Guinea Bissau
Guinea Bissau

Phí gửi tiền từ Portugal tới Guinea Bissau

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Guinea BissauGuinea BissauOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Guinea Bissau

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc CFA Tây Phi

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €49.99€4.99
€50 - €99.99€4.99
€100 - €199.99€5.99
€200 - €299.99€8.99
€300 - €499.99€12.99
€500 - €699.99€15.99
€700 hoặc lựa chọn khác€18.99