Ireland
Ireland

Phí gửi tiền từ Portugal tới Ireland

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

IrelandIrelandOpen

Gửi tiền đến Ireland

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €299.99€5.99
€300 - €599.99€7.99
€600 - €999.99€11.99
€1000 - €1999.99€14.99
€2000 hoặc lựa chọn khác€20.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng