โรมาเนียโรมาเนียโรมาเนียROU
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากโรมาเนียไปยังฟิลิปปินส์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Open

ส่งเงินไปยัง ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ ฟิลิปปินส์

ส่งจำนวนเงิน (RON)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

L0 หรือมากกว่านั้นL14.00

โอนเงินไปยังฟิลิปปินส์ จากโรมาเนีย

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้