Wydrukuj i / lub pobierz plik PDF

Ważne - niniejsza polityka jest dostępna w języku język angielski.

Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między język angielski wersją językową zawartości naszego Serwisu (w tym niniejszej polityki) oraz wszelkich tłumaczeń, wersja język angielski będzie mieć pierwszeństwo. Jeśli na przykład urządzenie, z którego uzyskujesz dostęp do naszego Serwisu, ma ustawiony język inny niż język angielski, zastosowanie ma wyłącznie język angielski wersja językowa naszego Serwisu (a nie inna wersja językowa).

Dla Twojej wygody możemy udostępnić ten dokument w innych językach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między język angielski wersją niniejszej polityki a tłumaczonym tekstem wiążący będzie wyłącznie tekst język angielski.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższym, nie uzyskuj dostępu do naszych Usług ani nie korzystaj z nich.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosimy o poświęcenie czasu na uważne przeczytanie poniższych informacji, aby w pełni zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania. Jeśli nie zgadzasz się z kwestiami określonymi w niniejszej polityce, nie uzyskuj dostępu do naszych Usług ani nie korzystaj z nich. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Zalecamy również pobranie i przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu.

Korzystając z naszej witryny internetowej (nasza Witryna), naszej aplikacji mobilnej (nasza Aplikacja) lub któregokolwiek z naszych innych produktów i usług (łącznie nasze Usługi), akceptujesz praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności (niniejsza Polityka). Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli uczestniczysz w naszych projektach badawczych.

Oprócz niniejszej Polityki możemy opracować inne polityki prywatności w określonych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe (np. gdy dzielisz się swoją historią, dlaczego wysyłasz pieniądze za granicę), aby szczegółowo poinformować Cię o tym, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza Polityka uzupełnia te inne polityki prywatności i nie ma na celu ich unieważnienia.

1. INFORMACJE O NINIEJSZEJ POLITYCE

Niniejsza Polityka, wraz z naszą Umową użytkownika (oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami użytkowania wymienionymi w naszej Umowie użytkownika), ma zastosowanie do korzystania z naszych Usług, jeśli takie Usługi są udostępniane lub dostępne za pośrednictwem naszej Witryny, naszej Aplikacji oraz po pobraniu lub strumieniowaniu kopii naszej Aplikacji na urządzeniu przenośnym (Twoje Urządzenie).

Niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana w dniu 28 lipca 2022 r.. Dotyczy ona użytkowników naszych Usług zamieszkałych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inne słowa i wyrażenia pisane dużą literą używane w niniejszej Polityce (takie jak Umowa, Profil i Transakcja) mają takie samo znaczenie, jak nadane im w naszej Umowie użytkownika, chyba że zdefiniujemy je inaczej w niniejszej Polityce.

 1. Informacje o niniejszej Polityce
 2. Kim jesteśmy?
 3. Kto jest naszym inspektorem ochrony danych?
 4. Zmiany w niniejszej Polityce
 5. Odwiedzający naszą Witrynę (z wyłączeniem subskrybentów naszych Usług)
 6. Subskrypcja naszych Usług
 7. Uczestnicy badań
 8. Użytkownicy naszej Usługi LiveChat
 9. Dzieci
 10. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
 11. Twoje prawa
 12. Jak chronimy Twoje dane osobowe
 13. Marketing bezpośredni
 14. Łącza do witryn internetowych i usług osób trzecich

2. KIM JESTEŚMY?

Wszelkie dane osobowe przekazywane lub gromadzone przez nasze Usługi są przetwarzane przez spółkę Remitly Europe Limited, z siedzibą pod adresem 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia, która jest administratorem danych (Remitly, my *, *nas lub nasze).

3. KTO JEST NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), z którym możesz się skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub uważasz, że naruszyliśmy ustawę o ochronie danych z 2018 roku i/lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ((UE) 2016/679) (Przepisy o OD). Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: Ms. Eimear Sugrue, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia; privacy@remitly.com.

4. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Niniejszą Politykę możemy zmienić w dowolnym momencie, a za każdym razem, gdy to zrobimy, powiadomimy Cię, publikując poprawioną wersję w naszej Witrynie i Aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką za każdym razem, gdy dokonujesz Transakcji, ponieważ mogła ona zostać zaktualizowana od czasu pierwszej rejestracji w naszych Usługach lub od ostatniej Transakcji.

Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Polityki lub jakąkolwiek zmianą, możesz zakończyć swoją Umowę z nami i zamknąć swój Profil, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres service@remitly.com lub kontaktując się z nami telefonicznie +48800707431.

5. ODWIEDZAJĄCY NASZĄ WITRYNĘ (Z WYŁĄCZENIEM SUBSKRYBENTÓW NASZYCH USŁUG)

Gromadzone przez nas dane osobowe: Zbieramy pliki cookie i powiązane informacje. Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Korzystanie z Twoich danych osobowych: Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Udostępnianie Twoich danych osobowych: Te informacje udostępniamy:

 • naszym pracownikom (lecz ich użycie będzie ograniczone do wykonywania ich obowiązków oraz zgodne z powodem przetwarzania, w tym do zapewnienia obsługi klienta, w celu rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania i badań oraz na potrzeby statystyczne i ankietowe); oraz
 • naszym dostawcom hostingu witryn internetowych, aby umożliwić im utrzymanie i hostowanie naszych Usług.

Przechowywanie Twoich danych osobowych: Te informacje są przechowywane przez okres, o którym mowa w Polityce dotyczącej plików cookie, a następnie zostaną automatycznie usunięte. Jednakże:

 • jeśli prawo zobowiązuje nas do dłuższego przechowywania, zachowamy te informacje przez wymagany okres; i/lub
 • jeśli informacje są wykorzystywane w związku z postępowaniem sądowym (w tym potencjalnym postępowaniem sądowym), zostaną one zachowane przez czas trwania tego postępowania sądowego (i egzekucyjnego).

6. SUBSKRYPCJA NASZYCH USŁUG

Gromadzone przez nas dane osobowe: Gdy subskrybujesz nasze Usługi:

 • Tworzenie profilu — konieczne będzie podanie swojego adresu e-mail i hasła (nie będziemy mieć dostępu do Twojego hasła, zatem nie będziemy go udostępniać). Pamiętaj, że musisz utworzyć Profil, aby móc przeprowadzać Transakcje;

 • Przeprowadzanie Transakcji — konieczne będzie podanie następujących dodatkowych danych osobowych:

  • Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, dane dotyczące instrumentu finansowego (karty debetowej/kredytowej lub rachunku bankowego); oraz
  • na nasze żądanie, określone dokumenty tożsamości wydane przez rząd, w tym paszport, prawo jazdy i/lub dowody tożsamości EOG (a także Twoje zdjęcie wraz z dokumentem tożsamości), jak również dokumenty potwierdzające Twój adres; oraz
  • pewne informacje o osobie, której wysyłasz pieniądze (odbiorca), abyśmy mogli usprawnić transfer środków, w szczególności: imię i nazwisko odbiorcy, adres, numer telefonu (opcjonalnie) oraz dane dotyczące instytucji finansowej odbiorcy umożliwiające odebranie przekazywanych środków (mogą to być dane dotyczące rachunku bankowego odbiorcy, jeśli odbiorca otrzyma środki bezpośrednio na swój rachunek bankowy, bądź dane instytucji finansowej, jeśli dostępna jest opcja odbioru gotówki);
 • Transakcje, które spełniają lub przekraczają nasze limity poziomów wysyłania (zobacz karta „Limity wysyłania” w swoim Profilu) Konieczne będzie podanie nam następujących dodatkowych danych osobowych: szczegóły Twojej ostatniej Transakcji z nami (kwota i dane odbiorcy); metoda płatności, z której zamierzasz korzystać w naszych Usługach; Twoja średnia wysyłana kwota; jak często zamierzasz korzystać z naszych Usług; czy zamierzasz wysyłać pieniądze do wielu odbiorców i czy znajdują się oni w różnych lokalizacjach; Twoja relacja z odbiorcą i powód wysłania pieniędzy; Twój zawód; Twój pracodawca oraz potwierdzenie tego, w jaki sposób sfinansujesz Transakcję (np. wyciąg bankowy lub odcinek wypłaty).

 • Przystąpienie do konkursu lub promocji bądź udział w ankietach — konieczne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (chyba że ankieta jest przeprowadzana anonimowo), jak również pewnych innych danych osobowych, o których podanie możemy Cię poprosić w naszych formularzach ankiet.

 • #WhyISend — jeśli zdecydujesz się podzielić swoją historią, dlaczego wysyłasz pieniądze za granicę, konieczne będzie podanie pewnych informacji w naszym formularzu online (dostępnym za pośrednictwem naszej Witryny i Aplikacji).

 • Importowanie kontaktów — możemy zaoferować Ci możliwość importowania kontaktów* z Gmaila, Yahoo Mail lub od innych dostawców poczty e-mail, a także umożliwić ręczne ich wprowadzenie w celu zaproszenia do członkostwa w naszych Usługach (nie gromadzimy nazwy użytkownika i hasła do konta e-mail, z którego chcesz zaimportować swoje kontakty, ponieważ przekazujesz te dane bezpośrednio danemu dostawcy usługi poczty e-mail, który po Twoim zatwierdzeniu wysyła nam Twoje kontakty e-mail).

 • W przypadku korzystania z naszej usługi polecania za pośrednictwem poczty e-mail, aby poinformować znajomego* o naszych Usługach, konieczne będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego.

 • Przed udostępnieniem nam danych jakiejkolwiek innej osoby musisz uzyskać jej wcześniejszą zgodę na takie udostępnienie, a my ją poinformujemy o przekazaniu nam przez Ciebie takich danych.

W przypadku:

 • zaimportowania przez Ciebie swoich kontaktów, na Twoje polecenie wyślemy zaproszenie e-mail i co najwyżej jedną przypominającą wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej Witryny; przechowujemy te informacje wyłącznie w celu wysłania tej wiadomości e-mail; i/lub
 • polecenia nam znajomego automatycznie wyślemy mu wiadomość e-mail i co najwyżej jedną przypominającą wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej Witryny; przechowujemy te informacje wyłącznie w celu wysłania tej wiadomości e-mail oraz monitorowania sukcesu Twojej osoby poleconej.

W obydwu przypadkach Twój kontakt/znajomy może w dowolnym momencie ZLECIĆ USUNIĘCIE tych informacji z naszej bazy danych, a my uszanujemy taką prośbę. Zachowamy kopię tego adresu e-mail na „liście wykluczeń”, aby zadośćuczynić prośbie takiej osoby o zaniechanie kontaktu. Takie osoby mogą w dowolnym momencie zmienić swoje opcje marketingowe.

Ponadto gromadzimy następujące informacje:

 • dzienniki transakcji, które zawierają informacje o Twojej Transakcji (takie informacje są również przekazywane w formie potwierdzenia e-mail, które otrzymasz po zakończeniu Transakcji), w tym niepowtarzalny numer referencyjny połączony z każdą Transakcją;
 • informacje, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z obsługą klienta (w momencie zarejestrowania się w naszych Usługach automatycznie wygenerujemy również Twój identyfikator klienta, abyśmy mogli Cię zidentyfikować w naszym systemie CRM);
 • informacje, które (zgodnie z prawem) otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych, takich jak usługi weryfikacji tożsamości, usługi elektronicznych baz danych, biura kredytowe, partnerzy biznesowi, podwykonawcy usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieci reklamowe oraz dostawcy usług badań rynkowych;
 • poniższe informacje techniczne będą gromadzone automatycznie podczas korzystania z naszej Witryny lub Aplikacji:
  • sprzęt i oprogramowanie używane podczas uzyskiwania dostępu do naszych Usług (co może obejmować typ używanego Urządzenia), niepowtarzalny identyfikator urządzenia (na przykład jego numer IMEI lub numer telefonu komórkowego używany przez Urządzenie), adres IP, informacje o sieci komórkowej, system operacyjny zainstalowany w urządzaniu przenośnym, typ przeglądarki używanej w urządzeniu przenośnym, strony, do których uzyskujesz dostęp w naszej Witrynie oraz inne witryny internetowe odwiedzane przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług;
  • technologia GPS do ustalania Twojej aktualnej lokalizacji (działanie niektórych naszych Usług z obsługą lokalizacji wymaga uzyskania Twoich danych osobowych);
  • korzystanie przez Ciebie z naszych Usług, w tym informacje, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług oraz komu wysyłasz / od kogo otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem naszych Usług; oraz
 • pliki cookie (zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie).

Korzystanie z Twoich danych osobowych: Te informacje będą przez nas wykorzystywane w następujący sposób:

 • przede wszystkim w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w szczególności wynikających z europejskich przepisów krajowych wdrażających: czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (UE 2015/849), takich jak brytyjskie przepisy dotyczące prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i transferu środków (informacje o płatnikach) z 2017 r.; drugą dyrektywę w sprawie usług płatniczych (UE 2015/2366), takich jak brytyjskie rozporządzenie w sprawie usług płatniczych z 2017 r., a także unijne rozporządzenie w sprawie przelewów bankowych (2015/847), brytyjska ustawa o dochodach z przestępstwa z 2002 r., brytyjska ustawa o terroryzmie z 2000 r., różne brytyjskie, unijne i wprowadzone przez ONZ uregulowania dotyczące sankcji oraz różne pokrewne przepisy i wytyczne regulacyjne w odniesieniu do badania i oceny ryzyka, oszustw, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony konsumentów i rozpatrywania skarg; wyżej wymienione informacje będą wykorzystywane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, z wyjątkiem danych osób, których polecasz w ramach naszego Serwisu;

  jeśli nie podasz informacji opisanych w powyższej sekcji, nie będzie możliwe dokonywanie żadnych Transakcji;

 • w celu wykonania umowy, w tym przeprowadzania konkursów, promocji i ankiet, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail; jeśli nie podasz tych informacji, nie będzie możliwe wzięcie udziału w takich konkursach, promocjach lub ankietach (chyba że ankieta jest przeprowadzana anonimowo);

 • dla uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich — w szczególności pewne dane kontaktowe i osobowe, informacje o Transakcjach, informacje techniczne (w tym pliki cookie) oraz Twój identyfikator klienta, abyśmy mogli:

  • zasięgać opinii klientów na temat naszych Usług, co pomoże nam w ich ulepszaniu i rozwijaniu;
  • przyznawać nagrody lub zachęty za korzystanie lub polecanie naszych Usług;
  • rozwijać naszą działalność oraz informować o naszej strategii marketingowej i kampaniach reklamowych;
  • gromadzić informacje pozwalające nam zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami i naszymi Usługami;
  • współpracować z naszymi partnerami zewnętrznymi, abyśmy my i/lub oni mogli oferować, dostarczać i/lub monitorować nagrody, zachęty i/lub wyniki kampanii, zgodnie z naszą umową z nimi; oraz
  • oferować Ci nasze Usługi lub przeprowadzać badania rynkowe, o ile pozwalają nam na to Twoje preferencje marketingowe i komunikacyjne w Twoim Profilu;
 • dla naszych uzasadnionych interesów — dotyczy to pewnych informacji technicznych o Twoim Urządzeniu, abyśmy mogli prowadzić analizy biznesowe i marketingowe;

 • dla naszych uzasadnionych interesów — gdy polecisz nam znajomego lub zlecasz nam skontaktowanie się z zaimportowanym kontaktem, użyjemy jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby móc oferować mu nasze Usługi; oraz

 • na potrzeby Twojej zgody (#WhyISend) i plików cookie (zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

Nie będziemy kontaktować się z Twoimi odbiorcami, chyba że na podstawie otrzymanych od Ciebie instrukcji lub gdy jest to wymagane w związku z realizacją Transakcji, przestrzeganiem naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych i/lub przeprowadzeniem badań rynkowych (zobacz sekcja 7). Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu zrealizowania Twojego zlecenia lub z jakiegokolwiek powodu, dla którego mogą zostać przekazane.

W związku z powyższymi działaniami możemy przeprowadzać automatyczne przetwarzanie i/lub profilowanie w oparciu o Twoje interakcje z naszym Serwisem, informacje z Twojego Profilu i inne informacje, które możesz nam od czasu do czasu przekazać, wraz z informacjami uzyskanymi od osób trzecich. W ograniczonych przypadkach zautomatyzowane procesy mogą ograniczyć lub zawiesić dostęp do naszych Usług, jeśli takie procesy wykryją aktywność, która naszym zdaniem stanowi zagrożenie lub inne ryzyko dla naszych Usług, innych użytkowników lub osób trzecich.

Na przykład nasze zautomatyzowane procesy mogą dać nam znać, że korzystasz z naszych Usług w kraju, w którym nie możemy prowadzić działalności. Jest to ważne, ponieważ nie chcemy naruszać żadnych przepisów podczas świadczenia naszych Usług.

Innym przykładem jest to, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do weryfikowania tożsamości. Jest to również ważne, ponieważ pomaga nam potwierdzić, kim jesteś, a także zapobiegać podszywaniu się pod Ciebie przez innych.

Udostępnianie Twoich danych osobowych:

 • Wszystkie Twoje informacje oraz wszystkie informacje o odbiorcy będą udostępniane:
  • naszym pracownikom (lecz ich użycie będzie ograniczone do wykonywania ich obowiązków oraz zgodne z powodem przetwarzania, w tym (i) do przetworzenia wniosku o rejestrację i korzystanie z naszych Usług; (ii) w celu weryfikacji Twojej tożsamości; (iii) do przetwarzania Twoich Transakcji; (iv) w celu monitorowania, ulepszania i personalizowania naszych Usług, treści, marketingu i reklamy; (v) w celu świadczenia naszych innych usług i powiązanych usług klientom, jak również (vi) w celu badania ryzyka, rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań oraz na potrzeby statystyczne i ankietowe);
  • innym spółkom z naszej grupy (mianowicie Remitly, Inc, Remitly UK Limited, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. i Remitly Nicaragua S.A.) na potrzeby świadczenia usług klientom oraz badania ryzyka;
  • dostawcom naszej platformy, bazy danych i hostingu witryn internetowych w celu umożliwienia im utrzymania, ochrony, wsparcia i hostowania naszych Usług;
  • naszymi zewnętrznym dostawcom usług obsługi klienta, którzy wspierają nasze funkcje obsługi klienta;
  • różnym osobom trzecim, które dostarczają oprogramowanie i narzędzia umożliwiające działanie naszych Usług (w tym poczta elektroniczna, komunikatory, zarządzanie dokumentami/umowami i udostępnianie plików); oraz
  • osobom trzecim w przypadku sprzedaży, przejęcia lub fuzji niektórych lub wszystkich naszych aktywów, jeśli Twoje dane osobowe są częścią przenoszonego majątku (powiadomimy Cię o takim zdarzeniu, a także o wszelkich opcjach, jakie są dla Ciebie dostępne w odniesieniu do Twoich danych osobowych, zamieszczając powiadomienie w naszej Witrynie i Aplikacji).
 • Wszystkie Twoje informacje (z wyjątkiem plików cookie) oraz informacje o odbiorcy będą udostępniane policji, służbom bezpieczeństwa, wszelkim organom ścigania, właściwym urzędnikom rządowym oraz organom międzyrządowym lub ponadnarodowym, właściwym agencjom i organom regulacyjnym (w tym organom lub systemom samoregulacji) w celu zapewnienia, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie rozpatrywania skarg, ochrony konsumentów, regulacji usług płatniczych, oszustw, zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.
 • Wszystkie Twoje informacje (z wyjątkiem plików cookie) oraz informacje o odbiorcy będą udostępniane:
  • prawnikom zewnętrznym, z którymi okazjonalnie współpracujemy, aby pomagali nam chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Remitly, naszych klientów, dostawców, kontaktów lub innych osób (w tym egzekwowanie i obrona niniejszej Polityki); i/lub
  • audytorom zewnętrznym, których okazjonalnie zatrudniamy do przeprowadzenia naszych audytów.
 • Wszystkie Twoje informacje (z wyjątkiem Twojego identyfikatora klienta oraz niektórych informacji technicznych o Twojej lokalizacji) oraz wszystkie informacje o Twoim odbiorcy będą udostępniane zewnętrznym dostawcom oprogramowania, które pozwala nam pozyskiwać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz i wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami, abyśmy mogli ulepszać nasze Usługi i pomagać w obronie prawnej dotyczącej korzystania z naszych Usług.
 • Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu oraz dane dotyczące karty debetowej/kredytowej i rachunku bankowego, niektóre informacje techniczne o Twoim Urządzeniu i lokalizacji, szczegóły Transakcji oraz wszystkie informacje o Twoim odbiorcy będą udostępniane różnym dostawcom rozwiązań do zapobiegania oszustwom (w tym do sprawdzania pod kątem oszustw), których okazjonalnie zatrudniamy, aby pomagali nam w przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do oceny ryzyka, oszustw, zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.
 • Twoje imię i nazwisko, adres i data urodzenia, jak również imię i nazwisko oraz adres odbiorcy będą udostępniane różnym organom zajmującym się weryfikacją sankcji, z którymi okazjonalnie współpracujemy, aby pomagali nam w przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do oceny ryzyka, oszustw, przestrzegania sankcji, zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy.
 • Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, dokument tożsamości wydany przez rząd, Twoje zdjęcie wraz z dokumentem tożsamości oraz data urodzenia odbiorcy będą udostępniane różnym osobom trzecim, z którymi okazjonalnie współpracujemy w celu zapewnienia nam wsparcia w związku z naszymi zobowiązaniami prawnymi w odniesieniu do „poznania swojego klienta” (takich jak weryfikacja przeszłości, usługi / bazy danych do weryfikacji tożsamości, sprawozdawczość regulacyjna oraz uwierzytelnianie, weryfikacja i konwersja dokumentów tożsamości). W celu zweryfikowania Twojej tożsamości Remitly korzysta z usług Onfido. Onfido sprawdzi, czy Twoje dokumenty tożsamości są ważne, a także potwierdzi, że Twoje zdjęcie pasuje do zdjęcia na dokumentach. Wyniki kontroli zostaną następnie udostępnione Remitly. Twoje zdjęcie i dokumenty tożsamości zostaną udostępnione Onfido w tym celu, jak również w celu umożliwienia Onfido utrzymywania, ochrony i ulepszania swoich usług. Kopię polityki prywatności Onfido można znaleźć tutaj.
 • Twoje dane kontaktowe i osobiste, dane dotyczące karty debetowej/kredytowej i rachunku bankowego, numer referencyjny Transakcji, szczegóły Transakcji, niektóre informacje techniczne o Twoim Urządzeniu i lokalizacji oraz wszystkie informacje o Twoim odbiorcy będą udostępniane naszym bankom i innym podmiotom przetwarzającym płatności w związku z przetwarzaniem Twoich Transakcji (w tym wszelkich powiązanych kwestii, np. kontroli dotyczących nadużyć finansowych).
 • Twoje imię i nazwisko, identyfikator klienta, niektóre informacje techniczne o Twoim Urządzeniu i lokalizacji, numer referencyjny Transakcji oraz dane instytucji finansowej odbiorcy są standardowo przekazywane naszym partnerom dystrybucyjnym (takim jak bank lub wystawca karty kredytowej oraz bank odbiorcy), przy czym niektórzy partnerzy dystrybucyjni mogą również zażądać Twojego adresu e-mail, daty urodzenia, adresu, numeru telefonu, dzienników Transakcji, danych dotyczących karty debetowej/kredytowej i rachunku bankowego oraz dokumentu tożsamości wydanego przez rząd, jak również imienia i nazwiska odbiorcy, jego adresu i numeru telefonu (a my będziemy musieli im przekazać te informacje).
 • Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia (ale tylko po to, abyśmy mogli wysyłać wiadomości z okazji urodzin), numer telefonu, dane dotyczące karty debetowej/kredytowej i rachunku bankowego, niektóre informacje techniczne o Twoim Urządzeniu i lokalizacji oraz numer referencyjny Transakcji będą udostępniane dostawcy zewnętrznemu, z którym okazjonalnie współpracujemy w celu wysyłania e-mailowych potwierdzeń Transakcji (do czego jesteśmy prawnie zobowiązani), o ile sami ich nie wysyłamy.
 • Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, numer referencyjny Transakcji, a także imię i nazwisko odbiorcy oraz numer telefonu będą udostępniane dostawcy zewnętrznemu, z którego usług korzystamy przy wysyłaniu potwierdzeń Twoich Transakcji (do czego jesteśmy prawnie zobowiązani) w formie wiadomości SMS.
 • Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, data urodzenia oraz dane dotyczące karty debetowej/kredytowej i rachunku bankowego będą udostępniane zewnętrznemu dostawcy usług monitorowania, abyśmy mogli utrzymywać i ulepszać naszą ofertę Usług.
 • Twój identyfikator klienta będzie udostępniany różnym zewnętrznym dostawcom oprogramowania, aby umożliwić nam monitorowanie problemów technicznych związanych z korzystaniem z naszych Usług.
 • Niektóre informacje techniczne dotyczące identyfikatora Urządzenia będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, którzy pomagają nam w analizie marketingowej.
 • Niektóre dane kontaktowe i osobowe, informacje o Transakcjach, informacje techniczne (w tym pliki cookie) oraz Twój identyfikator klienta będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, aby mogli okazjonalnie pomagać nam w:
  • pozyskiwaniu opinii klientów na temat naszych Usług oraz ulepszaniu i rozwijaniu naszych Usług (w tym w przeprowadzaniu ankiet) i/lub
  • kierowanym do Ciebie marketingu naszych Usług lub prowadzeniu badań rynkowych.
 • Twoje dane kontaktowe będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, aby mogli zweryfikować poprawność tych danych.
 • Twój adres e-mail, niektóre informacje techniczne, informacje o Twojej lokalizacji i identyfikatorze Urządzenia oraz imię i nazwisko znajomego wraz z jego adresem e-mail będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, aby mogli nam pomagać w naszych działaniach marketingowych i kampaniach reklamowych.
 • Niektóre dane kontaktowe i osobowe, informacje o Transakcjach oraz Twój identyfikator klienta będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, aby ułatwili nam zrozumienie, dlaczego i w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami i naszymi Usługami.
 • Niektóre dane kontaktowe oraz informacje o Transakcjach będą udostępniane partnerom zewnętrznym, abyśmy (indywidualnie lub wspólnie) mogli oferować, dostarczać i/lub monitorować nagrody, zachęty i/lub wyniki kampanii, zgodnie z naszą umową z nimi.
 • Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail będą udostępniane dostawcom zewnętrznym, aby mogli rozprowadzać karty podarunkowe, które możemy Ci od czasu do czasu przekazywać jako nagrodę lub zachętę do korzystania lub polecania naszych Usług.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu (w niektórych przypadkach także imię i nazwisko) będą udostępniane:
  • platformom mediów społecznościowych, które świadczą nam usługi marketingowe; oraz
  • wykonawcom zewnętrznym, aby mogli okazjonalnie pomagać nam w pozyskiwaniu opinii klientów na temat naszych Usług oraz w ulepszaniu i rozwijaniu naszych Usług (w tym w przeprowadzaniu ankiet).

Przechowywanie Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je gromadzimy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę (między innymi):

 • obowiązki i/lub okresy przechowywania nałożone na nas przez obowiązujące przepisy prawa i/lub nasze organy regulacyjne;
 • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych;
 • potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych oraz
 • cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami.

Pamiętaj, że korzystając z naszych Usług, wyraźnie wyrażasz zgodę na przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych (w tym danych związanych z Twoimi Transakcjami oraz gromadzeniem i weryfikacją Twojej tożsamości) przez okres dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku prawnego z nami. Dzięki temu mamy możliwość wykrywania oszustw i/lub innych rodzajów nielegalnego korzystania z naszego Serwisu, jak również zapobiegania takim procederom.

7. UCZESTNICY BADAŃ

*Gromadzone przez nas dane osobowe: *Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek projekcie badawczym dla nas (telefonicznie, osobiście, w ankiecie elektronicznej lub w inny sposób), zachowamy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać w trakcie uczestnictwa w naszych projektach badawczych.

Korzystanie z Twoich danych osobowych: Te informacje będziemy wykorzystywać w naszych prawnie uzasadnionych interesach, a mianowicie do prowadzenia naszych projektów badawczych, które mogą nam również pomóc w ulepszaniu i/lub rozwijaniu naszych produktów i usług.

Udostępnianie Twoich danych osobowych: Te informacje udostępniamy:

 • naszym pracownikom (lecz ich użycie będzie ograniczone do wykonywania ich obowiązków oraz zgodne z powodem przetwarzania);
 • innym spółkom z naszej grupy (mianowicie Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. i Remitly Nicaragua S.A.);
 • dostawcom naszej platformy, bazy danych i hostingu witryn internetowych w celu umożliwienia im utrzymania, ochrony, wsparcia i hostowania tych rozwiązań, które są wykorzystywane do przechowywania naszych badań;
 • różnym osobom trzecim, które dostarczają oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu naszej działalności (w tym poczta elektroniczna, komunikatory, zarządzanie dokumentami/umowami i udostępnianie plików); oraz
 • osobom trzecim w przypadku sprzedaży, przejęcia lub fuzji niektórych lub wszystkich naszych aktywów, jeśli Twoje dane osobowe są częścią przenoszonego majątku (powiadomimy Cię o takim zdarzeniu, a także o wszelkich opcjach, jakie są dla Ciebie dostępne w odniesieniu do Twoich danych osobowych, zamieszczając powiadomienie w naszej Witrynie).

Przechowywanie Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je gromadzimy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę (między innymi):

 • obowiązki i/lub okresy przechowywania nałożone na nas przez obowiązujące przepisy prawa i/lub nasze organy regulacyjne;
 • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych;
 • potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych oraz
 • cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami.

8. UŻYTKOWNICY NASZEJ USŁUGI LIVECHAT

Korzystamy z usług dostawcy zewnętrznego w celu dostarczania i wspierania naszej usługi LiveChat, której używamy do odpowiadania na pytania dotyczące naszych Usług i udzielania pomocy w zakresie funkcjonalności naszej Witryny.

Gromadzone przez nas dane osobowe: W przypadku korzystania przez Ciebie z usługi LiveChat będziemy gromadzić następujące informacje: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail (opcjonalnie) oraz treść Twojej sesji LiveChat.

Korzystanie z Twoich danych osobowych: Te informacje będą przez nas wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.

Udostępnianie Twoich danych osobowych: Te informacje udostępniamy:

 • naszym pracownikom (lecz ich użycie będzie ograniczone do wykonywania ich obowiązków oraz zgodne z powodem przetwarzania, w tym do zapewnienia obsługi klienta, w celu rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania i badań oraz na potrzeby statystyczne i ankietowe); oraz
 • naszemu dostawcy usług, aby umożliwić mu utrzymanie i hostowanie naszej usługi LiveChat.

Przechowywanie Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je gromadzimy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę (między innymi):

 • obowiązki i/lub okresy przechowywania nałożone na nas przez obowiązujące przepisy prawa i/lub nasze organy regulacyjne;
 • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych;
 • potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych oraz
 • cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami.

Jeśli odwiedziłeś(-aś) naszą Witrynę, zapoznaj się również z powyższą sekcją Odwiedzający naszą Witrynę.

9. DZIECI

Prosimy, aby osoby poniżej 18. roku życia (które traktujemy jak dzieci i osoby nieletnie) powstrzymały się od korzystania z naszych Usług lub przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych. Osoby poniżej 18. roku życia nie są uprawnione do korzystania z naszych Usług, a jeśli odkryjemy, że taka osoba zarejestrowała u nas Profil, zostanie on zamknięty.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

Udostępniamy Twoje dane osobowe w ramach grupy Remitly oraz zewnętrznym osobom trzecim (których kategorie są określone w niniejszej Polityce). Może to się wiązać z przekazywaniem Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewnimy podobny, przysługujący im stopień ochrony. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W innych przypadkach zapewnimy wdrożenie co najmniej jednego ze zgodnych z prawem zabezpieczeń, które mogą obejmować:

 • jeśli przekazujemy dane osobowe w ramach grupy Remitly oraz niektórym zewnętrznym osobom trzecim, możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską zapewniających danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie; lub
 • jeśli korzystamy z zewnętrznych osób trzecich z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane osobowe, jeśli te podmioty uczestniczą w Tarczy Prywatności UE-USA, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony, jak w przypadku danych osobowych udostępnianych między EOG a USA.

11. TWOJE PRAWA

W odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, masz prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu ich przez nas;
 • zlecenia nam poprawienia prowadzonego przez nas rejestru Twoich danych osobowych, jeśli jest on niedokładny, bądź uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • zlecenia nam (w pewnych ograniczonych przypadkach) usunięcia Twoich danych osobowych lub zaprzestania przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • zakwestionowania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które było uzasadnione na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • zlecenia nam (w pewnych ograniczonych przypadkach) ograniczenia przetwarzania danych osobowych do samego przechowywania;
 • zlecenia nam (w pewnych ograniczonych przypadkach) przekazania Twoich danych osobowych innemu dostawcy usług internetowych;
 • uniemożliwienia przetwarzania, które może przysporzyć Ci szkód lub trudności, jak również dochodzenia od nas odszkodowania za wszelkie Twoje szkody wynikające z naruszenia przez nas Przepisów o OD;
 • otrzymania powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych, które może skutkować wysokim ryzykiem pogwałcenia Twoich praw i swobód; oraz
 • złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

Twoi odbiorcy mają również takie prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

Jeśli Ty (lub Twoi odbiorcy) chcielibyście skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@remitly.com (możemy poprosić Ciebie/odbiorcę o zweryfikowanie Twojej tożsamości — prosimy współpracować z nami w naszych staraniach o weryfikację Twojej tożsamości). Pamiętaj, że możemy potrzebować pewnych danych osobowych, abyśmy mogli świadczyć Usługi i/lub przekazać zlecone przez Ciebie informacje, zatem zmiany wprowadzane przez Ciebie w Twoich preferencjach lub zlecone przez Ciebie ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, mogą wpływać na to, jakie informacje możemy zapewniać.

Pamiętaj również, że czasami możemy nie być w stanie zaprzestać używania Twoich danych osobowych, gdy nam to zlecisz (na przykład, gdy musimy ich używać, ponieważ wymaga tego prawo, bądź gdy musimy zachować informacje do celów regulacyjnych). W innych przypadkach, jeśli zaprzestaniemy używania Twoich danych osobowych lub je ograniczymy, nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych Usług, takich jak dokonywanie przekazów pieniężnych. Gdy skontaktujesz się z nami, poinformujemy Cię, jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby lub jaki może mieć ona na Ciebie wpływ.

12. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Stosujemy przyjęte w branży standardy ochrony informacji, które nam przekazujesz. Wprowadziliśmy technologię szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), aby chronić Twoje informacje poufne, takie jak numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, data urodzenia i rządowy numer identyfikacyjny, przekazywane za pośrednictwem naszej Witryny i/lub Aplikacji. Od każdego użytkownika, który chce uzyskać dostęp do swoich informacji w naszej Witrynie i/lub Aplikacji, wymagamy również użycia poświadczeń zabezpieczeń (które mogą na przykład obejmować nazwę użytkownika i hasło).

Jeśli przekazaliśmy Ci (lub zostały przez Ciebie wybrane) poświadczenia zabezpieczeń (takie jak hasło), które umożliwiają dostęp do niektórych części naszego Serwisu, ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie poufności i bezpieczeństwa tych danych. Ponadto, jeśli zezwalasz na dostęp do naszych Usług za pomocą odcisku palca na swoim Urządzeniu (na przykład za pomocą Apple Touch ID), nie należy zezwalać żadnej innej osobie na rejestrację swojego odcisku palca na tym Urządzeniu, ponieważ może to umożliwić jej dostęp do naszych Usług, w rezultacie czego możesz ponieść odpowiedzialność za jej działania. Jednakże żadna metoda transmisji danych przez Internet ani metoda ich przechowywania nie jest całkowicie bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa, możesz skontaktować się z nami pod adresem service@remitly.com.

13. MARKETING BEZPOŚREDNI

Masz prawo złożyć do nas wniosek o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa w prosty sposób w dowolnym momencie, wykonując jedną z dostępnych dla Ciebie operacji anulowania subskrypcji (taką jak kliknięcie łącza „Anuluj subskrypcję” w każdej promocyjnej wiadomości e-mail, którą do Ciebie wysyłamy). Uszanujemy Twój wybór i powstrzymamy się od wysyłania takich wiadomości. Pamiętaj, że jeśli zlecisz nam, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą pocztą elektroniczną na określony adres e-mail, zachowamy kopię tego adresu e-mail na „liście wykluczeń”, aby zadośćuczynić Twojej prośbie o zaniechanie kontaktu. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje wybory marketingowe.

Poprzez potwierdzenie swoich preferencji w Twoim Profilu możesz również kontrolować, w jaki sposób wykorzystujemy niektóre Twoje dane osobowe w ramach naszych Usług (na przykład sposób, w jaki możemy się z Tobą komunikować). Pamiętaj, że nie wszelką komunikację można wyłączyć — możemy być na przykład zobowiązani do wysyłania powiadomień e-mail o naszych Usługach w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów krajowych i wytycznych regulatora wdrażających drugą dyrektywę w sprawie usług płatniczych (dyrektywa (UE) 2015/2366).

14. ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG OSÓB TRZECICH

W ramach naszego Serwisu używane są usługi Map Google, w tym interfejsy API Map Google. Korzystanie z tych funkcjonalności podlega Dodatkowym warunkom korzystania z Map Google oraz Polityce prywatności Google. Korzystając z tej Witryny i Serwisu, zgadzasz się również na Warunki Google (z późniejszymi zmianami).

Nasza Witryna i Aplikacja zawierają łącza do innych witryn internetowych, których praktyki ochrony prywatności mogą różnić się od stosowanych przez Remitly. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn, Twoje dane podlegają ich polityce prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady ani za jakiekolwiek dane osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem tych witryn lub usług (takich jak dane kontaktowe i lokalizacyjne). Zachęcamy do uważnego przeczytania polityki prywatności każdej witryny internetowej lub aplikacji, którą odwiedzasz lub z której korzystasz.

Niniejsza Polityka nie obejmuje praktyk osób trzecich, z którymi możesz się kontaktować podczas korzystania z Usług, takich jak operator sieci komórkowej lub inni użytkownicy naszych Usług. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych należy skontaktować się z tymi osobami w sprawie ich polityki prywatności.

Nasza Witryna i Aplikacja zawierają funkcjonalności (takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku) i widżety (takie jak przycisk „Udostępnij to”) mediów społecznościowych, bądź interaktywne miniprogramy działające w naszej Witrynie i Aplikacji. Te funkcjonalności mogą gromadzić Twój adres IP oraz informacje o stronie odwiedzanej w naszej Witrynie, jak również mogą ustawić plik cookie zapewniający prawidłowe działanie funkcji. Funkcjonalności i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez osobę trzecią lub bezpośrednio w naszej Witrynie lub Aplikacji. Twoje interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia. Więcej informacji na temat korzystania z mediów społecznościowych za pośrednictwem naszych Usług można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.