Genom att använda Remitly godkänner du vår användning av cookies för att förbättra din upplevelse.

Genom att samtycka till vårt användaravtal ger du ditt medgivande till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska språket och till att vi kommunicerar med dig på engelska.

Viktig information om tjänsten

Obs! Lagen kräver att vi förser dig med viktig information, i synnerhet innan du ingår ett avtal med oss. Vi tillhandahåller denna information i ett meddelande med rubriken Viktig information om tjänsten. Meddelandet utgör inte en del av vårt avtal, men det förser dig med viss information om hur vi ingår detta avtal med dig och om din användning av våra tjänster. Det innehåller information om saker som dina rättigheter och hur du kan upphöra med att använda våra tjänster. Därför rekommenderar vi starkt att du läser det innan du ingår detta avtal med oss.

REMITLYS ANVÄNDARAVTAL

Ta dig tid att läsa informationen som följer noggrant innan du samtycker till att använda våra tjänster. Vi rekommenderar också att du förvarar detta villkor på en säker plats, eftersom villkoren i vårt användaravtal är juridiskt bindande.

Detta användaravtal ( "avtal" ) gäller från och med den 31 juli 2018 och uppdaterades senast den 1 oktober 2018.

Det gäller för användare av Remitly-tjänster som är baserade och bosatta i Sverige.

Remitly tillhandahåller tjänsterna i Sverige från Storbritannien på s.k. gränsöverskridande basis. Detta innebär att Remitly inte är etablerat i Sverige, t.ex. via ett kontor eller med hjälp av en representant som är belägen i Sverige.

1. VÅRT AVTAL MED DIG

1.1 Detta avtal är upprättat mellan dig och Remitly U.K., LTD ("Remitly", "vi", "oss" och "vår"). Det beskriver de villkor som du ska bli bunden till när du skaffar åtkomst till och/eller använder våra produkter, oavsett om de är tjänster eller digitalt innehåll ( "tjänster" ). När vi använder orden "du" och "din" i detta avtal avser de användare av våra tjänster. Detta avtal omfattar villkor som är specifikt relaterade till tidpunkten då du registrerar dina uppgifter hos oss (dvs. när du skapar en profil – se avsnitt 3.1 nedan) och även villkor som du måste samtycka till varje gång du ger oss i uppdrag att utföra en betalningstransaktion. Båda uppsättningarna av dessa villkor ingår i detta dokument för enkel hänvisning.

1.2 Andra juridiskt bindande dokument. Det finns också andra viktiga dokument som innehåller juridiskt bindande förpliktelser och utgör delar av vårt avtal. Villkoren i vår integritetspolicy och vår cookiepolicy("policydokument") införlivas i detta avtal genom hänvisning. Frasen "införlivas genom hänvisning" är en juridisk fras som innebär att policyvillkoren utgör delar av detta avtal. Om du deltar i vårt förmånsprogram finns det dessutom särskilda begrepp som gäller för dig. Du kan se dem genom att klicka här.

1.3 Var kan jag hitta ett exemplar av detta avtal och relaterade policydokument? De aktuella versionerna av detta avtal, vår integritetspolicy och vår cookiepolicy är tillgängliga via länkar i sidfoten på våra webbsidor. Vi rekommenderar starkt att du skriver ut eller hämtar och lagrar egna exemplar av dessa dokument och då och då kontrollerar den aktuella versionen när du använder våra tjänster.

1.4 När blir villkoren i detta avtal juridiskt bindande för mig? Du accepterar och samtycker till villkoren i detta avtal (inklusive alla policydokument) när du:

a. bekräftar samtycket till den elektroniska versionen av detta avtal när detta alternativ blir tillgängligt för dig (som när du registrerar dig för Remitlys tjänst eller ger oss i uppdrag att utföra enstaka penningöverföringar baserat på enskilda transaktioner – via vår webbplats eller vår mobilapp) eller
b. börjar använda eller försöker använda våra tjänster (inklusive om du skaffar åtkomst till, hämtar och/eller använder någon av Remitlys tjänster) – under sådana omständigheter samtycker du till att vi behandlar din användning av våra tjänster som samtycke till detta avtal från den tidpunkt och tills vidare.

1.5 Observera följande viktiga information

Eftersom detta avtal framställer juridiskt bindande villkor som gäller för din användning av våra tjänster är det viktigt att du läser och ser till att du godtar dem både innan de blir bindande för dig och varje gång du använder våra tjänster. Du bör i synnerhet se till att de innehåller allt du vill se och inget som du inte är beredd att samtycka till innan du bestämmer dig för att samtycka till dem och använda våra tjänster. Du får inte använda våra tjänster om du inte samtycker till någon del av detta avtal. Detta avtal innehåller vissa begränsningar och risker, såväl som vägledning avseende korrekt användning av våra tjänster. I syfte att hjälpa dig med din genomgång betonar vi vissa viktiga bestämmelser nedan som du bör läsa extra noggrant så att du förstår de m innan du använder våra tjänster. Om du fortfarande är osäker på något eller vill ha mer information kan du ta en titt på informationen på vår webbplats eller kontakta oss på service@remitly.com.

Viktiga avsnitt:

"Våra tjänster" och "Betala för våra tjänster och valutakurser" (avsnitt 2 och 5) – dessa avsnitt innehåller information om de tjänster vi tillhandahåll och vilka avgifter som tillkommer. De tillhandahåller också viktiga anvisningar om hur du ska betala oss för användningen av våra tjänster. Observera att vi uppmanar dig att inte använda våra tjänster för att skicka pengar till främlingar.

"Komma igång och använda våra tjänster" (avsnitt 3) – detta avsnitt förklarar vem vi ger tillstånd att använda våra tjänster. Observera att det är mycket viktigt att du inte använder våra tjänster å någon annans vägnar.

"Skicka pengar" (avsnitt 4) – detta avsnitt förser dig med viktig information om hur vi behandlar penningöverföringar.

"Viktiga begränsningar av tjänsterna" (avsnitt 7) – läs igenom detta avsnitt noggrant. Det framställer i synnerhet en förteckning över det som kallas "förbjudna aktiviteter" som du inte får engagera dig i när du använder våra tjänster. Det tillhandahåller dessutom information om vilka åtgärder vi kan vidta om du inte använder våra tjänster på lämpligt sätt (vilket kan omfatta att vi inte behandlar dina transaktioner).

"Viktiga friskrivningsklausuler" och "Vårt ansvar för förlust eller skada som du drabbas av" (avsnitt 12 och 14) – dessa avsnitt förklarar omständigheter där vi har (eller inte har) ansvar inför dig när vi tillhandahåller våra tjänster.

"Ditt ansvar för förluster som orsakas av dig" (avsnitt 13) – detta avsnitt beskriver de omständigheter där du kan ha ansvar för förluster som orsakas av dig.

"Ändringar i våra tjänster och vårt avtal" (avsnitt 18) – detta avsnitt innehåller viktig information om hur vi kan komma att ändra vårt avtal med dig.

2. VÅRA TJÄNSTER

2.1 Penningöverföringar. Våra tjänster ger personer som är bosatta i Sverige möjlighet att göra penningöverföringar till personer i de länder och regioner som vi underrättar dig om via vår webbplats och/eller mobilapp. Våra tjänster fungerar så att en "avsändare" använder dem för att skicka pengar och en "mottagare" tar emot pengar som har betalats ut via våra tjänster. En "transaktion" avser en betalningsbeställning från en avsändare som instruerar oss att göra en utbetalning till en mottagare via våra tjänster. "Transaktionsbeloppet" är det belopp som avsändaren betalar oss för att utföra utbetalningen till mottagaren. "Utbetalningsbeloppet" är det belopp som betalas ut till mottagaren.

2.2 Vi rekommenderar att du använder våra tjänster för att skicka pengar till vänner och familjemedlemmar och att du inte använder tjänsterna för att skicka pengar till främlingar.

2.3 Avtal med tredje part. Användningen av våra tjänster kan innebära att du måste ingå avtal med andra tjänsteleverantörer som vi kallar "externa tjänsteleverantörer". Om du exempelvis använder våra tjänster via vår mobilapp måste du eventuellt ingå ett avtal med tillverkaren av din mobila enhet och med din mobilnätsoperatör. Du samtycker till att efterleva villkoren i de avtal du ingår med externa tjänsteleverantörer och som är relaterade till din användning av våra tjänster.

3. KOMMA IGÅNG OCH ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

(Observera även de viktiga begränsningar av tjänsterna som framställs i avsnitt 7.)

3.1 Skapa en profil. Om du vill använda våra tjänster måste du skapa en Remitly-profil (din "profil" ). Din profil ger oss möjlighet att registrera vissa uppgifter om dig. Profilen används inte som en metod för att utföra betalningstransaktioner. Detta innebär att profilen inte är ett bank- eller betalningskonto och att den inte lagrar något som helst värde (elektroniskt eller annat).

3.2 Hur du skapar en profil. När du ska skapa en profil som du ansvarar för måste du:

a. förse oss med fullständiga, korrekta och sanningsenliga uppgifter som vi ber dig om då och då (inklusive uppgifter om dig själv och alla uppgifter och/eller dokument som vi rimligen kan kräva). De uppgifter du tillhandahåller kommer även att användas av oss för att fastställa om du är kvalificerad för att använda våra tjänster,

b. utföra alla registreringsuppgifter på det sätt och i den form som vi rimligen kräver. Detta kan omfatta att du skapar säkerhetsuppgifter (t.ex. lösenord och personligt ID-nummer) ( "säkerhetsuppgifter" ) och/eller hämtar vår mobilapp (om tillämpligt) samt

c. utföra någon annan åtgärd som vi, våra eller dina externa tjänsteleverantörer rimligen kan kräva för din åtkomst till och användning av tjänsterna.

3.3 Du får endast använda våra tjänster för eget bruk. Du får inte skapa en profil eller genomföra en transaktion åt någon annan person eller använda någon annan persons identitet.

3.4 Det är mycket viktigt att de uppgifter du förser oss med förblir korrekta och i synnerhet att du alltid håller oss informerade om din aktuella adress. Om du flyttar till en annan bostad kan det innebära att du måste samtycka till andra tjänstevillkor för Remitly som gäller i den region du flyttar till. Dessutom gäller att eftersom vissa tjänster för närvarande endast erbjuds i särskilda regioner kan en ändring av din hemadress innebär att du inte längre är kvalificerad för vissa tjänster. Om någon av de uppgifter du ger oss (inklusive din fysiska adress och/eller e-postadress) förändras med tiden måste du underrätta oss omedelbart och/eller omedelbart ändra uppgifterna i din profil, så att de uppgifter du har lämnat alltid är korrekta, sanningsenliga och fullständiga. Du ansvarar för att alltid tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter när du använder våra tjänster.

3.5 Kvalificeringskrav för användning av våra tjänster. Som en del av processen för att skapa en profil måste du samtycka till detta avtal (och alla andra dokument som vi då och då kan ange). Du måste vara minst 18 år för att skaffa åtkomst till och använda våra tjänster som en avsändare. Vi är registrerade och licensierade för att utföra våra tjänster i Sverige och du måste vara baserad och bosatt i Sverige för att kunna använda de tjänster vi tillhandahåller. Om du är bosatt i någon annan region kan du skaffa det avtal som gäller för dig från webbplatsen för våra tjänster i ditt land eller din region. Läs även avsnitt 8 om hur och varför vi samlar in och verifierar personuppgifter.

3.6 Förbjudna personer och länder. Du är eventuellt medveten om att det finns lagar och förordningar som ålägger vissa länder och personer sanktioner, vilket innebär att det är förbjudet för organisationer som Remitly att tillhandahålla tjänster om de involverar sådana länder eller personer. Du får inte använda våra tjänster eller genomföra transaktioner om du är bosatt i vissa regioner där det är rättsligt förbjudet för oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa förbud finns i dokument från myndigheter, t.ex. förteckningarna "Specially Designated Nationals" och "Non-cooperative Countries and Territories". Ytterligare information om detta finns på https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets. Det kan också hända att vi inte tillhandahåller samtliga eller vissa av våra tjänster för andra personer eller regioner (oavsett om de är föremål för sanktioner eller ej) om sådant tillhandahållande exempelvis innebär att vi inte kan efterleva de lagar som är relaterade till våra tjänster. Användning av vissa tjänster kan dessutom har ytterligare kvalificeringskrav som du måste verifiera innan du använder sådana tjänster.

3.7 Profilbegränsning. Du får endast registrera och öppna en profil och vi kan begränsa antalet e-postadresser och betalningsinstrument som kan förknippas med din profil.

4. SKICKA PENGAR

4.1 Betalningsinstrument. För att kunna skicka pengar via våra tjänster måste du använda ett tillåtet betalningsinstrument (t.ex. ditt betal- eller kreditkort) ( "betalningsinstrument" ) så som vi beskriver i våra tjänster. Vi kan begränsa antalet betalningsinstrument du har rätt att använda med våra tjänster.

4.2 Använda dina betalningsinstrument. Du måste förse oss med (eller tillåta att vi har åtkomst till) uppgifterna för ett betalningsinstrument för att utföra enskilda transaktioner. Vi kan även kräva uppgifter om ditt betalningsinstrument för att betala avgifter och andra skyldigheter som uppstår genom din användning av våra tjänster. Du får endast ge oss uppgifter om ett betalningsinstrument om:

a. det är ett betalningsinstrument som inte har utgått och på annat sätt har god ställning och

b. du är en behörig och laglig användare av betalningsinstrumentet.

Du ger oss tillåtelse att verifiera att ditt betalningsinstrument har god ställning hos den utfärdande betaltjänsteleverantören. Vi kan verifiera ditt betalningsinstrument genom att skicka en begäran om ett betalningsgodkännande och/eller ett lågt kreditbelopp och/eller debitering till betalningsinstrumentet, i enlighet med de relevanta reglerna för kort- och betalningsplanen. Vi kommer att efterleva alla regler för kort- och betalningsplaner för att återbetala eventuella testbetalningsbelopp som har debiterats på ditt betalningsinstrument.

4.3 Behandling av dina transaktioner. Om du skickar en transaktion innebär det ett du begär att vi ska behandla din transaktion. Du samtycker till att vi kan acceptera eller avvisa ditt erbjudande om att behandla din transaktion i enlighet med villkoren i detta avtal och till att vi inte har någon skyldighet att utföra någon transaktion åt dig om du exempelvis har brutit mot någon av dina skyldigheter som framställs i detta användaravtal på ett icke obetydligt sätt (och för detta ändamål måste du se till att du inte engagerar dig i några "förbjudna aktiviteter" som behandlas i avsnitt 7). Observera att våra tjänster endast görs tillgängliga för konsumenter, dvs. de kan endast användas av enskilda personer som gör det för ändamål som är helt eller huvudsakligen utanför deras affärer, verksamhet, hantverk eller yrke. Om du använder tjänsterna för ett företag bryter du mot detta avtal, vilket innebär att vi kan stoppa din användning av våra tjänster när som helst utan ansvar inför dig. Se även avsnitt 7.2 avseende begränsningar som är tillämpliga för penningöverföringar till Indien.

4.4 Behandlingstider för transaktioner. Med förbehåll för de övriga villkoren i detta avtal samtycker du till att vi kommer att använda vederbörlig och rimlig förmåga, omsorg och arbetsamhet för att utföra dina transaktioner och kreditera pengarna hos din mottagares betaltjänsteleverantör med följande behandlingstider efter att vi har tagit emot din giltiga betalningsbeställning på en arbetsdag:

a. så snart våra partner och de betalningsnätverk som är tillgängliga för oss medger eller

b. så som vi på annat sätt kan informera dig om när du skickar överföringen (vilket kan vara inom några timmar efter att vi har tagit emot din betalningsbeställning).

Det finns särskilda regler som gäller tidpunkten för vissa betalningar där vår tjänst tillåter dig att skicka pengar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (som även kallas för ”EES”, vilket är en region som omfattar alla länder i EU samt Liechtenstein, Island och Norge).

Dessa specialregler för betalningars genomförande är:

• Betalningar gjorda i euro till mottagare inom EES – Dessa görs tillgängliga för mottagarens betaltjänstleverantör senast vid slutet av påföljande vardag efter att vi mottagit din giltiga transaktionsbetalningsorder i enlighet med villkoren i detta avtal.

• Alla övriga betalningar som gjorts i EES-valutor till mottagare inom EES – Dessa görs tillgängliga för mottagarens betaltjänstleverantör senast i slutet av den fjärde vardagen efter att vi mottagit din giltiga transaktionsbetalningsorder i enlighet med villkoren i denna överenskommelse.

Vi tillkännager att de ”specialregler för betalningars genomförande” som beskrivs ovan inte gäller för betalningstransaktioner som genomförs i andra valutor.

Tidpunkten för mottagande av din betalningsbeställning är när vi får den, med förbehåll för villkoren i detta avtal. Om vi inte tar emot din betalningsbeställning på en arbetsdag kan vi behandla mottagandet av din betalningsbeställning på den efterföljande arbetsdagen.

Observera att även om mottagarens betaltjänsteleverantör sannolikt har en rättslig förpliktelse att göra pengarna tillgängliga direkt när de har tagit emot dem kan det ta ytterligare tid innan din mottagare får pengarna. Detta kan bero på saker som öppettiderna hos din mottagares betaltjänsteleverantör såväl som betaltjänsteleverantörens egna kontroller av mottagarens identitet.

4.5 Vad vi behöver från dig för att behandla dina transaktioner. Våra skyldigheter enligt 4.4 ovan är också föremål för följande:

a. Du förser oss med de uppgifter vi behöver. Vi kommer endast att behandla din betalningsbeställning som mottagen på giltigt sätt av oss om du har tillhandahållit oss aktuella, korrekta och fullständiga uppgifter avseende:

i. dig själv och din användning av våra tjänster – t.ex. e-postadress, mobilnummer, lösenord och alla andra säkerhetsuppgifter eller identifierande uppgifter som vi kan ange att vi behöver samt

ii. transaktionen – t.ex. korrekta, noggranna och fullständiga uppgifter om mottagaren och alla obligatoriska uppgifter som du måste tillhandahålla när du genomför våra arbetsflöden för betalningstransaktioner. Vi kommer inte att ha något ansvar inför dig för några förluster som är förknippade med utförandet av en transaktion om du inte förser oss med korrekta, noggranna och fullständiga uppgifter om din mottagare (inklusive och utan begränsning mottagarens bankuppgifter).

b. Du har tillräckliga medel. Det kan visserligen förekomma omständigheter då vi måste göra det, men vi har ingen förpliktelse att behandla din betalningsbeställning så som den tas emot av oss eller att behandla din transaktion om du inte har (eller vi inte har fått) tillräckliga innestående medel för att utföra transaktionen. För detta ändamål avser "innestående medel" pengar som inte är oavgjorda, är tillgängliga för användning utan begränsningar från ditt registrerade och giltiga betalningsinstrument och som betalas via deras tillämpliga betalnätverksplan.

c. Du förser oss med giltigt medgivande att utföra din transaktion. Ditt giltiga medgivande tillhandahålls på följande sätt:

i. efter att du på giltigt sätt har skapat en profil och korrekt loggat in i vår tjänst på det sätt vi rimligen kräver (vilket kan omfatta att du anger din e-postadress och ditt lösenord eller ditt fingeravtryck), du klickar på knappen "Send Money" (skicka pengar) eller andra knappar som är tillgängliga via tjänsten och anger att du ger ditt medgivande till att transaktionen behandlas och/eller

ii. du ger oss i uppdrag att utföra en transaktion på något annat rimligt sätt som vi kan informera dig om när du vill utföra en transaktion med hjälp av vår tjänst.

d. Andra tillåtna förseningar i behandlingen av dina transaktioner. Behandlingen av din transaktion kan försenas av vårt arbete med att verifiera din identitet, ta reda på mer om din användning av våra tjänster (t.ex. när vi utför "nivågranskningar" av betalningsgränser), utföra kontroller avseende bedrägerier, utföra kontroller avseende bedrägerier och mot pengatvätt, förklara dina betalningsinstrument giltiga och på annat sätt efterleva lagar och/eller hantera vår ekonomiska risk. Vi hanterar inte din begäran om att behandla en transaktion som korrekt inskickad till oss eller mottagen av oss förrän vi kan vara nöjda med att dessa ärenden har slutförts på tillfredsställande sätt (med rimligt agerande).

4.6 Ditt betalningsgodkännande till oss. Vi kan endast behandla din transaktion om du godkänner att vi debiterar något av de betalningsinstrument som vi kan acceptera (som kan omfatta ditt kvalificerade kreditkort och/eller betalkort). Du kan ta tillbaka ditt godkännande om att vi debiterar ditt betalningsinstrument genom att ta bort det från din profil. Om din betalning misslyckas ger du oss behörighet att en eller flera gånger försöka använda samma betalningsinstrument igen. Genom att lägga till ett betalningsinstrument i din profil hos oss eller på annat sätt finansiera en betalning med det anger du att du är den lagliga användaren av det betalningsinstrumentet. Tänk också på att du kanske måste betala vissa avgifter när du använder olika typer av betalningsinstrument, så som beskrivs vidare i avsnitt 5 (Betala för våra tjänster och valutakurser).

4.7 Transaktionsuppgifter. Förutsatt att vi inte har begränsat din användning av våra tjänster får du åtkomst till dina uppgifter om slutförda betalningstransaktioner och andra uppgifter om din transaktionshistorik genom att logga in till din profil på vår webbplats och klicka på fliken "Transfer History" (överföringshistorik) (eller något annat område som vi då och då kan göra tillgängligt för att visa din transaktionshistorik hos oss). Du samtycker till att granska dina transaktioner via din profil i stället för att få periodiska kontoutdrag med posten. Du samtycker till att alla mottagaruppgifter som läggs till av dig registreras av oss, så att du enkelt kan göra framtida transaktioner till den mottagaren, och genom att göra det medger du att du har skapat en lista på betrodda mottagare med dessa uppgifter.

Du kommer också att få åtkomst till en hämtningsbar rapport via avsnittet "Transfer History" i din profil. Detta avsnitt kommer också att visa relevanta uppgifter om dina transaktioner, inklusive alla betalda avgifter och alla andra belopp du har debiterats under den period du granskar. Avsnittet "Transfer History" kommer endast att uppdateras och göras tillgängligt om det har förekommit aktiviteter eller om eventuella avgifter har tillkommit under den relevanta perioden. Vårt sätt att tillhandahålla transaktionsuppgifterna ger dig möjlighet att lagra och reproducera uppgifterna i oförändrat skicka, t.ex. genom att skriva ut en kopia av dem. Vi kommer att säkerställa att uppgifterna för varje transaktion förblir tillgängliga för visning online under minst 13 månader efter den första gången de gjordes tillgängliga.

4.8 Se till att du ger oss korrekta transaktionsuppgifter – de kan eventuellt inte rättas i efterhand. När du genomför en transaktion med oss har du ansvaret för att se till att alla transaktionsuppgifter är fullständiga, noggranna och korrekta (inklusive och utan begränsning om mottagaren och hans eller hennes utbetalningsuppgifter). Med förbehåll för det undantag som följer gäller att när vi väl har tagit emot din betalningsbeställning har vi inte möjlighet att ändra den (och vi kan ej heller "ta tillbaka" den). Du kan dock under vissa omständigheter få rätt till återbetalning och du kan avbeställa en giltig transaktion när som helst medan den är väntande. Avsnitt 9 innehåller mer detaljerad information.

4.9 Andra rättigheter som är tillgängliga för dig. Du kan ha vissa rättigheter och skydd som tillhandahålls inom ramen för ditt avtal med din leverantör av betalningsinstrumentet, eller allmänt sett via lagen, med avseende på betalningar för en transaktion som görs till ditt registrerade kredit- eller betalkort (brittiska användare kan exempelvis hålla sina kreditkortsutfärdare ansvariga i enlighet med avsnitt 75 i Consumer Credit Act från 1974). Du bör läsa ditt avtal med leverantören av ditt betalningsinstrument för att se detaljerad information om sådana typer av skydd.

5. BETALA FÖR VÅRA TJÄNSTER OCH VALUTAKURSER

5.1 Vår serviceavgift. Som ersättning för att vi förser dig med våra tjänster samtycker du till att, i tillägg till transaktionsbeloppet, betala oss en serviceavgift ( "serviceavgift" ) för varje transaktion som du skickar till oss, allt tillsammans vid det tillfälle då du skickar en transaktion med oss. Du kommer att få tydlig information om den separata serviceavgift som är relaterad till en transaktion innan du ger oss ditt medgivande om att utföra din transaktion, så att du får tid på dig att överväga om du vill betala den serviceavgiften för vår tjänst. För vissa tjänster kan vi samtycka till att inte ta ut någon serviceavgift. Vår serviceavgift och transaktionsbeloppet i den tillämpliga valutan förfaller till betalning från dig till oss när du skickar in transaktionen till oss för behandling. Du samtycker till att vi kan dra av alla eventuella serviceavgifter eller andra avgifter som du kan vara skyldig oss från något transaktionsbelopp som vi kan göra tillgängligt för din utsedda mottagare.

5.2 Hur du kan betala oss för våra tjänster. Vi tillåter endast att du betalar för våra tjänster (inklusive betalning av transaktionsbeloppet och alla tillämpliga serviceavgifter):

a. i enlighet med anvisningarna om att göra betalningen som vår tjänst skickar till dig och

b. genom att använda
i. ett betal- eller kreditkort – vi kommer att informera dig om giltiga märken via vår tjänst ("expresstransaktion").

Vi har under inga omständigheter någon skyldighet att acceptera betalning för våra tjänster via någon annan betalningsmetod. Om du betalar oss (eller försöker betala oss) med en annan betalningsmetod (t.ex. med kontanter) eller på ett sätt som vi inte har uppmanat dig att utföra betalningen på har vi ingen skyldighet att förse dig med våra tjänster. Vi kommer dessutom att behandla detta som att du bryter mot ett väsentligt villkor i detta avtal.

5.3 Expresstransaktioner. Om du använder vår tjänst Express Transaction samtycker du till att betala oss via ett betal- eller kreditkort och du samtycker vidare till att betala transaktionsbeloppet såväl som alla eventuella avgifter eller kostnader du är skyldig oss inom ramen för detta avtal via ditt utsedda betal- eller kreditkort. Varje gång du skickar en transaktion till oss samtycker du till att vi har behörighet att debitera ditt utsedda betal- eller kreditkort för alla penningöverföringar, såväl som för avgifter du är skyldig oss, innan vi utför våra betalningstjänster eller någon annan transaktion.

5.4 Andra avgifter du kan vara skyldig oss. Om du skickar en transaktion som leder till att vi debiteras en avgift som resultat av att ditt betalningsinstrument används på ett potentiellt olagligt sätt samtycker du till att betala oss ett belopp som motsvarar det belopp vi blev debiterade. I synnerhet gäller att om du skickar en transaktion som leder till att vi måste betala NSF-avgifter, chargeback-avgifter eller liknande kostnader samtycker du till att ersätta Remitly för alla sådana avgifter. Du ska betala dessa andra avgifter och kostnader när vi informerar dig om att den tillämpliga avgiften eller kostnaden har uppstått. Ytterligare förklaringar för dessa avgifter: En NSF-avgift (står för engelskan Non-Sufficient Funds, otillräckliga medel) uppstår när vi blir underrättade om och debiteras en avgift från våra bankaffärspartner om att det inte finns tillräckligt mycket pengar i det bankkonto du använder för att betala din transaktion. En chargeback-avgift uppstår efter att användaren av ett kort ifrågasätter en debitering direkt med kortutfärdaren (t.ex. en bank). Detta kan exempelvis inträffa om en kortanvändare gör ett anspråk hos sin bank om att en betalning som gjordes på det kortet som en del av användningen av vår tjänst har gjorts olagligt och den kortutfärdaren sedan gör ett anspråk hos oss eftersom vi var involverade i en sådan transaktion.

5.5 Valutaväxling och växelkurser. Våra tjänster ger dig endast möjlighet att göra penningöverföringar i vissa valutor. Detta kommer vanligtvis att vara den valuta som är tillgänglig i mottagarens land eller region, men det kan omfatta andra valutor. Våra online-formulär visar den valuta som är tillgänglig för din mottagare och vilken växelkurs som kommer att gälla. Du kommer att kunna kontrollera kursen innan du bekräftar en transaktion och den kommer också att anges i vårt bekräftelsemeddelande om transaktionen. Du bekräftar och samtycker till att vi kan tjäna inkomster från de växelkurser som tillämpas och genom att instruera oss att behandla en transaktion via vår tjänst samtycker du till att den växelkurs som har beräknats för den transaktionen tillämpas.

5.6 Du ansvarar tredje parters avgifter och kostnader. När du använder våra tjänster kan tredje parter lägga på avgifter, kostnader och andra förpliktelser. Dessa parter kan omfatta din bank, kortutfärdaren, mobiloperatören, internetleverantören. Vissa kreditkortsutfärdare kan exempelvis behandla användningen av ditt kreditkort för att betala våra tjänster som ett "kontantuttag" och därför ta ut ytterligare avgifter och räntekostnader för transaktionen. Det kan också hända att din mobiloperatör och/eller internetleverantör tar ut avgifter relaterade till data- och meddelandetjänster. Du (dvs. inte vi) ansvarar för alla eventuella avgifter, kostnader och/eller utgifter som debiteras av sådana tredje parter i samband med din användning av våra tjänster. Kontrollera dina avtal med dessa externa tjänsteleverantörer för att få information om alla dessa extra kostnader.

5.7 Skatter. Du ansvarar för att deklarera och betala alla tillämpliga skatter som uppstår genom din användning av tjänsterna. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga skattelagar i samband med din användning av tjänsterna, inklusive och utan begränsning att deklarera och betala alla skatter som uppstår i samband med dina transaktioner som utförs via tjänsterna.

6. TA EMOT PENGAR

6.1 Tjänsteleverantörer. Vi samarbetar med lokala banker och andra tredje parter (vardera en "tjänsteleverantör" ) för att göra pengar tillgängliga för mottagare. Detta kan ske genom att sätta in dem på ett bankkonto, hämta ut kontanter eller andra metoder som vi kan beskriva via våra tjänster. Vi försöker tillhandahålla informationen på vår webbplats om våra tjänsteleverantörers platser, tillgänglighet och öppettider aktuell. Observera dock att detta kan vara föremål för ändringar utan att vi känner till det och vi har inget ansvar för felaktig eller ofullständig information som kan vara anslagen på webbplatsen på grund av att vi har fått felaktig, ofullständig eller inaktuell information. Vi kommer att stoppa pengar som har gjorts tillgängliga för mottagare för att hämtas ut i kontanter om de inte hämtas ut på giltigt sätt inom 60 dagar efter att de först blev tillgängliga. När detta sker kommer vi att, i den utsträckning det är möjligt, återbetala beloppen till det betalningsinstrument som användes för att skicka betalningen (vidare med förbehåll för de tidsgränser och villkor som framställs av våra partner för behandling av betalningar).

