โรมาเนียโรมาเนียโรมาเนียROU
มาลาวี
มาลาวี

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากโรมาเนียไปยังมาลาวี

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

มาลาวีมาลาวีOpen

ส่งเงินไปยัง มาลาวี

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ควาซา มาลาวี

ส่งจำนวนเงิน (RON)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

L0 หรือมากกว่านั้นL14.00

โอนเงินไปยังมาลาวี จากโรมาเนีย

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้