Philippines
Philippines

Phí chuyển tiền tại New Zealand đến Philippines

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PhilippinesPhilippinesOpen

Gửi tiền đến tại Philippines

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Philippine

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$2.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$3.99

Gửi tiền từ New Zealand đến tại Philippines

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay