โรมาเนียโรมาเนียโรมาเนียROU
เวียดนาม
เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากโรมาเนียไปยังเวียดนาม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เวียดนามเวียดนามOpen

ส่งเงินไปยัง เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอง เวียดนาม

ส่งจำนวนเงิน (RON)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

L0 หรือมากกว่านั้นL16.00

โอนเงินไปยังเวียดนาม จากโรมาเนีย

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้