6.2 Verifiering. Mottagarna måste bevisa sina identiteter innan de får sina pengar, genom att visa upp en giltig ID-handling. Det kan dessutom bli nödvändigt för mottagarna att tillhandahålla ett referensnummer eller en annan liknande identifierare som är förknippad med deras transaktioner. De exakta uppgifter som krävs kommer att vara beroende av mottagaren tjänsteleverantör och det kan hända att du får information om dem via vår tjänst.

7. VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTERNA

7.1 Vår allmänna rätt att begränsa din användning av vår tjänst. I tillägg till de begränsningar som beskrivs i andra delar av detta avtal kan vi vägra alla transaktioner där det rimligen är nödvändigt för att skydda dig och/eller oss eller på annat sätt krävs för att vi ska efterleva rättsliga eller reglerande krav. Du samtycker till att vi även kan upprätta allmänna metoder och gränser avseende användningen av våra tjänster, inklusive och utan begränsning att vi tillämpar gränser för det belopp som ska överföras, antingen per transaktion eller på sammanlagd basis. Dessa gränser fastställs av oss och är baserade på vår bedömning av prestations- och riskfaktorer som kan omfatta någon eller samtliga av följande: vår riskbedömning av din profil, din plats, en mottagares plats, de registreringsuppgifter du förser oss med och vår förmåga att verifiera dem samt alla eventuella rättsliga krav som vi måste efterleva (exempelvis en del lagar i vissa regioner kanske inte tillåter att vi tillhandahåller våra tjänster med samma funktioner som vi kan ge dig tillgång till). Dessa gränser kan placeras på enskilda profiler eller där vi rimligen har fastställt, baserat på bevis mot profiler som är länkade profiler. Vi kan även använda modellering avseende bedrägeri och risker när vi bedömer den risk som är förknippad med din användning av våra tjänster (inklusive när du registrerar dig för din profil).

7.2 Transaktioner till Indien. Remitly behandlar transaktioner till Indien i enlighet med de särskilda dragningsrätterna 'Rupee Drawing Arrangements' så som de har upprättats av Bank of India. Du är medveten om att det är förbjudet att använda tjänsten för affärsmässiga ändamål eller bidrag till välgörenhetsorganisationer.

7.3 Förbjudna aktiviteter. I tillägg till det ovanstående behandlar vi följande ämnen som "förbjudna aktiviteter" , dvs. om du:

a. använder våra tjänster (eller vi har skälig misstanke om att du har använt eller kommer att använda våra tjänster) för något olagligt ändamål eller i strid mot någon tillämplig lag som påverkar oss eller din användning av våra tjänster (inklusive men ej begränsat till bedrägeri, finansiering av en terroristorganisation och/eller pengatvätt),

b. använder våra tjänster i samband med material eller tjänster med sexuell inriktning, hasardspelsaktiviteter, inköp eller försäljning av tobak eller tobaksrelaterade tillbehör, skjutvapen, receptbelagda läkemedel eller andra reglerade substanser. Det också förbjudet att använda våra tjänster i ett försök att missbruka, exploatera eller kringgå våra eller en annan användares användningsbegränsningar,

c. bryta mot något väsentligt villkor i detta avtal (eller något annat avtal du har ingått med oss) eller skicka pengar till en mottagare vars handlingar eller utelämnanden skulle behandlas som brott mot något avtal med oss om de har ingåtts med oss (vilket oavsett fallet inte är en obetydlig eller teknisk överträdelse),

d. utgör en oacceptabel form av belastning, kredit- och/eller bedrägerirelaterad risk för oss och/eller våra användare (som vi rimligen kan fastställa baserat på bevis),

e. tillhandahåller falska, ofullständiga, inkorrekta eller vilseledande uppgifter som inte bara är obetydliga (inklusive och utan begränsning som en del av vår process för att skapa en profil och/eller de uppgifter vi begär från dig för att utföra en transaktion),

f. underlåter att samarbeta med någon undersökning eller att förse oss med ytterligare uppgifter eller bekräftelse om dig eller din användning av våra tjänster som vi rimligen kan begära,

g. tar ut pengar åt dig själv från ditt kreditkort (eller hjälper andra att göra det) eller på annat sätt försöka skaffa mer pengar än du har rätt till (vilket ibland kallas att tjäna extra eller oberättigat berikande) under en pågående tvist, genom att ta emot eller försöka erhålla pengar både från oss, en annan användare av våra tjänster, en bank eller ett betal- eller kreditkortsföretag för samma transaktion,

h. har kontrollen över en profil som är länkad till en annan profil, inklusive sådana som har varit inblandade i någon av dessa förbjudna aktiviteter,

i. skaffar åtkomst till våra tjänster från ett land eller en region utanför Sverige som inte är tillåtet av oss eller på annat sätt använder en "anonymiserande proxy" eller något annat verktyg som gör det omöjligt att spåra din användning av internet,

j. använder någon robot, spindel, skrapa eller automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera vår webbplats eller app eller på annat sätt visa, använda, kopiera eller modifiera Remitlys immateriella rättigheter på något sätt (se även avsnitt 11, Remitlys immateriella rättigheter).

Du bekräftar och samtycker till att utförande av ovanstående förbjudna aktiviteter inte är godkänt av oss och att det försämrar din eller andra Remitly-användares säkra åtkomst och/eller användning av ditt betalningsinstrument, din profil eller tjänsterna i allmänhet. Du samtycker vidare till att samarbeta med oss så som vi rimligen kan begära, i syfte att undersöka alla förbjudna aktiviteter som är förknippade med din användning av våra tjänster.

7.4 Du samtycker till att inte utföra några förbjudna aktiviteter. Om:

a. du utför eller försöker utföra några förbjudna aktiviteter eller om vi rimligen tror, baserat på vår faktiska eller misstänkta kunskap med stöd av bevis, att du kan har gjort det eller

b. vi rimligen misstänker obehörig eller bedräglig användning av tjänsterna eller säkerheten för din användning av tjänsterna (inklusive säkerhetsfunktionerna för din profil och/eller dina säkerhetsuppgifter) har äventyrats eller

c. det som vi specifikt har behandlat på annan plats i detta avtal,

förbehåller vi oss rätten att utan ansvar inför dig vidta de åtgärder som framställs i avsnitt 7.5 nedan.

7.5 Åtgärder som vi kan vidta. De åtgärder vi kan vidta enligt avsnitt 7.4 kan omfatta en eller flera av följande, beroende på omständigheterna:

a. försena, återställa, avbryta, avböja eller vägra att behandla betalningsuppdraget och/eller ändra transaktionsuppgifter (eller vidta liknande åtgärder via andra betaltjänsteleverantörer) och/eller

b. stänga eller tillfälligt stoppa din profil, din användning av ett visst betalningsinstrument och/eller din användning av våra tjänster (helt eller delvis), inklusive inte tillhandahålla tjänsterna i framtiden och/eller

c. redigera, ändra, vägra att lägga upp något innehåll och/eller vägra att utföra något betalningsuppdrag eller någon dataöverföring i samband med någon förbjuden aktivitet och/eller

d. rapportera transaktionen och alla andra relevanta uppgifter om dig och din användning av våra tjänster (inklusive profiluppgifter och dina personuppgifter) till en kontrollör, polisen eller annat rättsskipande organ och/eller andra myndigheter eller organ och/eller

e. m lämpligt kräva skadestånd från dig.

7.6 Om vi tillfälligt stoppar, vägrar utföra en betalningstransaktion och/eller på annat sätt begränsar din användning av våra tjänster kommer vi att försöka underrätta dig, om lagen tillåter, via elektroniska metoder (t.ex. via våra webbplatser, vår mobilapp, e-post, smartphonenotiser, telefon och sms), såvida inte vi kommunicerar på ett annat sätt med dig om det är fördelaktigt och/eller säkrare att göra det. Vi kommer också att underrätta dig om orsakerna till att sådana åtgärder vidtas, på förhand eller om det inte är möjligt omedelbart efter att stoppet eller begränsningen har införts (såvida inte underrättelsen till dig skulle strida mot någon gällande lag eller på annat sätt äventyra rimliga säkerhetsintressen). Beroende på de omständigheter som är förknippade med att din användning av våra tjänster stoppas eller begränsas kan vi avlägsna stoppet och/eller begränsningen så snart som praktiskt möjligt efter att orsakerna till stoppet och/eller begränsningen inte längre föreligger. Ett tillfälligt stopp av din användning av en tjänst kommer inte att påverka dina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal som uppstår före eller efter ett sådant stopp eller med avseende på några icke uppsagda tjänster.

7.7 Ingenting i detta avsnitt begränsar din rätt att framföra klagomål om våra beslut (informellt via våra kundtjänstkanaler eller genom att ta upp ett anspråk mot oss hos Financial Ombudsman Service (se avsnitt 15) eller i domstol).

8. HUR OCH VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

8.1 Vår integritetspolicy och cookiepolicy. Behandlingen av dina personuppgifter regleras av vår integritetspolicy och vår cookiepolicy som är tillgängliga på vår webbplats såväl som vidare beskrivs i detta avtal. Genom att samtycka till detta avtal samtycker du även till villkoren i dessa policyer. Du bör skriva ut eller hämta kopior av dem och förvara eller lagra dem tillsammans med detta avtal.

8.2 Delning av dina uppgifter utanför EES. Observera att de uppgifter du tillhandahåller oss när du använder tjänsterna (inklusive via vår webbplats, mobilappen och/eller din profil) kommer att överföras utanför EES. Överföringen utförs i syfte att göra det möjligt för oss, våra koncernföretag och noggrant utvalda externa leverantörer att behandla uppgifterna och kommer att omfatta överföring till USA och andra länder där lagarna avseende behandling av dina uppgifter kan vara mindre strikta än de är i ditt land. Ytterligare detaljer framställs i vår integritetspolicy. Genom att använda våra tjänster ger du ditt medgivande till denna överföring.

8.3 Kundidentifieringsprogram. Lagen kräver att vi skaffar, verifierar och registrerar uppgifter om dig. Vi kan kräva att du förser oss med icke-offentliga, personliga, identifierande uppgifter och andra relaterade handlingar. Vi kan dessutom på lagligt sätt skaffa uppgifter om dig från andra källor utan att du känner till det, inklusive icke personidentifierande uppgifter som vi kan erhålla nät du skaffar åtkomst till och/eller använder våra tjänster. Läs vår integritetspolicy och vår cookiepolicy om du behöver mer information.

8.4 Avslöjanden till myndigheter, Vi kan lämna ut uppgifter om dig och dina transaktion till statliga myndigheter och polismyndigheten så som beskrivs i vår integritetspolicy.

