgifter tar vi (bland annat) hänsyn till:

 • förpliktelser och/eller lagringsperioder som åläggs oss av tillämpliga lagar och/eller våra kontrollörer,

 • personuppgifternas mängd, beskaffenhet och känslighet,

 • den potentiella risken för skada genom att dina personuppgifter används eller avslöjas utan tillstånd samt

 • de ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för och om vi kan uppnå dessa ändamål med andra metoder.

Observera att genom att använda våra tjänster samtycker du uttryckligen till att vi bevarar dina personuppgifter (inklusive uppgifter relaterade till dina transaktioner och vår insamling och verifiering av din identitet) längre än fem år efter att din relation med oss avslutas. Detta är avsett att ge oss möjlighet att upptäcka och förhindra bedrägerier och/eller olaglig användning av vår tjänst.

7. ANVÄNDARE AV VÅR LIVECHAT-TJÄNST

Vi anlitar en extern leverantör för att leverera och stödja vår LiveChat-tjänst som vi använder för att besvara frågor om våra tjänster och hjälpa dig med funktionerna på vår webbplats.

Personuppgifter som vi samlar in : Om du använder LiveChat-tjänsten kommer vi att samla in ditt namn, din e-postadress (valfritt) och innehållet i din LiveChat-session.

Användning av dina personuppgifter : Vi kommer att använda dessa uppgifter för att besvara dina frågor.

Delning av dina personuppgifter : Vi kommer att dela dessa uppgifter med:

 • vår personal (men deras användning är begränsad till utförandet av deras arbetsuppgifter och i enlighet med orsaken till behandlingen, inklusive för att tillhandahålla kundsupport och för felsökning, analys av data, tester, forskning och statistiska och undersökningsändamål) och
 • vår tjänsteleverantör, för att hjälpa dem att upprätthålla och driva vår LiveChat-tjänst.

Lagring av dina personuppgifter : Vi kommer endast att bevara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla alla rättsliga, bokförings- eller rapporteringskrav. I syfte att fastställa den lämpliga lagringsperioden för personuppgifter tar vi (bland annat) hänsyn till:

 • förpliktelser och/eller lagringsperioder som åläggs oss av tillämpliga lagar och/eller våra kontrollörer,

 • personuppgifternas mängd, beskaffenhet och känslighet,

 • den potentiella risken för skada genom att dina personuppgifter används eller avslöjas utan tillstånd samt

 • de ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för och om vi kan uppnå dessa ändamål med andra metoder.

Om du har besökt vår webbplats bör du även läsa avsnittet Besökare på vår webbplats ovan.

8. BARN

Vi ber att personer under 18 års ålder (som vi behandlar som barn och minderåriga) avhåller sig från att använda våra tjänster eller att skicka in några personuppgifter till oss. Personer under 18 års ålder har inte rätt att använda våra tjänster och om vi upptäcker att någon som är yngre än 18 år har registrerat en profil hos oss stänger vi den.

9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES

Vi delar dina personuppgifter med Remitly-koncernen och de externa tredje parterna (i de kategorier som omnämns i denna policy). Detta kan omfatta överföring av dina uppgifter till ett land utanför EES. Varje gång vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att säkerställa att de skyddas på liknande nivå som inom EES. I vissa fall då vi tillhandahåller dig våra tjänster kan dina personuppgifter överföras till länder som enligt Europeiska kommissionens bedömning tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I andra fall kommer vi att säkerställa att minst en av de lagliga skyddsmekanismerna som kan omfatta följande implementeras:

 • om vi överför personuppgifter inom Remitly-koncernen och till vissa externa tredje parter kan vi använda specifika avtal som har godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter skydd på samma nivå som i Europa eller

 • om vi använder externa tredje parter baserade i USA kan vi överföra personuppgifter till dem om de ingår i EU-US Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

10. DINA RÄTTIGHETER

Med avseende på personuppgifter som vi har om dig har du rätt att:

 • få åtkomst till dina personuppgifter och uppgifter om vår behandling av dem,
 • be oss att rätta delar av dina personuppgifter som vi upprätthåller om de är felaktiga eller att komplettera ofullständiga personuppgifter,
 • i begränsade fall be oss att radera dina personuppgifter eller sluta behandla dem,
 • protestera mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål,
 • protestera mot beslut som endast baseras på automatisk behandling, inklusive profilering,
 • ifrågasätta att vi behandlar dina personuppgifter som har motiverats på basis av våra legitima intressen,
 • i begränsade fall be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring,
 • i begränsade fall be oss att överföra dina personuppgifter till en annan leverantör online,
 • förhindra behandling som sannolikt kan orsaka skada eller trångmål för dig och begära ersättning från oss för dina eventuella skador som har orsakats av vårt brott mot databehandlingslagar,
 • bli underrättad om ett brott mot personuppgiftsregler som sannolikt kan leda till hög risk för dina rättigheter och frihetersamt
 • framföra klagomål till det brittiska organet ICO om du anser att vi har brutit mot databehandlingslagar (kontakta ICO via ico.org.uk).

Dina mottagare har också dessa rättigheter med avseende på deras personuppgifter som vi behandlar.

