Seychelles
Seychelles

Phí chuyển tiền tại Romania đến Seychelles

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

SeychellesSeychellesOpen

Gửi tiền đến Seychelles

Phí chuyển tiền để nhận bằng SCR

Gửi số tiền (RON)

Phí chuyển tiền tốc hành

L0 hoặc lựa chọn khácL14.00

Gửi tiền từ Romania đến Seychelles

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay