Trung Quốc
Trung Quốc

Phí chuyển tiền tại New Zealand đến Trung Quốc

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Trung QuốcTrung QuốcOpen

Gửi tiền đến Trung Quốc

Phí chuyển tiền để nhận bằng CNY

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 - $999.99$2.99
$1000 hoặc lựa chọn khác$0.00

Gửi tiền từ New Zealand đến Trung Quốc

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay