Hindi kami makakatulong sa transfer na iyan

Hindi namin sinusuportahan sa kasalukuyan ang mga transfer mula sa Poland patungo sa Norway , pero nag-aalok kami ng mga transfer sa mahigit 145 bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para magpadala ng pera ngayon, pumili ng ibang bansa.

Magpadala ng pera nang mabilis at secure sa mahigit 145 bansa

Piliin kung saan ka magpapadala ng pera

Pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon mula noong 2011

4.9 • 1,031,844 mga rating

5 star
App Store

4.8 • 582,613 mga rating

5 star
Google Play