Om du (eller dina mottagare) vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på privacy@remitly.com (det kan hända att vi ber dig/din mottagare att verifiera din/mottagarens identitet – det är viktigt att ni samarbetar med oss under verifieringen). Observera att vi kan behöva vissa personuppgifter för att ge oss möjlighet att tillhandahålla tjänster och/eller information som du ber om. Därför kan ändringar som du gör i dina inställningar, eller begränsningar som du ber oss att göra avseende användning av dina personuppgifter, påverka vår möjlighet att tillhandahålla tjänsterna och/eller informationen.

Kom dessutom ihåg att ibland kan vi kanske inte sluta använda dina personuppgifter när du ber oss att göra det (t.ex. om lagen kräver att vi använder dem eller vi behöver bevara uppgifterna för att uppfylla lagen). I andra fall kommer vi inte att kunna leverera tjänsterna (t.ex. utförandet av penningöverföringar) till dig om vi slutar använda eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig om vi inte kan uppfylla din begäran (eller hur din begäran kan påverka dig) när du kontaktar oss.

11. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder branschens accepterade standarder för att skydda de uppgifter du skickar in till oss via våra tjänster. Vi har implementerat SSL-krypteringsteknik (Secure Socket Layer) för att skydda dina känsliga uppgifter, t.ex. bankkontonummer, kreditkortsnummer, födelsedatum och personnummer, som överförs via vår webbplats och/eller vår app. Vi kräver också att säkerhetsuppgifter (som exempelvis kan omfatta ett användarnamn och lösenord) används av varje användare som vill ha åtkomst till sina uppgifter på vår webbplats och/eller i vår app.

Om vi har givit dig (eller du har valt) säkerhetsuppgifter (t.ex. ett lösenord) som ger dig åtkomst till vissa delar av vår tjänst har du ansvaret för att hålla dem hemliga och säkra. Dessutom gäller att om du medger åtkomst till våra tjänster via ditt fingeravtryck på din enhet (t.ex. via Apple Touch ID) får du inte låta någon annan person registrera sitt fingeravtryck i den enheten, eftersom det kan ge den personen åtkomst till tjänsten med dig som ansvarig för alla handlingar. Var dock medveten om att ingen överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet och alla överföringar av personuppgifter sker på din egen risk. Om du har frågor om säkerheten i våra tjänster kan du kontakta oss på service@remitly.com.

12. DIREKT MARKNADSFÖRING

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan enkelt utöva denna rättighet när som helst genom att avstå från sådan behandling via de åtgärder som är tillgängliga för dig (t.ex. genom att klicka på länken "unsubscribe" (säg upp prenumerationen) i varje reklammeddelande vi skickar till dig via e-post). Vi kommer att rätta oss efter ditt val och avhålla oss från att skicka sådana meddelanden till dig. Observera att om du ber oss att inte kontakta oss via e-post till en viss e-postadress kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i en "lista över otillåtna e-postadresser" för att efterleva din begäran om att inte bli kontaktad. Du har rätt att ändra dina val avseende marknadsföring när som helst.

Du kan också styra vår användning av vissa av dina personuppgifter som en del av våra tjänster (t.ex. hur vi kommunicerar med dig) genom att bekräfta dina inställningar i din profil. Observera att det inte är möjligt att stänga av vissa typer av meddelanden – det kan exempelvis vara nödvändigt för oss att skicka ut information om våra tjänster via e-post i syfte att efterleva våra rättsliga förpliktelser enligt nationella lagar och förordningar som implementerar andra direktivet om betaltjänster ((EU) 2015/2366).

13. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER

Delar av våra tjänster använder Google Maps-tjänster, inklusive Google Maps-API:er. Användningen av dessa funktioner är föremål för Google Maps ytterligare användningsvillkor och Googles integritetspolicy. När du använder denna webbplats och tjänsten samtycker du även till Googles villkor (inklusive ändringar då och då).

Vår webbplats och app omfattar länkar till andra webbplatser vars integritetsrelaterade rutiner kan skilja sig från det som används av Remitly. Om du skickar in personuppgifter till någon sådan webbplats regleras dina uppgifter av den webbplatsens integritetspolicy. Vi åtar oss inget som helst ansvar för sådan policy eller för några personuppgifter som kan samlas in och behandlas via sådana webbplatser eller tjänster (t.ex. kontakt- och platsuppgifter). Vi rekommenderar att du noggrant läser den integritetspolicy som gäller för varje webbplats eller programvara du besöker eller använder.

Denna policy gäller inte för de metoder som används av tredje parter som du kan samverka med när du använder tjänsterna, t.ex. din mobilnätsoperatör eller andra användare av våra tjänster. Du bör kontakta dem avseende deras integritetspolicy innan du lämna ut några personuppgifter till dem.

Vår webbplats och app omfattar funktioner för sociala medier som Facebooks Like-knapp och widgetar som knappen Share This (dela detta) eller interaktiva miniprogram som körs på vår webbplats och i vår app. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, spåra vilken sida på vår plats du befinner dig på samt ställa in en cookie för att funktionen ska kunna fungera korrekt. Sociala mediefunktioner och widgetar kan antingen drivas av en tredje part eller drivas direkt på vår webbplats eller i vår app. Din interaktion med dessa funktioner regleras av integritetspolicyn från det företag som tillhandahåller funktionerna. Ytterligare information om användning av sociala medier via våra tjänster finns i vår cookie-policy.