Singapore
Singapore

Phí chuyển tiền tại New Zealand đến Singapore

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

SingaporeSingaporeOpen

Gửi tiền từ New Zealand đến Singapore

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay