Egypt
Egypt

Phí chuyển tiền tại Romania đến Egypt

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

EgyptEgyptOpen

Gửi tiền đến Egypt

Phí chuyển tiền để nhận bằng EGP

Gửi số tiền (RON)

Phí chuyển tiền tốc hành

L0 hoặc lựa chọn khácL14.00

Gửi tiền từ Romania đến Egypt

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay