In và / hoặc tải xuống PDF

Thông báo và chấp thuận về quyền riêng tư của Remitly

Vui lòng dành thời gian để đọc cẩn thận những thông tin sau. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên lưu trữ văn bản này ở một nơi an toàn.

Thông báo và chấp thuận về quyền riêng tư (“Văn bản”) này được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 11 năm 2023. Văn bản này được áp dụng cho người dùng dịch vụ Remitly sống tại New Zealand. Để xem Chính sách quyền riêng tư được áp dụng cho người dùng sống tại Hoa Kỳ, vui lòng nhấp vào đây. Nếu bạn sống tại Canada, Chính sách quyền riêng tư được áp dụng có tại đây. Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ, Chính sách quyền riêng tư được áp dụng có tại đây. Nếu bạn sống tại Úc, Chính sách quyền riêng tư được áp dụng có tại đây.

Văn bản này được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và có thể được dịch ra những ngôn ngữ khác. Bạn đồng ý rằng phiên bản tiếng Anh của Văn bản này sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi tranh chấp liên quan đến Văn bản này trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch ra các ngôn ngữ khác.

Remitly NZ Limited ("Remitly") nghiêm túc về việc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn, nhất quán với nghĩa vụ của công ty theo Đạo luật quyền riêng tư 2020 (“Đạo luật quyền riêng tư”).

Chấp thuận quan trọng

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được đề ra trong Văn bản này. Cụ thể, bằng cách đồng ý với Văn bản này, bạn đồng ý với:

 • việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhạy cảm của bạn (điều này giúp chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và có thể bao gồm việc chúng tôi sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và quét giấy tờ tùy thân của bạn) (xem phần 2.2 bên dưới);

 • việc tiết lộ thông tin của bạn cho đơn vị báo cáo tín dụng nhằm xác minh danh tính (hãy yên tâm là điều này không cho chúng tôi quyền truy cập báo cáo tín dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến điểm tín dụng hoặc lịch sử tín dụng của bạn) (xem phần 4.1 bên dưới);

 • việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận bên thứ ba ở nước ngoài đáng tin cậy (xem phần 6 bên dưới); và

 • việc nhận tài liệu tiếp thị (bao gồm qua email và những phương thức khác) từ Remitly (bạn có thể lựa chọn không nhận những thông báo này) (xem phần 9 bên dưới).

Nếu bạn không đồng ý với những vấn đề này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích và Phạm vi

Văn bản này bao gồm nội dung gì?

1.1 Văn bản này đề ra cách Remitly thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật quyền riêng tư. Văn bản này mô tả:

 1. đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin (và cách bạn có thể lựa chọn không chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong những trường hợp nhất định);

 2. cách bạn truy cập và chỉnh sửa thông tin này; và

 3. cách bạn có thể khiếu nại về việc vi phạm APP và cách chúng tôi giải quyết những khiếu nại đó.

1.2 Văn bản này, cùng với Thỏa thuận người dùng của chúng tôi (và bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được đề cập trong Thỏa thuận người dùng của chúng tôi) được áp dụng cho việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ” của chúng tôi). Những Dịch vụ này được cung cấp và truy cập qua:

 1. trang web của chúng tôi (chẳng hạn như www.remitly.com) (“Trang web” của chúng tôi); và

 2. ứng dụng di động của chúng tôi (”Ứng dụng” của chúng tôi) khi bạn đã tải xuống hoặc truyền tải một bản sao của Ứng dụng của chúng tôi trên điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay của bạn (“Thiết bị”).

Ý nghĩa của những từ và cụm từ nhất định được sử dụng trong Văn bản này là gì?

1.3 Từ “bạn” và “của bạn”**** chỉ khách hàng hoặc người dùng khác truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” trong Văn bản này, chúng tôi chỉ thông tin (chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn) có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của bạn.

1.4 Chúng tôi cũng sử dụng những từ và cụm từ viết hoa khác (chẳng hạn như “Hồ sơ”) có nghĩa giống như trong Thỏa thuận người dùng của chúng tôi, trừ khi Văn bản này có cách định nghĩa khác.

Khi nào Văn bản này được áp dụng?

1.5 Bạn thừa nhận rằng bằng cách nhấp vào “Tham gia”, “Gửi tiền”, “Xác nhận giao dịch chuyển tiền” và/hoặc khi Dịch vụ yêu cầu bạn chủ động đồng ý với Văn bản này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong Văn bản này.

Văn bản này có thể thay đổi như thế nào?

1.6 Chúng tôi có thể sửa đổi Văn bản này bất cứ lúc nào, đồng thời, bất cứ khi nào thay đổi Văn bản, chúng tôi sẽ đăng phiên bản được chỉnh sửa lên Trang web của chúng tôi. Mọi thay đổi đối với Văn bản này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được tải lên Trang web của chúng tôi.

Một lưu ý đặc biệt về trẻ em

1.7 Chúng tôi yêu cầu các cá nhân chưa đủ 18 tuổi (đây là những đối tượng chúng tôi coi là trẻ em và trẻ vị thành niên) không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi. Các cá nhân chưa đủ 18 tuổi sẽ không đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện trường hợp một cá nhân nào đó chưa đủ 18 tuổi đã đăng ký Hồ sơ, chúng tôi sẽ đóng hồ sơ đó. Nếu bạn có thắc mắc hoặc mối lo ngại về Văn bản này, bạn nên liên hệ với chúng tôi.

2. Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập và giữ thông tin

2.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và giữ những thông tin sau về bạn, có thể bao gồm thông tin cá nhân không được công khai:

 1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về bản thân. Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân về bản thân khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi tải xuống hoặc đăng ký Ứng dụng của chúng tôi, đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi (qua Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi), thực hiện chuyển tiền và/hoặc gửi tin nhắn qua Dịch vụ, chia sẻ dữ liệu qua chức năng mạng xã hội trên Trang web và/hoặc Ứng dụng, tham gia một cuộc thi, quảng bá hoặc khảo sát, cũng như khi bạn báo cáo một vấn đề hoặc câu hỏi liên quan đến Dịch vụ, Trang web và/hoặc Ứng dụng. Thông tin cá nhân bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, ngày sinh, số điện thoại (bao gồm số điện thoại của Thiết bị), tên người dùng, mật khẩu, những thông tin bảo mật và đăng ký khác, tất cả hoặc một phần của thông tin giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng/ghi nợ, mô tả cá nhân và/hoặc ảnh chụp của bạn. Tùy vào trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ thông tin lấy từ những bản sao được quét của giấy tờ tùy thân chính thức, bao gồm hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về lần trao đổi đó.

 2. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi về bên thứ ba. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà bạn cung cấp nhằm giúp chúng tôi thực hiện việc chuyển tiền, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email và số điện thoại của Người nhận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không liên hệ với Người nhận trừ khi được bạn yêu cầu hoặc cần thiết để hoàn tất một Giao dịch. Thông tin cá nhân của bên thứ ba này chỉ được sử dụng để hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc phục vụ lý do thông tin được cung cấp và sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định nhằm tuân thủ yêu cầu pháp lý. Xin lưu ý rằng Người nhận cũng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin về họ giống như những người khác sử dụng Dịch vụ.

 3. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và Thiết bị của bạn. Mỗi lần bạn truy cập một trong những Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin sau:

  a. Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm lịch sử Giao dịch của bạn, cách bạn sử dụng Dịch vụ để gửi và nhận tiền và người bạn gửi hoặc nhận tiền;

  b. Thông tin chúng tôi lấy một cách gián tiếp từ bạn, chẳng hạn như thông tin về phần cứng và phần mềm bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ (có thể bao gồm loại Thiết bị bạn sử dụng), mã định danh thiết bị duy nhất (chẳng hạn như số IMEI của Thiết bị, địa chỉ MAC của giao diện mạng không dây của Thiết bị hoặc số điện thoại di động của Thiết bị), địa chỉ giao thức internet ("IP") của bạn, thông tin mạng lưới di động, hệ điều hành di động của bạn, loại trình duyệt di động bạn sử dụng, cài đặt múi giờ của Thiết bị, trang bạn truy cập trên Trang web của chúng tôi và những trang web khác bạn ghé thăm trước khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

 4. Thông tin chúng tôi nhận từ những nguồn khác. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các bên thứ ba (bao gồm, chẳng hạn như dịch vụ xác minh danh tính, dịch vụ cơ sở dữ liệu điện tử, đối tác kinh doanh, nhà thầu phụ trong dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và giao hàng, mạng lưới quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, nhà cung cấp phân tích và nhà cung cấp thông tin tìm kiếm) và có thể lấy thông tin về bạn từ họ một cách hợp pháp nhằm cung cấp Dịch vụ cho bạn.

 5. Thông tin vị trí. Chúng tôi cũng có thể sử dụng công nghệ GPS để xác định vị trí hiện tại của bạn. Một số Dịch vụ sử dụng vị trí của chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của bạn để hoạt động. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích này.

 6. Số ứng dụng duy nhất. Khi bạn cài đặt hoặc gỡ một Dịch vụ có chứa số ứng dụng duy nhất hoặc khi Dịch vụ này tìm kiếm cập nhật tự động, số đó và thông tin về cài đặt của bạn, chẳng hạn như loại hệ điều hành, có thể được gửi cho chúng tôi.

 7. Thông tin từ dịch vụ “đăng nhập” và nền tảng mạng xã hội. Bạn có thể đăng nhập vào Trang web bằng cách sử dụng các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc nhà cung cấp Open ID. Những dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cho bạn lựa chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi, như tên và địa chỉ email của bạn để điền trước mẫu đăng ký.

Những dịch vụ như Facebook Connect cho bạn lựa chọn đăng tải thông tin về những hoạt động của bạn bằng Dịch vụ của chúng tôi lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ công khai hoặc trong mạng lưới của bạn. Nếu bạn không chắc chắn những nhà cung cấp dịch vụ/nền tảng mạng xã hội này chia sẻ thông tin nào với chúng tôi, vui lòng xem lại cài đặt quyền riêng tư của bạn với những dịch vụ đó cũng như thông báo quyền riêng tư của họ.

2.2 Là một phần của quá trình xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như thông tin liên quan đến dân tộc, quan điểm chính trị hoặc tôn giáo, sở thích tình dục, tiền án hình sự, thành viên của các tổ chức hoặc liên hiệp chuyên nghiệp hoặc thương mại và dữ liệu sinh trắc học và sức khỏe) thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt hoặc quét giấy tờ tùy thân của bạn chẳng hạn. Bạn thừa nhận rằng bằng cách nhấp vào “Tham gia”, “Gửi tiền”, “Xác nhận giao dịch chuyển tiền” và/hoặc khi Dịch vụ yêu cầu bạn chủ động đồng ý với Văn bản này, bạn đồng ý để chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm của bạn theo cách được đề ra trong Văn bản này.

2.3 Không có thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp được Dịch vụ cho bạn.

Chúng tôi và các đối tác hoặc đơn vị liên kết về tiếp thị, phân tích và rủi ro của chúng tôi sử dụng cookie, tập tin chỉ báo và những công nghệ tương tự. Những công nghệ này được sử dụng trong phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi hành vi của người dùng trên Trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi dưới dạng tổng thể. Chúng tôi có thể nhận báo cáo dựa trên việc sử dụng những công nghệ này của các công ty này trên cơ sở từng cá nhân cũng như được tổng hợp. Bạn có thể đổi cài đặt trình duyệt để chặn cookie, nhưng nếu làm thế, bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một số phần của Dịch vụ.

Cũng như hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập những thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ chúng trong tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/giờ và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với những thông tin khác chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi làm việc này để cải thiện Dịch vụ cho bạn.

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và giữ

4.1 Mục đích cụ thể. Chúng tôi thu thập và giữ thông tin cá nhân và thông tin không phải cá nhân cho những mục đích sau:

 1. Để xử lý yêu cầu đăng ký và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm xác minh danh tính của bạn. Điều này có thể bao gồm tiết lộ tên, địa chỉ cư trú và ngày sinh của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và đơn vị báo cáo tín dụng để họ có thể cung cấp cho chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi kết quả đánh giá xem thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn có thể được xác minh với thông tin họ giữ về bạn hay không. Để chúng tôi làm việc này, bạn ủy quyền rõ ràng cho nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dữ liệu của họ làm đại diện của bạn để truy cập cơ sở dữ liệu nhằm xác minh danh tính của bạn.
  Đơn vị báo cáo tín dụng có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn và thông tin cá nhân mà đơn vị giữ (tên, địa chỉ cư trú và ngày sinh) của những cá nhân khác để chuẩn bị cho đánh giá như vậy.

 2. Để xử lý Giao dịch của bạn, cung cấp những Dịch vụ khác và hỗ trợ khách hàng liên quan.

 3. Để duy trì lịch sử Giao dịch và nhắn tin cho mục đích tham khảo của khách hàng.

 4. Để theo dõi, cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi.

 5. Để thu thập thanh toán cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.

 6. Để khắc phục sự cố với Dịch vụ.

 7. Để tuân thủ luật và quy định hiện hành, tiêu chuẩn ngành liên quan và chính sách của chúng tôi.

 8. Để phát hiện và phòng chống gian lận hoặc việc sử dụng Dịch vụ bất chính và/hoặc bất hợp pháp khác.

 9. Để khiến quyền pháp lý của bạn có hiệu lực.

 10. Để thực hiện các quyền pháp lý và/hoặc bào chữa trước khiếu nại.

 11. Để gửi bạn thông báo tiếp thị, cập nhật Dịch vụ và ưu đãi khuyến mại.

 12. Để thu thập thông tin khảo sát sẽ được sử dụng để theo dõi hoặc cải thiện việc sử dụng Dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

 13. Để tạo số liệu thống kê ẩn danh và thông tin khác nhằm giúp chúng tôi hiểu và cải thiện Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 14. Để phân tích xu hướng và dữ liệu tài chính.

4.2 Mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn vì những mục đích khác liên quan trực tiếp đến mục đích chúng tôi lấy thông tin ban đầu.

5. Cách chúng tôi tiết lộ thông tin với người khác

5.1 Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ theo cách được mô tả trong Văn bản này.

5.2 Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin chúng tôi thu thập về cá nhân có thể xác định danh tính cho bên thứ ba (chẳng hạn như nhà quảng cáo) vì mục đích quảng bá nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp ẩn danh về người dùng của chúng tôi (chẳng hạn như chúng tôi có thể cho họ biết rằng 300 phụ nữ dưới 40 tuổi đã nhấp vào quảng cáo của họ trong một ngày). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp nhà quảng cáo tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ (chẳng hạn như nam giới ở Auckland). Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn để giúp chúng tôi tuân theo mong muốn của nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó. Những công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ khi cần thiết để cung cấp những dịch vụ này cho chúng tôi.

5.3 Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn (bao gồm thông tin cá nhân không công khai) với:

 1. Những người khác dùng Dịch vụ của chúng tôi nhằm thực hiện Dịch vụ và/hoặc quản lý vấn đề phát sinh.

 2. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ký hợp đồng với chúng tôi nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý giao dịch thanh toán và tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính bên thứ ba, phòng chống gian lận và tiếp thị. Những bên thứ ba này không được phép sử dụng thông tin của bạn vì mục đích kinh doanh riêng của họ, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi xác minh danh tính và phòng chống gian lận bên thứ ba. Những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có thể lưu trữ thông tin chúng tôi cung cấp và cũng có thể tiết lộ rằng đã tiến hành tìm kiếm trong hồ sơ của họ đối với những khách hàng khác để đánh giá rủi ro khi gửi tín dụng, để phòng chống gian lận và truy tìm người mắc nợ.

 3. Ngân hàng hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn và nhà cung cấp dịch vụ giải ngân của Người nhận (chẳng hạn như ngân hàng của họ) để thực hiện Dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động phòng chống gian lận và rủi ro.

 4. Các công ty khác trong tập đoàn, đại lý, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ khác có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật với chúng tôi và đã cam kết giữ bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

 5. Trong trường hợp bán, mua lại hoặc sáp nhập một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể trở thành một phần của tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp việc này xảy ra, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bằng cách đăng một thông báo trên Trang web của chúng tôi.

 6. Cảnh sát, lực lượng an ninh, cơ quan thi hành luật, quan chức và cơ quan chính phủ, liên chính phủ hoặc siêu quốc gia có thẩm quyền, đơn vị có thẩm quyền, cơ quan quản lý (bao gồm cơ quan hoặc kế hoạch tự quản lý) hoặc các bên thứ ba khác, nhưng chỉ

  a. liên quan đến yêu cầu chính thức, trát hầu tòa, lệnh tòa hoặc những thủ tục pháp lý tương tự;

  b. khi chúng tôi hợp tác với những người được đề cập ở trên trong một cuộc điều tra; và

  c. khi chúng tôi có lý do tin rằng cần phải tiết lộ thông tin để tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa thương tích thể chất hoặc mất mát tài chính, báo cáo hoạt động bất hợp pháp khả nghi hoặc thực thi, tuân thủ và/hoặc điều tra việc vi phạm Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.

 7. Những người bạn giới thiệu cho chúng tôi qua Chương trình giới thiệu.

 8. Các bên thứ ba khác, với sự đồng ý và yêu cầu của bạn.

6. Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận ở nước ngoài

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài. Những quốc gia mà người nhận ở nước ngoài có thể sống bao gồm quốc gia hoặc khu vực của Người nhận, cùng với Hoa Kỳ, Philippines, Nicaragua, Canada và/hoặc Vương quốc Anh cũng như những quốc gia và khu vực thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu.

Bạn thừa nhận rằng bằng cách nhấp vào “Tham gia”, “Gửi tiền”, “Xác nhận giao dịch chuyển tiền” và/hoặc khi Dịch vụ yêu cầu bạn chủ động đồng ý với Văn bản này, bạn đồng ý để chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho Người nhận. Người nhận có thể không cần phải bảo vệ thông tin của bạn theo cách đảm bảo các biện pháp bảo vệ tương đương với Đạo luật quyền riêng tư. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Người nhận không tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn ra nước ngoài cho các cơ quan như Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi hoặc các công ty khác trong tập đoàn, đại lý và nhà thầu khi chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng người nhận sẽ bảo vệ thông tin của bạn theo cách, về tổng thể, đảm bảo các biện pháp bảo vệ tương đương với các biện pháp bảo vệ theo Đạo luật quyền riêng tư hoặc khi áp dụng ngoại lệ theo Đạo luật quyền riêng tư.

7. Truy cập và chỉnh sửa thông tin của bạn

7.1 Đạo luật quyền riêng tư cho bạn quyền yêu cầu truy cập thông tin cá nhân chúng tôi giữ về bạn, trừ những trường hợp nhất định theo Đạo luật quyền riêng tư. Vui lòng gửi bất kỳ yêu cầu truy cập nào bằng cách gửi email đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại datasubjectrequest@remitly.com.

7.2 Nếu chúng tôi cho bạn truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể tính một khoản phí phản ánh chi phí cung cấp quyền truy cập cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về chi phí nếu có.

7.3 Remitly thực hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là chính xác, hoàn chỉnh, được cập nhật và liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho bạn hoặc bản chất của mối quan hệ với bạn. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào Remitly giữ về bạn không đúng như trên, bạn có quyền yêu cầu Remitly chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

7.4 Vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi luôn mới nhất, hoàn chỉnh và chính xác. Bạn có thể truy cập, điều chỉnh, xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân được gửi trên Trang web của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Hồ sơ của bạn và thay đổi các tùy chọn.

8. Bảo mật và lưu trữ dữ liệu

8.1 Chúng tôi vận dụng những tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành để bảo vệ thông tin bạn gửi cho chúng tôi qua Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ mã hóa SSL (Lớp cổng bảo mật) để bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn được truyền qua Trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và ngày sinh của bạn. Chúng tôi cũng đặt ra yêu cầu nếu bất kỳ người dùng nào muốn truy cập thông tin của họ trên Trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi, họ phải sử dụng Thông tin xác thực bảo mật (ví dụ: có thể gồm tên người dùng và mật khẩu). Trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) Thông tin xác thực bảo mật (chẳng hạn như mật khẩu) cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ chịu trách nhiệm giữ bí mật và bảo mật những thông tin chi tiết này. Ngoài ra, nếu bạn cho phép truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng dấu vân tay trên Thiết bị của bạn (ví dụ: qua Apple Touch ID), bạn không được cho phép bất kỳ cá nhân nào khác đăng ký dấu vân tay trên Thiết bị đó vì việc này có thể cho phép cá nhân đó truy cập Dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào đảm bảo bảo mật 100%. Vì thế, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề bảo mật trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email privacy@remitly.com.

8.2 Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn cần thiết để đáp ứng mục đích được đưa ra trong Văn bản này (bao gồm bất kỳ mục đích liên quan trực tiếp nào). Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là Hồ sơ của bạn còn hoạt động hoặc cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn.

8.3 Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi thỏa thuận của chúng tôi.

9. Lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

9.1 Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định và gửi cho bạn thông tin về Dịch vụ cũng như sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ là bạn có thể quan tâm. Bạn thừa nhận rằng bằng cách nhấp vào “Tham gia”, “Gửi tiền”, “Xác nhận giao dịch chuyển tiền” và/hoặc khi Dịch vụ yêu cầu bạn chủ động đồng ý với Văn bản này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi gửi thông tin tiếp thị (bao gồm qua điện thoại, tin nhắn điện tử hoặc bất kỳ phương thức nào khác) vì mục đích này. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào bằng hành động “hủy đăng ký” sẵn có rất đơn giản (chẳng hạn như nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” có trong mỗi email về chương trình khuyến mại mà chúng tôi gửi cho bạn). Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

9.2 Bạn cũng có thể xác nhận các tùy chọn trong Hồ sơ của mình để kiểm soát cách chúng tôi sử dụng một số thông tin cá nhân của bạn làm một phần cấu thành nên Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như cách chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bạn). Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể ngừng hoàn toàn việc gửi thông tin liên lạc, ví dụ: chúng tôi có thể phải gửi cho bạn email thông báo về Dịch vụ nhằm tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

10. Liên kết đến trang web và dịch vụ bên thứ ba

10.1 Trang web và Ứng dụng của chúng tôi bao gồm các liên kết đến những trang web khác có biện pháp thực hành về quyền riêng tư có thể khác với biện pháp thực hành của Remitly. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào trong số những trang web đó, thông tin của bạn sẽ chịu sự chi phối theo chính sách quyền riêng tư của trang web đó, đồng thời, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với những chính sách đó hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được thu thập và xử lý qua những trang web hoặc dịch vụ đó (chẳng hạn như dữ liệu về thông tin liên hệ và vị trí). Bạn nên đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng phần mềm nào bạn sử dụng hoặc truy cập.

10.2 Văn bản này không bao hàm biện pháp thực hành của các bên thứ ba có thể liên quan đến bạn trong quá trình sử dụng Dịch vụ, ví dụ như nhà khai thác mạng di động của bạn hoặc những người khác sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn cần liên hệ với những bên thứ ba này để tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của họ trước khi cung cấp cho họ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

11. Google Maps

Các phần cấu thành nên Dịch vụ sử dụng các dịch vụ Google Maps, bao gồm cả (các) API của Google Maps. Việc sử dụng những tính năng này phải tuân theo Điều khoản sử dụng bổ sung của Google Maps và Chính sách quyền riêng tư của Google. Thông qua việc sử dụng Dịch vụ và đồng ý với Văn bản này, bạn cũng đồng ý với Điều khoản của Google (được sửa đổi tùy từng thời điểm).

12. Trò chuyện

Chúng tôi sử dụng tính năng trò chuyện để trả lời câu hỏi về Dịch vụ của chúng tôi và hỗ trợ bạn với các chức năng của Trang web. Nếu tính năng trò chuyện của chúng tôi không hoạt động, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của bạn.

13. Tiện ích mạng xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng mạng xã hội, chẳng hạn như nút "thích" trên Facebook và tiện ích, chẳng hạn như nút "chia sẻ" hoặc chương trình con tương tác chạy trên Trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên Trang web của chúng tôi và có thể cài cookie nhằm cho phép tính năng hoạt động bình thường. Tính năng và tiện ích mạng xã hội do bên thứ ba quản lý hoặc Trang web của chúng tôi trực tiếp quản lý. Tương tác của bạn với những tính năng này chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp những tính năng đó.

14. Nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ

Chúng tôi có thể cho phép bạn nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ từ Gmail, Yahoo Mail hoặc các nhà cung cấp email khác cũng như cho phép bạn nhập thông tin chi tiết của người khác một cách thủ công để mời họ trở thành thành viên của Dịch vụ của chúng tôi. Trước khi cho chúng tôi truy cập bất kỳ thông tin nào của người khác, bạn phải được họ đồng ý chia sẻ thông tin của họ với chúng tôi và chúng tôi có thể cho họ biết rằng bạn đã cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi. Chúng tôi không thu thập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản email bạn muốn nhập thông tin của người trong danh sách liên hệ vì bạn cung cấp trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ email đó và sau khi được bạn phê duyệt, họ sẽ gửi thông tin email của người trong danh sách liên hệ của bạn cho chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gửi một email mời và tối đa một email nhắc nhở ngoài email mời ban đầu, nếu người nhận lời mời không hủy đăng ký nhận thông báo điện tử của chúng tôi tại thời điểm nhận email đầu tiên.

15. Khiếu nại

15.1 Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm việc bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm Đạo luật quyền riêng tư, hãy gửi email đến địa chỉ privacy@remitly.com hoặc liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng Remitly trực tuyến.

15.2 Chúng tôi sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày từ khi nhận được khiếu nại ban đầu. Chúng tôi sẽ gửi thông báo dưới dạng văn bản cho bạn về quyết định của chúng tôi.

15.3 Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ:

 1. thông báo cho bạn về sự trì hoãn và lý do của sự trì hoãn; và

 2. ghi rõ ngày khi quyết định có thể được đưa ra.

15.4 Tất cả khiếu nại sẽ được xử lý miễn phí.

15.5 Nếu bạn không hài lòng về cách chúng tôi giải quyết khiếu nại, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Cao ủy Quyền riêng tư thông qua:
điện thoại: 0800 803 909
Email: enquiries@privacy.org.nz
Trang web: https://privacy.org.nz
thư: PO Box 10 094, Wellington, 6143

17. Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào thông qua:
Trực tuyến: Dịch vụ khách hàng