8.5 Verifiera dina personuppgifter. Du godkänner att vi gör förfrågningar, till dig eller andra, som är nödvändiga för att kontrollera de uppgifter du förser oss med. Detta kan omfatta att be dig om ytterligare uppgifter, begära att du vidtar åtgärder för att bekräfta att du är innehavaren av din e-postadress eller dina betalningsinstrument, verifiera dina uppgifter mot tredje parters databaser eller verifiera via andra källor, t.ex. en kreditupplysningsbyrå.

9. FELLÖSNING, AVBESTÄLLNINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

9.1 Fellösning. Underrätta oss omedelbart om du har problem med tjänsten. Vi kommer inte att försöka hålla dig ansvarig för någon annan persons obehöriga användning av din profil, förutsatt att vi är säkra på att du inte har agerat bedrägligt. Underrätta oss utan onödig fördröjning om alla obehöriga eller felaktigt utförda transaktioner och/eller annan förlust, stöld eller förskingring i samband med användningen av våra tjänster. Oavsett fallet måste du kontakta oss senast 13 månader efter det datum din transaktion utfördes. Om du inte informerar oss inom denna tidsperiod kan vi eventuellt inte hjälpa dig eller utfärda någon återbetalning. Du kan kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 16.1 eller via e-post till abuse@remitly.com. Om du behöver ytterligare information och fellösning kan du klicka här.

9.2 Återbetalning innan transaktionen är slutförd. Du kan avbeställa en giltig transaktion när som helst innan den är slutförd. Slutförandet innebär att din mottagare har fått de skickade pengarna (t.ex. genom uttag av kontanter, leverans eller insättning på mottagarens bankkonto). När vi har tagit emot din begäran om att avbeställa en transaktion kan vi kontakta våra tjänsteleverantörer för att fastställa om transaktionen verkligen avbröts innan vi utfärdar en återbetalning till dig. Transaktionsbeloppet kommer inte att återbetalas efter slutförandet.

9.3 Vår goodwillgaranti. Om du av någon anledning inte är nöjd med vår tjänst kommer vi att återbetala serviceavgiften för den tillämpliga transaktionen (vår "goodwillgaranti" ). Var goodwillgaranti lämnas från Remitly U.K. Ltd., på Eighth Floor, Ten Bishops Square, London, E1 6EG, Storbritannien, till dess svenska kunder. Om du vill utnyttja vår goodwillgaranti måste du kontakta oss genom att antingen ringa oss på +46 20 109307, skicka e-post till service@remitly.com eller skriva till oss på: Remitly U.K., Ltd attn.: Customer Service Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien inom 180 dagar efter transaktionen. Vi tillhandahåller dig vår goodwillgaranti i tillägg till dina juridiska rättigheter och den påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lag, t.ex. med avseende på vårt utförande av tjänsterna med rimlig färdighet och omsorg. Se även avsnitt 14 (Vårt ansvar för förlust eller skada som du drabbas av).

9.4 Utbetalning av återbetalningar. Alla återbetalningar kommer att krediteras till samma betalningsinstrument som användes för att betala för transaktionen. Återbetalningar görs endast i den valuta du betalade oss i och kommer inte att justeras med hänsyn till förändringar av valutabeloppets eller andra utländska valutors värde från det tillfälle då transaktionen skickades. Ett undantag till det ovanstående är om, vid ett försök till återbetalning i samband med ett giltigt anspråk om att din betalning var obehörig, det betalningsinstrument som användes för den ursprungliga transaktionen inte längre är giltigt och vi inte kan komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning har vi ingen skyldighet att göra återbetalningen. Vi har dessutom inget som helst ansvar inför dig för någon förlust som du kan drabbas av (eller för någon form av återbetalning) om du skickar pengar till någon annan än oss själva i samband med din användning av våra tjänster och/eller din betalning inte godtas av oss på grund av att du inte tillhandahåller korrekta uppgifter.

9.5 Spårning av dina betalningar. Om du ber oss att spåra en betalning som du har gjort till en mottagare inom EES kommer vi att göra detta och meddela resultatet till dig. Kontakta oss även om du skickat en giltig transaktion till en mottagare inom EES och de mottar den senare än vad vi har kommit överens om enligt detta avtal (se avsnitt 5). Om så är lämpligt kommer vi att be mottagarens bank (eller annan tillämplig betaltjänstleverantör) att korrigera betalningen.

10. HUR LÄNGE VARAR DETTA AVTAL OCH HUR KAN DET AVSLUTAS? (ÄVEN OM DU HAR ÅNGRAT DIG)

10.1 Detta avtals varaktighet. Löptiden för detta avtal påbörjas vid det tillfälle då avtalet blir bindande för dig (se avsnitt 1.4) och upphör när det, oavsett orsak sägs upp. Det finns ingen minsta löptid för detta avtal.

10.2 När du kan avsluta detta avtal utan särskild orsak. Du kan säga upp detta avtal när som helst, oavsett orsak, genom att skicka ett meddelande om att stänga din profil via e-post till oss på service@remitly.com eller genom att ringa oss på +46 20 109307.

10.3 Din ångerperiod. I tillägg till dina andra rättigheter enligt vårt avtal beviljar lagen dig rätten att avbryta eller säga upp detta avtal under en period på 14 dagar, som inleds på den dag du samtycker till avtalet ( "ångerperiod" ). Detta gäller med förbehåll för vissa villkor som anges nedan.

10.4 Hur du kan avbryta vårt avtal under ångerperioden. Du kan avbryta och säga upp detta avtal under din ångerperiod genom att skicka ett uppsägningsmeddelande till:

a. vår fysiska adress (antingen personligen eller via posten) på Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien.

b. via e-post, service@remitly.com

c. genom att ringa oss på +46 20 109307.

10.5 Villkor relaterade till din rätt att avbryta under ångerperioden. Din ångerperiod är föremål för följande om du vill säga upp detta avtal under ångerperioden:

a. innan du har skickat en transaktion eller på annat sätt har gjort en penningöverföring med oss upphör avtal utan kostnad eller uppsägningsavgift och då kommer du inte att kunna använda våra tjänster eller

b. efter att du har skickat en transaktion eller på annat sätt har gjort en penningöverföring med oss återbetalar vi transaktionsbeloppet (och våra avgifter) när som helst innan slutförandet. Slutförandet innebär att din mottagare har fått de skickade pengarna genom antingen uttag av kontanter eller insättning på bankkonto. Kom dock ihåg att transaktionsbeloppet inte kommer att återbetalas efter slutförandet. Tänk också på att det inte finns någon allmän ångerperiod för tjänster som är relaterade till valutaväxling. Om du däremot är missnöjd med vår tjänst av någon anledning kommer vi att återbetala vår serviceavgift med villkoren i avsnitt 9.3 (Vår goodwillgaranti).

10.6 När vi kan avsluta detta avtal utan särskild orsak. Vi kan, utan ansvar inför dig, säga upp detta avtal efter eget gottfinnande och utan särskild orsak genom att ge dig minst två månaders skriftligt varsel. Denna rättighet gäller i tillägg till de övriga rättigheter vi eventuellt kan ha att stoppa eller säga upp din användning av våra tjänst, vilket kan inträffa omedelbart eller med mindre än två månader föregående skriftligt varsel – se exempelvis avsnitt 7 (Viktiga begränsningar av tjänsterna).

10.7 Vad händer efter att min profil har stängts eller detta avtal har upphört? Om din profil stängs och/eller detta avtal har upphört samtycker du till:

a. att omedelbart sluta använda våra tjänster,

b. att de licenser som tillhandahålls inom ramen för detta avtal upphör,

c. att vi förbehåller oss rätten (men inte har skyldighet) att radera samtliga av dina person- och kontouppgifter som lagras som en del av din användning av våra tjänster, utom när vi måste göra det för att bibehålla sådana uppgifter på grund av tillämpliga laga samt

d. att vi inte ska vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för uppsägning av åtkomsten till våra tjänster eller för radering av deras person- eller kontouppgifter.

10.8 Även om vårt avtal har upphört kan du fortfarande ha ansvar för att betala våra avgifter. Ingen uppsägning av detta avtal befriar dig från någon skyldighet att betala några transaktionsavgifter eller -kostnader som du var skyldig oss före uppsägningen och alla andra belopp som du är skyldig oss inom ramen för detta avtal. Remitly förbehåller sig uttryckligen sin rätt att inleda indrivning av skulder eller hävda anspråk mot du för sådana obetalda belopp.

10.9 Avsnittens överlevnad efter att vårt avtal har upphört. De avsnitt i detta avtal som rimligen är nödvändiga för att uppnå eller genomdriva syftet med detta avtal efter att det har upphört kommer att överleva och förbli gällande i enlighet med deras villkor när detta avtal sägs upp.

11. REMITLYS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Vad är immateriella rättigheter? Immateriella rättigheter kan vara ett märke, en uppfinning, en design, ett musikstycke eller ett annat immateriellt verk. Ytterligare information om immateriella rättigheter finns på webbplatsen för Storbritanniens Intellectual Property Office, www.ipo.gov.uk.

11.2 Innehav av tjänstens immateriella rättigheter. Du bekräftar att tjänsten, inklusive innehållet på denna webbplats, text, grafik, logotyper och bilder, såväl som all annan copyright, varumärken, logotyper och produkt- och tjänstenamn som tillhör Remitly är vår, ett av våra koncernföretags eller e auktoriserad licensgivares exklusiva egendom ( "Remitlys immateriella rättigheter" ). Du har endast behörighet att visa och spara en kopia av webbsidorna på vår webbplats eller i vår app för eget, icke- affärsmässigt bruk.

11.3 Ingen överlåtelse av våra immateriella rättigheter. Detta avtal överlåter inga av våra immateriella rättigheter som existerade på det datum då vi ingick detta avtal och det överlåter inga immateriella rättigheter som vi skapade eller utvecklade å våra egna vägnar under avtalets löptid eller på annat sätt. Du samtycker vidare till att inte: (i) avlägsna eller förändra något meddelande eller någon förklaring om författare, varumärke eller annan äganderätt som visas på våra webbplatser och/eller appar (eller på utskrivna sidor från dem) eller (ii) göra intrång i vår eller någon tredje parts copyright, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter eller rättigheter till publicitet eller integritet.

11.4 Licensbeviljande. Om du använder vår programvara som en del av användningen av våra tjänster beviljar vi och våra licensgivare dig en personlig licens som är begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar och utan rätt till underlicensiering. En "licens" är ett rättsligt sätt för oss att bevilja dig rätt att använda något. I detta sammanhang använder vi det för att beskriva hur vi beviljar dig rätten att använda tjänsten (inklusive dess programvara). Du har endast rätt att använda den programvara vi tillhandahåller i syfte att utnyttja våra tjänster i enlighet med detta avtal och inte för något som helst annat ändamål. Om vi inte uttryckligen beviljar det i detta avtal ska ingenting i detta avtal tolkas som att det beviljar dig en licens att använda någon del av vår programvara eller våra immateriella rättigheter.

11.5 Förslag och feedback. Om du ger oss förslag, feedback eller synpunkter ("kundfeedback") i samband med våra tjänster kommer vi (och våra koncernföretag) att äga alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i denna kundfeedback, även om du har angivit att din kundfeedback är konfidentiell. Vi och våra koncernföretag kommer att ha rätt att använda kundfeedback utan begränsningar. Du överlåter alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i din kundfeedback och samtycker till att ge oss all hjälp vi kan behöva för att dokumentera, precisera och upprätthålla våra rättigheter i din kundfeedback. I detta sammanhang är ordet "överlåta" en juridisk term som innebär en rättslig överlåtelse av förmånen, t.ex. att du på rättslig väg överlåter den förmån som kundfeedback medför till oss.

12. VIKTIGA FRISKRIVNINGSKLAUSULER

12.1 Allmän friskrivningsklausul för våra tjänster. Vi har visserligen som målsättning att upprätthålla en avbrottsfri tjänst och vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att transaktionerna behandlas på punktligt sätt, men vi ger inget löfte om att din åtkomst till eller användning av våra tjänster, inklusive den tid som behövs för att slutföra behandlingen av betalningstransaktioner, kommer att levereras oavbrutet, säkert, punktligt eller felfritt eller att vår webbplats, vår mobilapp eller våra tjänster kommer att vara fria från virus eller andra skadliga egenskaper om det beror på omständigheter utanför vår kontroll eller om vi måste stoppa eller modifiera våra tjänster (helt eller delvis) för att skydda någon oskyldig parts intressen. Det kan hända att vissa av våra tjänster inte är tillgängliga på det sätt du normalt använder dem. Det kan exempelvis hända att en tjänst eller funktion som du använder via vår webbplats eventuellt inte är tillgänglig via vår mobilapp (och vice versa). Detta innebär att vårt ansvar inför dig är begränsat om det förekommer avbrott i våra tjänster, inklusive men ej begränsat till systemfel eller andra avbrott som påverkar mottagande, behandling, godkännande, slutförande eller betalning av transaktioner eller tjänsterna. Om du är missnöjd med våra tjänster kan du välja att sluta använda våra tjänst och/eller stänga din profil när som helst genom att skicka e-post till oss på service@remitly.com eller på annat sätt ringa oss på +46 20 109307.

12.2 Digitalt innehåll som levereras kostnadsfritt. I den utsträckning du inte betalar oss för digitalt innehåll som vi levererar till dig (t.ex. vår mobilapp) levererar vi sådant innehåll i befintligt skick och utan några som helst utfästelser eller garantier från oss med avseende på innehållets kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, att det matchar någon medlevererad beskrivning eller information eller att vi har rätt att leverera det. Med förbehåll för avsnitt 14.2(b) (Defekt digitalt innehåll) har vi inget som helst ansvar inför dig för någon förlust eller skada som du kan drabbas av som resultat av din åtkomst till eller användning av detta digitala innehåll.

12.3 Temporärt stopp i våra tjänster. I tillägg till våra andra rättigheter att stoppa våra tjänster, kan det bli nödvändigt för oss stoppa leveransen av våra tjänster för att lösa tekniska problem eller göra mindre tekniska ändringar, uppdatera våra tjänster för att återspegla förändringar i relevanta lagar och reglerande krav och/eller göra ändringar i våra tjänster som vi har informerat dig om (eller som du kan har underrättat oss om). Vi kan dessutom då och då utföra underhåll av våra tjänster, vilket kan leda till att vissa delar av våra tjänster inte är tillgängliga, varvid vi kommer att anstränga oss a underrätta dig i förväg. Vi har inget ansvar inför dig när våra tjänster inte är tillgängliga av dessa skäl.

12.4 Affärstransaktioner. Du bör inte använda tjänsten för att skicka pengar på annat sätt än till personer som du känner. Vi har inget ansvar för kvaliteten eller leveransen av varor och tjänster som du betalar för med hjälp av våra tjänster. Du samtycker till att användning av vår tjänst för att betala för varor och tjänster sker på din egen risk. I synnerhet gäller att eftersom vi inte är involverade i, ansvariga för eller har någon kontroll över någon bakomliggande överenskommelse som du kan ha med någon annan person som är förknippad med din användning av våra tjänster, kommer vi inte att medla i några tvister och ej heller genomdriva eller utföra någon överenskommelse som du kan ha med sådana personer.

12.5 Ingen garanti för tjänster från dina tredje parter. Vi garanterar inte och vi har inget ansvar för noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten i någon tjänst från någon tredje part som du har ingått avtal med och som används i samband med din användning av våra tjänster (inklusive din internetleverantör, utfärdaren av ditt betalningsinstrument och/eller din mobila enhets tillverkare eller nätverksoperatör). Du bekräftar att du ensam ansvarar för valet av sådana parter eller inköp av några varor och/eller tjänster från dem. Vi rekommenderar starkt att du gör dina egna undersökningar när du ska välja sådana leverantörer.

12.6 Datasäkerhetsåtgärder. Vi har implementerat vissa åtgärder som är utformade för att hålla dina personuppgifter skyddade mot oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Vi kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter inte kommer att kunna övervinna dessa åtgärder eller använda dina personuppgifter för olämpliga ändamål. Du samtycker till att du förser oss med personuppgifter eller andra uppgifter helt på egen risk.

12.7 Ditt ansvar för att underhålla din utrustning och implementera skyddsmekanismer. Du har ansvaret för att implementera tillräckliga skyddsmekanismer och procedurer för att se till att data och andra uppgifter som du skickar via vår tjänster är fria från infektioner eller andra skadliga egenskaper. Du ska även ansvara för att skaffa och underhålla kommunikationsnätverk, hårdvara och annan utrustning som behövs för åtkomst till och användning av våra tjänster och du ansvarar för att betala alla relaterade avgifter. Vi lovar inte att våra tjänster kommer att vara kompatibla med din enhet eller att våra webbplatser och/eller vår mobilapp kommer att fungera med alla typer av webbläsare eller på annat sätta vara kompatibla med din kommunikationsutrustning. Dessutom gäller att om du skaffar åtkomst till och/eller använder våra tjänster via en mobil enhet samtycker du till och bekräftar att hämtning, installation eller användning av vissa mobilappar kan vara begränsat av din mobilnätsoperatör och/eller enhetens tillverkare samt att vissa tjänster eventuellt inte fungerar med alla mobilnätsoperatörer eller enheter. Du samtycker till att inte använda våra tjänster med enheter som har modifierats i strid mot tillverkarens riktlinjer för program- eller hårdvara.

13. DITT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV DIG

13.1 Detta avsnitt är en viktig bestämmelse som framställer när och hur du kan förväntas betala oss en rimlig ersättning. Det finns några begrepp i detta avsnitt som har särskild betydelse och förklaras vidare i slutet av avsnittet. Läs dem medan du granskar detta avsnitt.

13.2 Du lovar att du kommer att betala, omedelbart vara skyldig och vara ansvarig inför en Remitly-part för alla belopp som är lika med dess förluster om en Remitly-part drabbas av eller blir ansvarig för förluster som uppstår genom eller i samband med:

a. din användning av eller anslutning till tjänsterna,

b. att du bryter mot detta avtal (inklusive någon policy),

c. tvister eller rättsliga förfaranden som uppstår på grund av dina handlingar eller utelämnanden och/eller

d. din försumlighet eller ditt brott eller påstådda brott mot tillämpliga lagar och förordningar eller en tredje parts rättigheter.

13.3 Ord med särskild betydelse:

a. "Remitly-part" avser oss och våra koncernföretag (och deras respektive styrelseledamöter, företagsledning, ägare, märkes- eller andra partner, informationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, konsulter, medarbetare, oberoende uppdragstagare samt andra tillämplig externa tjänsteleverantörer).

b. "Förluster" avser alla nettokostnader som en Remitly-part rimligen utsätts för som är resultatet (och som en förstående person skulle anse vara det sannolika resultatet) av de punkter som framställs i avsnitt 13.2 och som kan vara relaterade till anspråk, krav, handlingsorsaker, skulder, kostnader, utgifter eller annat betalningsansvar, inklusive rimliga advokatarvoden. Sådana förluster kan omfatta de avgifter vi måste betala för att spåra dig, informera dig och vidta åtgärder för att hantera ditt brott mot vårt avtal och inkassera något belopp som du är skyldig oss. Förluster omfattar däremot inga kostnader om en Remitly-part kan få dubbel ersättning för samma förlust (t.ex. för kostnader och utebliven vinst om anspråk för båda dessa förluster leder till dubbel ersättning).

13.4 Du ska under inga omständigheter samtycka till någon reglering eller liknande överenskommelse med någon part om det påverkar våra rättigheter eller binder oss på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från oss.

14. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

14.1 Vi är ansvariga inför dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av oss. Om vi underlåter att efterleva detta avtal ansvarar vi för förluster eller skador som du drabbas av när de är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot detta avtal eller av vår underlåtenhet att använda rimlig omsorg och färdighet, men vi har inget ansvar oförutsebara förluster eller skador. En förlust eller skada är förutsebar om det antingen är tydligt att den kommer att uppstå eller om både vi och du visste att den skulle kunna inträffa när avtalet tecknades. Vi har inget ansvar för någon förlust eller skada som du drabbas av som resultat av att du bryter mot detta avtal eller agerar bedrägligt.

14.2 Defekt digitalt innehåll. Nivån på vårt ansvar inför dig för förluster eller skador som du drabbas av genom vår leverans av digitalt innehåll (t.ex. vår mobilapp) är beroende av om du har betalt för det eller ej. Vi anser inte att vår mobilapp är digitalt innehåll som du har betalt för (vare sig direkt eller indirekt), eftersom den är allmänt tillgänglig för dig utan avgift och även utan att du måste använda den del av våra tjänster som innebär att vi tar ut en avgift från dig.

a. Om det händer att vi levererar digitalt avgiftsbelagt innehåll till dig kommer vårt avtal inte att begränsa vårt ansvar för vissa rättigheter som du har enligt gällande lag. Dina rättigheter är att få digitalt innehåll levererat i tillfredsställande kvalitet, lämpligt för ett visst syfte, i överensstämmelse med den beskrivning och information vi tillhandahåller och utan ett allmänt anspråk om att vi inte har rätt att tillhandahålla det digitala innehållet. Om vi levererar digitalt innehåll till dig utan kostnad och du drabbas av en förlust på grund av vår underlåtenhet att uppfylla ovanstående villkor kan vi reparera eller ersätta det digitala innehållet och/eller ge dig ersättning, i vardera fallet beroende på omständigheterna och även med förbehåll för de övriga villkoren i detta avtal.

b. Om defekt digitalt innehåll som vi har levererat skadar en enhet eller ditt digitala innehåll och detta orsakas av vår underlåtenhet att använda rimlig omsorg och färdighet kommer vi att antingen reparera skadan eller betala ut ersättning till dig. Vi kommer dock inte att vara ansvariga inför dig med avseende på skador som du skulle kunnat undvika genom att följa vår rådgivning om att installera en uppdatering som tillhandahålls utan kostnad. Vi ansvarar ej heller för skador som förorsakas av din underlåtenhet att följa installationsanvisningar eller att ha en enhet som uppfyller de minsta rekommenderade systemkraven för åtkomst till och användning av digitalt innehåll (inklusive så som framställs i detta avtal).

14.3 Undantag till våra gränser för ansvar inför dig. Gränserna för vårt ansvar inför dig inom ramen för detta avtal gäller inte om du drabbas av en förlust som resultat av:

a. dödsfall eller personskada som orsakas av våra handlingar eller uteslutanden (inklusive försumlighet) och/eller

b. vårt bedrägeri eller våra falska utfästelser.

14.4 Vi ansvarar inte för affärsmässiga eller vissa andra förluster. Vi tillhandahåller våra tjänster och vårt digitala innehåll uteslutande för hushålls- och privat bruk. Om du använder våra tjänster för något handels-, affärs- eller återförsäljningsändamål kommer varken vi eller våra tjänsteleverantörer (och vart och ett av respektive koncernföretag, chefer, ombud, partner, uppdragstagare och/eller medarbetare) att ha något ansvar inför dig eller för utebliven vinst, förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärstillfälle. Vi har dessutom inget ansvar inför dig för någon förlust som du drabbas av som resultat av att våra utbetalningspartner betalar ut pengar till dina mottagare. Vi har, så som förklaras ovan, inget ansvar för några förluster eller skador som inte är oförutsebara.

14.5 Vi har inget skadeansvar för åtgärder som vi måste vidta för att efterleva lagar eller för händelser utanför vår kontroll. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar för några förluster som du kan drabbas av och som inte var vårt fel eller på grund av någon underlåtenhet från vår sida att utföra (delvis eller helt), eller vår försening av utförandet av, någon av våra skyldigheter inom ramen för detta avtal som orsakas av vår efterlevnad av någon lag eller förordning (inklusive och utan begränsning vår strävan efter att efterleva alla lagar eller förordningar mot pengatvätt eller terrorism) eller en händelse utanför vår kontroll.

14.6 Innebörd för "händelse utanför vår kontroll". En händelse utanför vår kontroll avser varje handling eller händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, vars följder skulle ha varit oundvikliga trots alla ansträngningar för det motsatta och utan begränsning omfattar tredje parters strejk, lockout eller andra stridsåtgärder, civilmotstånd, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det är förklarat eller ej) eller hot om eller förberedelse inför krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel i offentliga eller privata telekommunikationsnät (inklusive och utan begränsning strömavbrott, fel i mobilnät och störningar på internet). Detta skulle även omfatta avbrott i våra tjänster som resultat av underhåll eller uppgradering av våra system eller system hos någon part som anlitas för att tillhandahålla våra tjänster, avbrott i något telenät eller i mobilnätet om du befinner dig på en plats utan mobilnätsanslutning.

15. TVISTLÖSNING OCH GÄLLANDE LAG

15.1 Tvister med Remitly – kontakta oss först. Om det uppstår en tvist mellan dig och Remitly har vi som målsättning att skaffa nödvändig information och åtgärda ditt problem. Tvister mellan dig och Remitly avseende tjänsten kan rapporteras till oss på se-complaints@remitly.com, på telefon till +46 20 109307 eller via reguljär post till Remitly U.K., Ltd, Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien.

15.2 Alternativ tvistlösning. En alternativ tvistlösning är ett förfarande där ett oberoende organ överväger fakta i en tvist och söker en lösning utan att behöva vända sig till en domstol. Om du inte är nöjd med hur vi hanterade något klagomål kan det vara lämpligt att du kontaktar det alternativa tvistlösningsorgan som du har tillgång till. Du kan skicka ett klagomål till Storbritanniens Financial Ombudsman Service ("FOS"). FOS är en kostnadsfri, oberoende tjänst som eventuellt kan reglera en tvist mellan dig och oss. Du kan skaffa mer information avseende FOS, olika metoder för åtkomst till tjänsten och deras kontaktuppgifter på www.financial-ombudsman.org.uk. FOS tar inte betalt när du framför ett klagomål och om du inte är nöjd med resultatet kan du fortfarande inleda ett rättsligt förfarande. Observera dessutom att tvister även kan skickas in för lösning online via den europeiska tvistlösningsplattformen på http://ec.europa.eu/odr.

15.3 Lagar som gäller för detta avtal och var du kan inleda rättsliga förfaranden. Villkoren i detta avtal regleras av engelsk lag. Detta innebär att varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med det kommer att regleras av engelsk lag. Både du och vi samtycker till att domstolarna i England och Wales kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion.

16. OM OSS OCH HUR VI KOMMUNICERAR MED VARANDRA

16.1 Uppgifter om oss och hur du kan kontakta oss. Namnet på vårt företag är Remitly U.K., Ltd och vi är registrerade i England och Wales med organisationsnummer 09896841. Vår registrerade adress är Eighth Floor, Ten Bishops Square, London, E1 6EG, Storbritannien. Vårt huvudkontor är beläget på Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien. Frågor, meddelanden och förfrågningar om återbetalning eller ytterligare information kan skickas till Remitly på följande sätt: online, på telefon till +46 20 109307 eller via reguljär post till Remitly U.K., Ltd., attn: Customer Service Welby House, 96 Wilton Road, London SW1V 1DW, Storbritannien.

16.2 Våra kontrollörer. Vi regleras av Financial Conduct Authority inom ramen för Payment Services Regulations 2017 (referensnummer 728639) avseende leverans av betaltjänster och vi har informerat Finansinspektionen om vår avsikt att tillhandahålla tjänsterna på gränsöverskridande basis i Sverige. Vi är också registrerade som en verksamhet för penningtjänster hos brittiska skattemyndigheten HMRC (med registreringsnummer 12861136 (00000)) och hos Storbritanniens Information Commissioner (registreringsnummer ZA169080).

16.3 Hur vi kommunicerar med dig. Vi kommer att teckna detta avtal på svenska och tillhandahålla vår tjänst och kommunicera med dig på engelska. Du bekräftar att detta användaravtal ska ingås elektroniskt och att följande uppgiftskategorier ("kommunikation") kan tillhandahållas via elektroniska metoder (t.ex. via våra webbplatser, vår mobilapp, e-post, smartphonenotiser, telefon och sms), såvida inte vi kommunicerar på ett annat sätt med dig om det är fördelaktigt och om vi måste göra det enligt lagen eller reglerande krav (det kan exempelvis förekomma omständigheter då vi måste skicka viss information till dig om det uppstår en rättslig tvist):

a. detta användaravtal och alla ändringar, revideringar eller tillägg till det,

b. dina handlingar avseende transaktioner via tjänsten (du kommer att få sådana uppgifter via e-post eller genom att vi lägger upp dem i din profil som du kan nå genom att logga in till tjänsten),

c. alla inledande, periodiska eller andra avslöjanden eller meddelanden som tillhandahålls i samband med tjänsten, inklusive och utan begränsning de som krävs i lagar eller förordningar,

d. all kundtjänstkommunikation, inklusive och utan begränsning kommunikation med avseende på anspråk om fel eller obehörig användning av tjänsten,

e. kommunikation relaterad till något misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller hot mot säkerheten och/eller

f. all annan kommunikation relaterad till tjänsten eller Remitly.

Dessa uppgifter kommer att tillhandahållas då och då eller så ofta som anges på annan plats i detta avtal eller så som vi kan informera dig om via våra tjänster. Du måste ha en enhet med åtkomst till internet (t.ex. en stationär dator eller en smartphone), en internetanslutning och ett e-postkonto för ett ta emot kommunikation och information avseende tjänsterna.

16.4 När vi behandlar kommunikation som mottagen av dig. Med undantag för ändringar i detta avtal (se avsnitt 18) ska ett meddelande som vi tillhandahåller dig anses vara mottaget av dig inom 24 timmar efter att det har lagts upp på våra webbplatser eller skickats till dig via e-post eller sms. Om vi av någon anledning måste skicka ett meddelande via reguljär post kommer vi att betrakta det som mottaget av dig tre arbetsdagar efter att det skickades.

16.5 Kommunikation via telefon och sms. Vi kan även kommunicera med dig via automatiskt uppringda eller förinspelade telefonsamtal eller sms till det telefonnummer som du förser oss med. Vi kommer inte att använda automatiskt uppringda eller förinspelade telefonsamtal för oombedda marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. Du samtycker till att vi kan spela in våra samtal med dig för berättigade affärsändamål, t.ex. fastställa fakta som diskuteras under samtalen, för utbildnings- och säkerhetsändamål, för att upptäcka olaglig användning av våra tjänster och/eller för att efterleva våra rättsliga och reglerande krav.

16.6 Vi kan använda tredje parter för att kontakta dig. Vi kan kontakta dig direkt eller också kan vi dela dina kontaktuppgifter (t.ex. ditt telefonnummer) med tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla sådan kommunikation. Standardmässig telefon- och sms-taxa gäller.

16.7 Din åtkomst till vissa uppgifter. Du kan när som helst medan detta avtal mellan oss är aktivt begära en kopia av detta avtal eller alla andra uppgifter som du har rätt till enligt gällande lag. Vi kommer också att ge dig uppgifter om dina transaktioner och annan information som lagen kräver att vi tillhandahåller, via e-post, din profil eller våra webbplatser och/eller vår mobilapp. Om lagen inte kräver att vi gör det medger vår tjänst inte att kommunikation tillhandahålls i pappersformat eller via icke-elektroniska metoder. Du kan ta tillbaka ditt medgivande till att ta emot kommunikation elektroniskt, men om du gör det kommer dina användning av tjänsten att sägas upp. Om du vill ta tillbaka ditt medgivande måste du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 16.1.

17. DIN SÄKRA ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST

17.1 Din säkerhet är mycket viktig för Remitly och vi använder ett urval av säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter är säkra. Vi rekommenderar starkt att du tänker efter noggrant innan du skickar pengar till någon som du inte känner väl. Du bör i synnerhet vara försiktig med priskampanjer eller erbjudanden som verkar vara för bra för att vara sanna.

17.2 Din skyldighet att använda våra tjänster på säkert sätt. Du samtycker till att vidta följande åtgärder för att använda våra tjänster på säkert sätt:

(a)inte utföra någon av de förbjudna aktiviteterna (se avsnitt 7),

(b) hålla uppgifter om dina betalningsinstrument och säkerhetsuppgifter (t.ex. ditt lösenord) säkra,

(c) aldrig låta någon annan få se eller använda dina betalningsinstrument eller säkerhetsuppgifter (t.ex. ditt lösenord) och ej heller avslöja dina säkerhetsuppgifter utom när du använder våra tjänster,

(d) aldrig skriva ned dina säkerhetsuppgifter på ett sätt som kan ses av någon annan och ej heller välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg, t.ex. en rad bokstäver eller siffror som är lätt att gissa sig till,

(e) säkerställa att alla enheter och/eller all utrustning som används med våra tjänster använder viruskontroller och brandväggsskydd,

(f) underrätta oss så snart som möjligt om du får kännedom om avbrott, försening, funktionsfel, virus eller annat fel i våra tjänster,

(g) upprätta beredskapsplaner för att hantera situationer där våra tjänster eller system inte är tillgängliga eller drabbas av driftsfel samt

(h) efterleva alla rimliga anvisningar som vi kan utfärda avseende hur du kan hålla dina betalningsinstrument och din användning av våra tjänster säkra.

17.3 Använda ditt fingeravtryck för åtkomst till våra tjänster. Vi kan förse dig med funktioner för att skanna biometrisk information med din kompatibla enhet för att få åtkomst till våra tjänster (t.ex. genom att skanna ditt fingeravtryck med hjälp av Touch ID). Observera att alla som har registrerat sin biometriska information (t.ex. ett fingeravtryck) i en sådan enhet eventuellt kan få åtkomst till ditt konto i våra tjänster. Om denna funktion är tillgänglig och du väljer detta alternativ gäller att:

a. din kompatibla enhet måste ha vår mobilapp installerad, tillsammans med lämpliga appar aktiverade för att möjliggöra skanning av din biometriska information (inklusive om tillämpligt din registrerade biometriska information, t.ex. ditt fingeravtryck) och

b. du måste se till att endast din biometriska information (t.ex. ditt fingeravtryck) är registrerad i enheten, eftersom du kan bli ansvarig för obehöriga betalningar som görs via våra tjänster om någon annan persons biometriska information också är registrerad i enheten.

17.4 Kontakta oss omedelbart om du tror att din användning av våra tjänster har äventyrats. Om du tror att du har blivit eller är ett offer för bedrägeri eller att tjänsterna har använts utan ditt medgivande (inklusive om du tror att de e-postadresser som är registrerade hos oss har äventyrats) ska du kontakta oss omedelbart på telefon till +46 20 109307. Om du känner till att någon fysisk eller juridisk person använder tjänsterna på otillåtet sätt ska du informera oss via e-post till abuse@remitly.com. Och om du får falska e-postmeddelanden (nätfiske) som påstår sig vara från Remitly bör skicka dem vidare till abuse@remitly.com.

18. ÄNDRINGAR I VÅRA TJÄNSTER OCH DETTA AVTAL

18.1 Ändringar i våra tjänster och uppdateringar. Vi kan då och då erbjuda andra funktioner och tjänster. Detta kan omfatta programvaruunderhåll, information om tjänster, hjälpinnehåll, felkorrigeringar, underhållsutgåvor, ändringar, tillägg och/eller uppgradering a de befintliga tjänsterna. Ett exempel på när vi kan behöva justera våra tjänster är när vi behöver åtgärda ett hot mot säkerheten. Vi kan även kräva att du uppdaterar digitalt innehåll, förutsatt att det digitala innehållet matchar den beskrivning av det som vi gav dig innan du skaffade det. Dessa ytterligare tjänster är föremål för villkoren i detta avtal (med eventuella ändringar i enlighet med detta avsnitt) eller andra villkor som du blir informerad om när vi gör de andra funktionerna tillgängliga.

18.2 Ändringar i detta avtal. Vi kan göra ändringar i detta avtal då och då, baserat på att du kan avsluta avtalet utan avgifter från oss.

18.3 Orsaker till att vi kan ändra detta avtal. Vi kan ändra villkoren i detta avtal på grund av en eller samtliga av följande orsaker:

a. göra en ändring i din förmån eller inte påverka dina rättigheter eller skyldigheter,

b. rätta fel, utelämnanden, felaktigheter eller tvetydigheter,

c. återspegla villkoren för nya produkter eller tjänster eller ändringar i befintliga produkter eller tjänster,

d. återspegla ändringar i vårt företags eller koncerns struktur,

e. hantera skillnader i tjänster på grund av nya IT- eller andra processer,

f. återspegla ändringar i kunders krav eller behov,

g. göra våra rutiner förenliga med marknadspraxis,

h. reagera proportionellt på ändringar i allmän lagstiftning,

i. efterleva samtliga av våra reglerande krav,

j. reagera proportionellt på ändringar i något krav inom ramen för våra avtal med våra externa tjänsteleverantörer,

k. återspegla ny vägledning från branschen och uppförandekoder som höjer standarder för konsumentskydd och/eller

l. proportionellt återspegla andra berättigade kostnadsökningar eller -minskningar som är förknippade med att tillhandahålla en viss produkt eller tjänst.

18.4 Underrätta dig om ändringar. Alla ändringar i villkoren till detta avtal kommer att göras tillgängliga för dig genom att lägga upp den ändrade versionen av detta avtal på vår webbplats och/eller i vår mobilapp, med ett uppdaterat versionsdatum (vilket kan omfatta att vi gör den aktuella versionen av detta avtal tillgänglig för dig som en del av processen när du skickar en transaktion med oss).

18.5 Vår ytterligare rätt att självständigt ändra detta avtal. Om den ändrade versionen av detta avtal omfattar en väsentlig ändring och vi vill ändra villkoren i detta avtal utan ditt samtycker kommer vi att ge dig minst två månaders varsel om ändringen ( "ändringsmeddelande" ) eller försöka få ditt samtycke på ett annat sätt. Om vi ger dig ett ändringsmeddelande kommer du att ha rätt att säga upp detta avtal omedelbart utan avgift, genom att kontakta oss via de metoder som framställs i avsnitt 10.4, dock under förutsättning att du tillhandahåller ett meddelande om detta inom den varselperiod vi ger dig innan den tillämpliga ändringen av avtalet ska träda i kraft. Efter ändringsmeddelandets utgångsdatum (och om du inte har sagt upp avtalet innan det utgår) ska du anses ha samtyckt till ändringarna i villkoren till detta avtal två månader efter att du tog emot ändringsmeddelandet.

18.6 Innebörd för "väsentlig ändring". En väsentlig ändring avser en ändring som inte omfattar en ändring som:

a. måste göras för att efterleva tillämpliga lagar och/eller förordningar eller så som på annat sätt krävs av en av våra kontrollörer eller

b. är relaterad till en ny produkt eller tjänst som görs tillgänglig för dig eller på annat sätt för att förtydliga ett befintligt villkor.

19. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

19.1 Även om vi försenar genomdrivandet av detta avtal kan vi fortfarande göra det senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du ska göra något som du måste göra inom ramen för dessa villkor eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med avseende på att du bryter mot detta avtal kommer det inte att innebära att du inte behöver göra sådana saker och det kommer inte att förhindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis inte betalar oss ett belopp när det förfaller och vi inte följer upp detta utan i stället fortsätter att tillhandahålla tjänsterna kan vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle.

19.2 Om en domstol fastställer att en del av detta avtal är olaglig kommer resten att gälla. Vart och ett av avsnitten i detta avtal gäller separat. Om någon domstol eller relevant myndighet fastställer att något av dem är olagligt ska de återstående avsnitten gälla med fullständig kraft och verkan.

19.3 Vi kan överlåta detta avtal till någon annan. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter inom ramen för detta avtal till en annan organisation. Vi kontaktar dig för att informera dig om vi planerar en sådan överlåtelse. Om du är missnöjd med överlåtelsen kan du säga upp vårt avtal genom att kontakta oss via de uppgifter som framställs i avsnitt 10.4 för att stänga din profil.

19.4 Du behöver vårt medgivande för att överlåta dina rättigheter till någon annan. Du får endast överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till en annan person om vi ger dig uttryckligt skriftligt medgivande om det. Det han hända att vi inte kan samtycka till detta, eftersom det sannolikt kan innebära att vi bryter mot våra rättsliga och reglerande förpliktelser (inklusive våra skyldigheter att efterleva lagar mot pengatvätt).

19.5 Andra personer kan ha rättigheter inom ramen för detta avtal. Detta avtal har upprättats mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor, med undantag för det som framställs i avsnitt 13 avseende ersättning som du kan vara skyldig oss.

19.6 Innebörd för vissa ord och fraser som inte definieras på annan plats:

a. "Arbetsdag" avser en veckodag (dvs. inte lördag eller söndag) då banker håller öppet i Storbritannien (utöver platser för elektroniska bankaffärer som är öppna dygnet runt).

b. Utökad innebörd för orden "Remitly", "vi", "oss" och "vår". När vi använder dessa ord avser vi också att de omfattar personer som arbetar hos Remitly (t.ex. våra medarbetare och styrelseledamöter), såväl som våra efterträdare och rättsinnehavare. "Efterträdare" är en juridisk term som avser någon som ersätter oss. "Rättsinnehavare" är en annan juridisk term som avser en annan person som har fått förmånen av något som vi har överlåtit till den personen (en rättsinnehavare kan exempelvis vara någon som vi överlåter förmånen av de rättigheter vi har enligt detta avtal till).

c. "Skriftlig" omfattar e-postmeddelanden. När vi använder ordet skriftlig i detta avtal omfattar det e-postmeddelanden.

19.7 Vår användning av rubriker. Vi använder rubriker och beskrivningar för att betona det vi avser i de avsnitt som följer dem, men de tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och bildar inte någon del av vårt rättsliga avtal.