Mauritania
Mauritania

Phí chuyển tiền tại Ba Lan đến Mauritania

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MauritaniaMauritaniaOpen

Gửi tiền đến Mauritania

Phí chuyển tiền để nhận bằng MRU

Gửi số tiền (PLN)

Phí chuyển tiền tốc hành

zł0 hoặc lựa chọn kháczł9.00

Gửi tiền từ Ba Lan đến Mauritania

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay