Magpadala o mag-transfer ng pera sa aming mga provider sa Saint Lucia

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang aming mga provider

Saint LuciaSaint LuciaOpen
Saan magpapadala ng pera sa Saint Lucia mula sa New Zealand
Magsimulang magpadala
Magsimulang magpadala
Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Pumili ng iyong delivery provider

Magpadala ngayong araw sa tulong ng mga provider namin sa ilang madaling hakbang

Magsimula