Bắc Macedonia
Bắc Macedonia

Phí chuyển tiền tại Ba Lan đến Bắc Macedonia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Bắc MacedoniaBắc MacedoniaOpen

Gửi tiền đến Bắc Macedonia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (PLN)

Phí chuyển tiền tốc hành

zł0 hoặc lựa chọn kháczł0.00

Gửi tiền từ Ba Lan đến Bắc Macedonia

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay