โรมาเนียโรมาเนียโรมาเนียROU
ศรีลังกา
ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากโรมาเนียไปยังศรีลังกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (RON)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

L0 หรือมากกว่านั้นL16.00

โอนเงินไปยังศรีลังกา จากโรมาเนีย

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้