Malawi
Malawi

Phí chuyển tiền tại Romania đến Malawi

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MalawiMalawiOpen

Gửi tiền đến Malawi

Phí chuyển tiền để nhận bằng MWK

Gửi số tiền (RON)

Phí chuyển tiền tốc hành

L0 hoặc lựa chọn khácL14.00

Gửi tiền từ Romania đến Malawi

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay